Supervisie – SSR

Supervisie

Reflecteren op uw eigen werkstijl

  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR

Supervisie is een individueel leertraject onder begeleiding van een supervisor. U gaat op een methodische manier aan de slag met eigen leervragen omtrent het werk. Supervisie is een vorm van reflectie op uw eigen werkstijl. Supervisie wordt verzorgd door een collega met veel ervaring in dezelfde professie of door een externe coach/supervisor.

Doel

Het doel van de supervisie is beter functioneren. Het traject geeft inzicht in kwaliteiten en valkuilen en biedt handvatten om deze meer in te zetten of juist te mijden en om te kijken welke alternatieven er zijn. U verkent en herkent patronen in de manier van werken en leert hierop te sturen.

Doelgroep

Supervisie is beschikbaar voor rechters, officieren van justitie en leidinggevenden.

Inhoud

Onder leiding van een supervisor gaat u een individueel leertraject aan. Op een methodische manier gaan u en uw supervisor aan het werk met de persoonlijke leervragen die u heeft ten aanzien van uw werk. Het is een vorm van reflectie op uw eigen werkstijl. U verwerft inzicht in uw werkstijl en uw patronen en u krijgt handvatten om deze te mijden en om te kijken welke alternatieven er zijn. U verkent en herkent vaste patronen in de manier van werken en leert hierop te sturen. Supervisie bestaat minimaal uit twee sessies van ongeveer anderhalf uur.

De rol van SSR

  • SSR verzorgt de trajecten van aanmelding tot evaluatie.
  • SSR geeft deskundig advies.
  • SSR informeert u over (het proces van) een supervisietraject.
  • SSR voert een intakegesprek om te bepalen wat uw werkelijke vraag is en wie voor u de juiste supervisor is.
  • SSR zoekt de juiste supervisor voor u.
  • SSR informeert u over het Protocol_Coachtraject, het Contract_coachtraject en het evaluatieformulier. Deze gelden ook voor een supervisietraject.

SSR beschikt over een landelijk netwerk van interne coaches/supervisoren. Deze coaches/supervisoren zijn afkomstig uit de gerechten en parketten en zijn derhalve bekend met de dynamiek van de rechterlijke organisaties, spreken de taal en kennen de ontwikkelingen van de organisaties. De interne coaches/supervisoren zijn goed opgeleid en volgen jaarlijks minimaal twee bijscholingsactiviteiten op het gebied van coaching. SSR heeft tevens een groot netwerk van externe coaches. Enkele hiervan superviseren regelmatig rechters ter zitting (op houding & gedrag) De externe coaches/intervisoren worden ingezet indien een interne intervisor niet wenselijk of geëigend is.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Supervisie kan alleen op vrijwillige basis plaatsvinden.

Kosten

Indien een interne supervisor wordt ingeschakeld, zijn er geen kosten aan het supervisietraject. De supervisoren verrichten hun activiteiten op basis van ‘Voor de rechterlijke organisatie – Van de rechterlijke organisatie’ (een win-winsituatie voor organisatie en individu). Het is mogelijk dat er wel reiskosten in rekening worden gebracht omdat de supervisor naar het gerecht van de supervisant moet komen. Indien een externe supervisor wordt ingeschakeld, komen de kosten van het traject voor het betreffende gerecht of parket. De kosten worden vooraf afgestemd met de budgethouder en de supervisant.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar coaching.intervisie@ssr.nl of contact opnemen met de adviseurs Coaching & intervisie: Carlo Zoppi (06 5053 9013).

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.