Strafrechtelijk bewijs – e-learning – SSR
Cursussen / Strafrecht / Strafrechtelijk bewijs / Strafrechtelijk bewijs - e-learning

Strafrechtelijk bewijs – e-learning

Digitale zelfstudiemodule bewijs

De e-learning module ‘Strafrechtelijk bewijs’ bestaat uit 16 thema’s. Elk thema bevat uitleg over een onderwerp dat betrekking heeft op het strafrechtelijk bewijs en een aantal vragen. Sommige vragen hebben betrekking op concrete strafzaken. Andere vragen zijn theoretisch van aard. Na het beantwoorden van de vragen, ontvang je direct feedback. Door het maken van de vragen, het bekijken van de strafdossiers en het bestuderen van de feedback, vergaar je kennis en inzicht over het thema.
Tevens kun je kennis en inzicht verdiepen en verbreden door relevante wetgeving, jurisprudentie en literatuur te bestuderen. Naar deze bronnen wordt in de module verwezen. Je kunt ieder thema apart volgen. Hierdoor kun je de volgorde waarin je de module doorloopt zelf bepalen. Je kunt er ook voor kiezen een of een aantal thema’s te volgen. Doordat je zelf kunt bepalen in welke volgorde je de e-learning volgt en door zelf te bepalen in hoeverre je aanbevolen wetgeving, literatuur en jurisprudentie bestudeert, geef je richting en invulling aan je eigen leerproces. De e-learning geeft handvatten om dit in te vullen. Hiermee vormt de e-learning een leeractiviteit op maat.

Na afloop van de module krijgt u een video te zien waarin Koos Plooij (OvJ), Diederik Aben (A-G bij de HR) en Jennie Dolfing (raadsheer) in gesprek gaan over redeneren met strafrechtelijk bewijs. De experts bespreken, onder begeleiding van Harry Stikkelbroeck, hun visie op de selectie en waardering van bewijs in strafzaken en de rol van de OvJ en de rechter daarbij.

Doel

Na het doorlopen van de digitale module beschik je over kennis en inzicht over diverse thema’s die betrekking hebben op het strafrechtelijk bewijs.

Doelgroep

Deze leeractiviteit is in het bijzonder bedoeld voor startende juristen bij het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak en voor sectoroverstappers, die sinds kort (weer) strafzaken behandelen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod in de module:

 • het Nederlands bewijsstelsel vanuit de theorie belicht
 • de grondslagleer
 • bewijsmiddelen
 • negatief wettelijk bewijsstelsel
 • de rechterlijke overtuiging
 • bewijsminimumregels
 • selectie en waardering van bewijs
 • het onmiddellijkheidsbeginsel
 • feiten van algemene bekendheid
 • strafuitsluitingsgronden
 • steunbewijs
 • schakelbewijs
 • bewijsverweren
 • vormverzuimen en bewijsuitsluiting
 • bewijsmotivering
 • bewijsmiddelen en bewijsbeslissing

Voor het volledig doorlopen van de e-learning heb je ongeveer 5,5 uur nodig. Na het doorlopen van alle thema’s, kun je een digitaal certificaat downloaden. Op dit certificaat staat weergegeven dat je de digitale module in zijn geheel hebt gevolgd.

Bijzonderheden

Deze digitale module is de eerste leeractiviteit, binnen de leerlijn strafrechtelijk bewijs. Deze leerlijn bestaat verder uit:

 • Strafrechtelijk bewijs – basiscursusdag
 • Strafrechtelijk bewijs II – verdieping – twee cursusdagen
 • Master strafrechtelijk bewijs – master – 1 bijeenkomst

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie