Discriminatie in het strafrecht, e-learning – SSR

Discriminatie in het strafrecht, e-learning

Hoe moet je discriminatiezaken binnen het strafrecht beoordelen en behandelen?

 • 2
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SXRSDISC
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • E-learning

Discriminatie en uitsluiting zijn van alle tijden. Niet alleen zijn het uitingen van onverdraagzaamheid tegenover anderen, het staat bovendien een samenleving in de weg waarin we op gelijkwaardige voet met elkaar om horen te gaan. En omdat we dat onwenselijk vinden, kent het Wetboek van Strafrecht een aantal discriminatieartikelen die zowel de burger als de samenleving bescherming hiertegen bieden.

Maar wanneer is er sprake van strafbare discriminatie? En welke gedragingen en uitlatingen zijn discriminatoir in het licht van bijvoorbeeld artikel 137c Sr? Wat moet je kunnen zeggen gelet op het belang van de vrijheid van meningsuiting? Zijn er ook andere vormen van discriminatoir gedrag? En kan een commuun delict ook een discriminatoire lading hebben, bijvoorbeeld als een homoseksueel stel wordt mishandeld? Deze en andere vragen worden in deze cursus behandeld.

Doel

Na het volgen van de cursus kun je beoordelen of sprake is van strafbaarheid op grond van artikel 137c Wetboek van Strafrecht, heb je een goed overzicht van alle discriminatieartikelen uit het Wetboek van Strafrecht en kun je commune delicten met een discriminatoir aspect op juridisch correcte wijze beoordelen.

Leerdoelen

 • Je kent de ratio van de discriminatieartikelen in het Wetboek van Strafrecht.
 • Je kent de hoofdlijn van de wetsgeschiedenis en leert beoordelen of sprake is van strafbaarheid op grond van artikel 137c Wetboek van strafrecht
 • Je bent je beter bewust van de gevoeligheden die de behandeling van discriminatiezaken in het strafrecht met zich meebrengt.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, stafjurist, juridisch medewerker.
OM: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier van justitie, beoordelaar, parketsecretaris, beleidsmedewerker.

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor bovengenoemde professionals, die met enige regelmaat discriminatiezaken behandelen in het strafrecht.

Ook medewerkers uit teams als ZSM, Onderzoeken en PGA kunnen met discriminatiezaken in aanraking komen. De cursus kan daarom ook nuttig zijn voor andere OM-ers die tijdens hun werkzaamheden met discriminatiefeiten te maken kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie op het voetbalveld, bij de aanpak van radicalisering of als je je regelmatig bezighoudt met demonstraties in het kader van een SGBO.

Voor de rechtspraak geven de hoofdstukken 1 tot en met 4 een goede praktische basis voor de beoordeling van discriminatiezaken. Hoewel hoofdstuk 5 en 6 meer toegesneden zijn op de opsporing en vervolging, zijn deze hoofdstukken ook interessant omdat het een breder beeld geeft van de aanpak van discriminatie en inzicht geeft in het proces dat vooraf gaat aan het moment dat een zaak op zitting staat.

Inhoud

Tijdens het doorlopen van de cursus ligt de nadruk met name op artikel 137c Wetboek van Strafrecht en krijg je een overzicht van alle andere discriminatieartikelen uit het Wetboek van Strafrecht. De bestanddelen en de verschillende discriminatiegronden worden toegelicht. We behandelen in deze cursus ook de beleidsregels van het Openbaar Ministerie ten aanzien van discriminatiezaken, de commune delicten met een discriminatoir aspect en bijzonderheden ten aanzien van de opsporing van discriminatiezaken.

Alle onderwerpen worden geïllustreerd met zaken uit de praktijk.

Tijdsinvestering

10 tot 12 uren, afhankelijk van jouw voorkennis. De module kan tussentijds onderbroken worden, het systeem houdt bij waar je bent gebleven. Je kunt je eigen tempo bepalen.

Opzet

Diverse paragrafen van de cursus beginnen met korte videocolleges. De theorie die hierop volgt is deels een verdere verdieping van deze videocolleges. Daarnaast stelt de theorie je in staat de lesstof uit het videocollege rustig na te lezen en tot je te nemen.

Een aantal hoofstukken sluit af met interactieve meerkeuzevragen, waarmee je kunt toetsen of je de lesstof beheerst. Met het oog op het leereffect krijg je direct feedback op jouw antwoorden.

Ook leggen we vier casus uit de praktijk aan je voor. Daarbij kun je de geleerde theorie toepassen en zelf aan de slag gaan met het beoordelen van een uitlating op strafbaarheid. Als je dit hebt beoordeeld, volgt een videocollege met uitleg.

Docenten

 • mr. Paul Velleman

  Officier van Justitie

 • de heer Ko Huitema

  Beleidsondersteunend medewerker LECD — Arrondissementsparket Amsterdam

 • mr. Sander Jobse

  Beleidsmedewerker LECD — Arrondissementsparket Amsterdam

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie