Crypto-communicatie en datasets, Actualiteiten – SSR
Cursussen / Strafrecht / Cybercrime / Crypto-communicatie en datasets, Actualiteiten

Crypto-communicatie en datasets, Actualiteiten

Verkrijg een overzicht van de stand van zaken op het gebied van crypto-communicatie en daaruit opgebouwde datasets in het strafrecht

Al enige jaren levert de opsporing van strafbare feiten met gebruikmaking van communicatie via versleutelde berichten discussies in de rechtszaal en daarbuiten op.

Rechters worden geconfronteerd met nieuwe technieken en verweren van velerlei aard over de toegepaste opsporingsbevoegdheden en -methodes. Internationale aspecten en de onder meer daarmee samenhangende terughoudendheid van politie en OM om volledig inzicht te geven in de gang van zaken leidende tot het toevoegen van ontsleuteld berichtenverkeer aan het strafdossier leiden tot extra complicaties. De advocatuur laat zich niet onbetuigd met het verwijzen naar (informatie verkregen uit) buitenlandse rechtspraak. Nederlandse gerechten beslissen niet altijd in gelijke zin. In deze cursus wordt een overzicht van de actuele stand van zaken geboden, met een korte blik naar het recente verleden.

Doel

Na het doornemen van deze cursus beschik je over toegenomen kennis van en inzicht in juridische aspecten die betrekking hebben op crypto-communicatie.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), stafjuristen en gerechtsjuristen.

 

 

Inhoud

Gedurende deze online leeractiviteit met een tijdsduur van ongeveer 3 uur zal dieper worden ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • kenmerken van verschillende cryptocommunicatiediensten (m.n. Ennetcom/Encrochat/SkyECC)
  • wat crypto-communicatie is en hoe deze in strafdossiers terecht komt
  • een korte schets van de drie datasets welke op dit moment de grootste rol spelen
  • de vragen die spelen rond de rechtmatigheid van de verkrijging van deze datasets
  • het verkrijgen van toegang tot deze datasets door RM en verdediging

 

Bijzonderheden

Deze cursus maakt onderdeel uit van het cursusaanbod op het gebied van cybercrime.

Om de kwaliteit van de discussie aan het einde van deze leeractiviteit te bevorderen wordt van je gevraagd om uiterlijk twee weken voorafgaand aan de cursusuitvoering algemene vragen over dit onderwerp te mailen. Je kunt je vragen rechtstreeks mailen naar het Kenniscentrum Cybercrime in het gerechtshof Den Haag, cybercrime@rechtspraak.nl

 

Uitvoeringen