Straffen en beschermen – e-learning – SSR
Cursussen / Strafrecht / Straffen en maatregelen / Straffen en beschermen – e-learning

Straffen en beschermen – e-learning

Inzicht in de Wet straffen en beschermen en de gevolgen daarvan voor het strafrecht

Doel

Na het doornemen van deze e-learning beschikt u over kennis van en inzicht in de Wet straffen en beschermen en de gevolgen die deze wet voor het strafrecht heeft.

Doelgroep

Deze e-learning is waardevol voor strafrechtspecialisten, werkzaam bij het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.

Inhoud

Het staat u vrij de informatie op deze e-learning te gebruiken om uw kennis over de de Wet straffen en beschermen te vergroten. Het materiaal is bedoeld als zelfstudiemiddel.

Op de kennispagina worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld aan de hand van jurisprudentie, webcolleges en casuïstiek:

  • detentieverloop
  • penitentiair programma
  • voorwaardelijke invrijheidsstelling
  • rechtsbescherming
  • motivering in het vonnis
  • overgangsrecht

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie