Leerplichtzitting en combi-behandeling – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Jeugdstrafrecht / Leerplichtzitting en combi-behandeling

Leerplichtzitting en combi-behandeling

Zorgvuldig de leerplichtwet hanteren vanuit het perspectief van de jeugdige

In deze leeractiviteit wordt aandacht besteed aan de leerplichtzitting en combi-behandeling van jeugdzaken.

Voordat een jeugdige voor de rechter verschijnt in het kader van een overtreding van de leerplichtwet, heeft hij in de meeste gevallen al een voortraject achter de rug. De school van de jeugdige, een leerplichtambtenaar, en wellicht de Raad voor de Kinderbescherming en/of de jeugdreclassering zijn betrokken (geweest) bij de jeugdige en zijn problematiek.

Tijdens deze leeractiviteit wordt vanuit verschillende invalshoeken de problematiek belicht, die samenhangt met de leerplichtzitting. Op deze manier worden handvatten aangereikt om op een zorgvuldige manier, en met sensitiviteit voor omstandigheden en factoren, te kunnen beslissen in een concrete zaak, waarbij het belang van de jeugdige het uitgangspunt is.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit, beschik je over voldoende inzicht en vaardigheden om zelfstandig op passende wijze een leerplichtzaak, al dan niet in combi-behandeling, te behandelen, waarbij je het belang en de rechtspositie van de jeugdige waarborgt.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor raadsheren, rechters, stafjuristen, beleidsmedewerkers, advocaten-generaal, officieren van justitie en parketsecretarissen die leerplichtzaken (gaan) behandelen.

Inhoud

Tijdens de leeractiviteit wordt door een jeugdrechter, een jeugdofficier van justitie, een juridisch deskundige op het gebied van de leerplicht en een medewerker van de Jeugdreclassering aandacht besteed aan de leerplichtzitting en alle facetten die een rol spelen bij een dergelijke zitting. Onder andere wordt hierbij aandacht besteed aan het juridisch kader, het belang van de jeugdige en de ruimte die je als magistraat hebt om in het licht van dit belang te beslissen, het traject voorafgaand aan de rechtszaak en de instanties die een rol spelen of gespeeld hebben in dit voortraject (school, leerplichtambtenaar, de Raad voor de Kinderbescherming of de Jeugdreclassering), de mogelijkheden om de schoolgang na de rechtszaak te hervatten en de maatschappelijke ontwikkeling van schoolverzuim en de mogelijkheden om dit tegen te gaan.

De leeractiviteit bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de contactdag voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

Interactief college tijdens de contactdag met een deel zelfstudie via MIJN SSR.

Voorkennis

Kennis van het jeugd(straf)recht is een pré.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.