Themamiddag Mensenhandel – SSR
Cursussen / Strafrecht / Mensenhandel / Themamiddag Mensenhandel

Themamiddag Mensenhandel

Themamiddag Mensenhandel, arbeidsuitbuiting

Wegens het succes van eerdere edities en de aanhoudende vraag naar actuele kennis over dit onderwerp organiseerde SSR wederom een studiemiddag over het thema Mensenhandel. Dit jaar (2022) was het hoofdthema ‘Arbeidsuitbuiting’.

Er wordt een toelichting gegeven op het concept uitbuiting en mogelijke juridische alternatieven voor arbeidsuitbuiting met voorbeelden uit de praktijk.

De internationale en Europese context krijgt veel aandacht met toelichting op verdragen, harmonisatie van wetgeving en jurisprudentie. Het gaat om internationale instrumenten die behulpzaam zijn bij de interpretatie van de verschillende vormen van uitbuiting zoals opgenomen in artikel 273f Sr.

Verder volgt een korte schets over de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) als organisatie: directie toezicht en de Opsporingsdienst én hoe zij arbeidsuitbuiting aanpakken.

Tot slot worden de uitdagingen in de opsporing en het bewijs besproken, uitgaande van de huidige stand van de rechtspraak van de Hoge Raad. Ruim aandacht krijgt de bruikbaarheid van het aangeleverde dossier en de dunne lijn tussen het oordeel over slecht werkgeverschap en uitbuiting.

Het juridisch kader wordt uitgelegd. Daarmee heeft u handvatten verkregen om arbeidsuitbuitingszaken in de juiste context te kunnen plaatsen en op juridisch juiste wijze af te doen.

Doel

De middag start met een lunch. Zo leert u direct mensen uit de praktijk kennen en kunt u ervaring uitwisselen vanuit de verschillende invalshoeken. Vervolgens zullen verschillende sprekers een presentatie verzorgen waardoor u op de hoogte raakt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van mensenhandel. Na iedere inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers.
OM: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding) en parketsecretarissen.

Inhoud

Tijdens de studiemiddag komen sprekers met verschillende achtergrond aan het woord. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het juridische kader van arbeidsuitbuiting en de alternatieven binnen het buiten het strafrecht. Vanuit verschillende disciplines wordt een weergave gegeven van dit fenomeen. Het uitgangspunt in de presentaties zal zijn dat de vraag is of de Nederlandse rechtspraktijk in lijn loopt met het internationale c.q. Europese. De discussie over de definitie van uitbuiting waarbij de grens tussen slecht werkgeverschap en uitbuiting in de jurisprudentie wordt beoordeeld maakt dat een bredere discussie noodzakelijk is op welke wijze slachtoffers/werknemers beschermd kunnen worden. Innovatie in de opsporing en (internationale) samenwerking met gebruikelijke maar ook ongewone partners is daarbij van het grootste belang.

Bijzonderheden

De themamiddag is toegankelijk voor maximaal 40 personen. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst, maar SSR kan een verdeling toepassen wanneer het aantal aanmeldingen per functiegroep wordt overschreden en er meerderen van 1 gerecht of 1 parket zijn aangemeld.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.