De rol van kansrekening in het recht – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / Forensisch / Oordeelsvorming / De rol van kansrekening in het recht

De rol van kansrekening in het recht

Leer forensische rapportages effectiever en beter beoordelen door kennis van de daarbij gebruikte kansrekening

De absolute waarheid ontdekken mag het ideaal zijn, toch speelt kansrekening in de praktijk een belangrijke rol in de rechtszaal. Welke conclusies trekken we uit die kansrekening? Om deze worsteling met het begrip enigszins te vergemakkelijken, heeft SSR besloten om in samenwerking met prof. dr. R.W.J. Meester een bijeenkomst aan te bieden.

Doel

Na de bijeenkomst heeft u handvatten gekregen om forensische rapportages effectiever en beter te kunnen beoordelen waarbij u rekening kunt houden met de daarbij gebruikte kansrekening.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter en rechter-commissaris
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie.

Inhoud

De bijeenkomst bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. De bijeenkomst heeft een interactief karakter. Tijdens de bijeenkomst wordt het werken met casuïstiek afgewisseld met plenaire besprekingen. Er wordt van u een actieve deelname verwacht.

Tijdens de bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Een filosofische beschouwing over de betekenis van het begrip “kans”. Hoe verhoudt zich dit tot de juridische praktijk en wetgeving?
  • Enige reflectie op het feit dat rekenen met kansen altijd gebeurt in modellen van de werkelijkheid.
  • Redeneren onder onzekerheid: hoe doe je dat en voor welke fouten moet je waken?
  • Getallen kunnen behoorlijk contra-intuïtief zijn. Een aantal voorbeelden ter waarschuwing.
  • Bespreking van een aantal strafzaken waarbij het werken met, of het gebruiken van kansen een grote rol heeft gespeeld.
  • De rol van kansrekening bij het interpreteren van een DNA match, of bij het zoeken naar een familielid van de donor van een DNA profiel (familial search, sinds vorig jaar onder voorwaarden in Nederland toegestaan).

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze enige ervaring hebben in het beoordelen van forensische rapportages.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 55,00 voor leden OM: € 200,00