Internationale samenwerking in strafzaken I voor leden ZM – SSR
Cursussen / Strafrecht / Informatie en opsporing / Internationaal en Europees recht / Internationale samenwerking in strafzaken I voor leden ZM

Internationale samenwerking in strafzaken I voor leden ZM

Het juridisch kader en de toetsing door de strafrechter van de resultaten van internationale samenwerking

Internationale samenwerking in strafzaken is gelet op de globalisering onontkoombaar en noodzakelijk. Voor een gedegen toetsing door de strafrechter van de resultaten van internationale samenwerking is een goede basiskennis van het juridische instrumentarium, de algemene beginselen en praktische afhandeling van inkomende en uitgaande verzoeken onontbeerlijk.

Doel

Na afloop van de cursus beschikt de deelnemer over basiskennis van het juridisch instrumentarium en heeft hij inzicht in de algemene beginselen en kennis van de praktische afhandeling van inkomende en uitgaande verzoeken op het terrein van internationale samenwerking. Op basis daarvan is de deelnemer in staat de resultaten van internationale samenwerking te toetsen.

Doelgroep

Rechters (in opleiding), raadsheren, rechters-commissarissen en juridisch medewerkers bij de gerechten.

 

Inhoud

Juridisch kader (meest voorkomende verschijningsvormen, verdragen, wetten, jurisprudentie, richtlijnen, beginselen); informatie-uitwisseling; bijzondere onderwerpen. De nadruk ligt op de toetsing van de resultaten van internationale samenwerking door de strafrechter.

Opzet

De cursus bestaat uit een dag (twee dagdelen). Inleidingen zullen afgewisseld worden met casuïstiek. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij de inhoud van het studiemateriaal voorafgaand aan de cursus leest. Voorts is er een huiswerkopdracht bijgesloten en de uitwerking hiervan dient te worden meegenomen naar de cursus. Met het maken van de huiswerkopdracht is een tijdsbeslag van circa vier uren gemoeid.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.