Master: de rol van de voorzitter van de meervoudige kamer – SSR
Cursussen / Strafrecht / Vaardigheden / Master: de rol van de voorzitter van de meervoudige kamer

Master: de rol van de voorzitter van de meervoudige kamer

Een collegiale ontmoeting waarbij (zelf)reflectie en uitwisseling van ervaringen centraal staan

De voorzitter van de Meervoudige Kamer heeft een bijzondere rol en verantwoordelijkheid in alle aspecten die te maken hebben met zijn rol als rechter, maar ook met zijn rol als manager van de behandeling van de zaak. Wil je door middel van het uitwisselen van ervaringen en visies met collega’s jouw inzicht in je werk als kamervoorzitter verdiepen en jouw eigen kunnen verbeteren door nieuwe verfrissende inzichten te krijgen, dan is deze tweedaagse cursus een aanrader.

Doel

De cursus biedt een moment van (zelf)reflectie en bewustzijn op jouw rol als voorzitter. Na afloop van de cursus ben je – onder meer door het uitwisselen van ervaringen met collega’s – scherp gesteld en heb je impulsen en handvatten verzameld voor een verdergaande professionalisering bij het vervullen van de rol van Voorzitter MK in de Strafsector.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ervaren voorzitters van de meervoudige strafkamer.

Inhoud

Ook als kamervoorzitter met jarenlange ervaring is het goed om kritisch te blijven kijken naar eigen rol en handelen. Waarom doe je eigenlijk wat je doet? Waarom maak je welke belangenafwegingen? Zijn er wellicht blinde vlekken waar je voor moet waken?

Deze tweedaagse cursus richt zich op de professionele uitwisseling van ervaringen als voorzitter en het aanreiken van tips en trucs om het functioneren als voorzitter te verbeteren. Tijdens deze cursus staan het uitwisselen van kennis, ervaringen, visies, overtuigingen e.d. centraal. Ook wordt er ruim aandacht besteed aan de verwachtingen aan de voorzitter vanuit het secretariaat, het OM, de communicatieafdeling, Slachtofferhulp en de advocatuur.

Opzet en werkwijze

Binnen deze cursus is er veel ruimte voor input van de deelnemers zelf. Zij bepalen het programma, want alleen jij weet het beste waar je behoefte aan hebt en wat je wilt weten van collega’s. Van deelnemers wordt daarom een actieve inbreng verwacht, zowel tijdens de cursus als voorafgaand aan de cursus bij het invullen van de intakevragen.

Vraagstukken die doorgaans aan de orde komen zijn:

  • Tegen welke (praktische) kwesties loop je als kamervoorzitter regelmatig aan?
  • Hoe ga je om met de diverse taken en verantwoordelijkheden van de kamervoorzitter?
  • Hoe ga je om met jouw voorzittersbevoegdheden? Welke belangenafwegingen maak je?
  • Wanneer ben je een ideale kamervoorzitter voor alle procesdeelnemers?

Voorkennis

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij ruime ervaring heeft in het voorzitten van de meervoudige strafkamer.

Bijzonderheden

Deze tweedaagse cursus is inclusief een avondprogramma en overnachting.

 

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 1.905,00