Wet langdurig toezicht – e-learning – SSR
Cursussen / Strafrecht / Straffen en maatregelen / Wet langdurig toezicht – e-learning

Wet langdurig toezicht – e-learning

Gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking; toezicht bij delinquenten

De Wet langdurig toezicht creëert een aantal extra mogelijkheden om het toezicht te vergroten op delinquenten die een groot gevaar voor de maatschappelijke veiligheid vormen. Zo brengt deze wet een nieuwe maatregel (de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel) in het leven en worden de mogelijkheden vergroot om een delinquent na voorwaardelijke invrijheidsstelling en voorwaardelijke beëindiging tbs te volgen. Vergroot uw kennis over deze wet door de informatie die op deze kennispagina wordt aangeboden tot u te nemen.

Doel

Na het doornemen van deze kennispagina beschikt u over kennis van en inzicht in de Wet langdurig toezicht en de gevolgen die deze wet voor het strafrecht heeft. Meer specifiek weet u wat de ‘Gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel’ inhoudt en kent u de gevolgen van de Wet langdurig toezicht op de voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Doelgroep

Deze kennispagina is waardevol voor strafrechtjuristen, werkzaam bij het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.

Inhoud

Het staat u vrij de informatie op deze kennispagina te gebruiken om uw kennis over de Wet langdurig toezicht te vergroten. Het materiaal is bedoeld als zelfstudiemiddel.

Op de kennispagina vindt u het volgende materiaal:

  • informatie over de Wet langdurig toezicht
  • jurisprudentie
  • webcolleges
  • E-learningmodule
  • literatuur – kritische reflectie op het stelsel van sancties, meer specifiek wordt gereflecteerd op aspecten die samenhangen met de Wet langdurig toezicht.

Tijdsindicatie

Met het bestuderen van het materiaal dat via de kennispagina beschikbaar wordt gesteld bent u ongeveer een dag bezig.

Bijzonderheden

  • U kunt deze kennispagina doornemen op een moment dat het u uitkomt. Bovendien kunt u een gedeelte van de pagina doornemen en later verder gaan waar u gebleven was. Dit geldt ook voor de e-learningmodule. Uw antwoorden worden opgeslagen.
  • Het bestuderen van het materiaal op deze pagina is kosteloos.
  • Deze pagina is alleen toegankelijk voor medewerkers, werkzaam bij het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie