Multiproblematiek en LVB – e-learning – SSR
Cursussen / Strafrecht / Jeugd, gezin en zeden / Medisch / Oordeelsvorming / Slachtoffers / Straffen en maatregelen / Vaardigheden / Multiproblematiek en LVB - e-learning

Multiproblematiek en LVB – e-learning

Oog voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking binnen de strafrechtketen

Welkom bij de e-learning module Multiproblematiek en LVB  (Licht Verstandelijke Beperking).

Binnen de strafrechtketen is steeds meer oog voor mensen met een LVB. Hoewel het OM niet de eerst aangewezen partij is om een LVB te signaleren, is enige basiskennis over kenmerken van een LVB en wat dit betekent voor communicatie en bejegening van belang. Reden voor SSR om in samenwerking met het OM deze e-learning te ontwikkelen.

Doel

Na het doorlopen van deze e-learning weet je wat multiproblematiek en LVB inhouden. Je leert zowel multiproblematiek als LVB te herkennen en je verdiept jouw kennis over hoe met multiproblematiek en LVB omgegaan kan worden.

Doelgroep

Deze e-learning module is bedoeld voor officieren van justitie, adjunct-officieren van justitie, parketsecretarissen, interventiejuristen, beleidsmedewerkers- en adviseur en juridisch medewerkers van het Openbaar Ministerie.

Inhoud

In deze online module wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • feiten en cijfers rondom multiproblematiek
  • herkennen van multiproblematiek
  • wet- en regelgeving rondom multiproblematiek
  • interventiemogelijkheden
  • feiten en cijfers rondom LVB
  • herkennen van LVB
  • screeningsinstrument SCIL
  • hoe om te gaan met personen met LVB (communicatie en bejegening)
  • interventies rondom LVB
  • slachtoffers met een LVB

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie