Strafprocesrecht en proces-verbaal van de zitting – SSR

Strafprocesrecht en proces-verbaal van de zitting

De strafvorderlijke achtergrond van de terechtzitting

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,9
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SZZSPVTZ
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 21-03-2022

Wat gebeurt er op een strafzitting en wat zijn de strafvorderlijke regels die dan gelden? Wat zijn de mogelijkheden die de strafrechter heeft? Wat hoort er in het proces-verbaal van de strafzitting te staan, waarop moet u letten?

Tijdens deze basiscursus staat de strafvorderlijke achtergrond van de terechtzitting centraal. U krijgt inzicht in de voor de terechtzitting relevante artikelen van het Wetboek van Strafvordering, u weet welke strafvorderlijke bevoegdheden kunnen en moeten worden toegepast en op basis waarvan èn u leert welke gebeurtenissen en formaliteiten op basis daarvan vermelding in het proces-verbaal behoeven.

Doel

Met deze cursus wordt beoogd een verbinding te leggen tussen de gereedschapskist van het strafprocesrecht en de taken en bevoegdheden van de strafrechter tijdens de zitting. Het is geen vaardigheden cursus. Het betreft een basiscursus die met name gaat over de kennis van de theorie, voor zover betrekking hebbende op de terechtzitting en het op te maken proces-verbaal daarvan en de wijze waarop deze theorie kan/moet worden toegepast.

Na afloop van de cursus:

Kennis

 • kent u de voor de terechtzitting relevante wetsartikelen van het Wetboek van Strafvordering en bent u in staat deze, onafhankelijk van het verloop van de zitting, te herkennen;
 • weet u waarom strafvorderlijke bevoegdheden worden toegepast;
 • weet u welke gebeurtenissen en formaliteiten op basis daarvan vermelding in het proces-verbaal behoeven.

Vaardigheden

 • heeft u inzicht in de toepassing van de relevante wetsartikelen tijdens de terechtzitting;
 • bent u in staat om een opgemaakt proces-verbaal te controleren op juistheid, volledigheid en alle formaliteiten.

Attitude

 • bent u zich bewust van de regierol van de rechter tijdens de terechtzitting;
 • bent u zich bewust van uw keuzevrijheid ten aanzien van het toepassen van strafvorderlijke bevoegdheden;
 • bent u zich bewust van het belang van proces-verbaal en de rol van de griffier.

Doelgroep

Rechters, rio’s en sector overstappers (rechters).

Inhoud

Deze cursus bestaat uit twee cursusdagen, waarvan 1 contactdag en 1 dag zelfstudie. Als voorbereiding dienen er o.a. literatuurvragen beantwoord te worden en dient er een voorbereidingsopdracht gemaakt (en ingeleverd) te worden. Tijdens de cursusdag zelf wordt vooral ingegaan op de thema’s die in de praktijk de meeste vragen oproepen en door de deelnemers naar voren gebracht worden. Deze thema’s worden aan de hand van hoorcolleges, afgewisseld met casuïstiek behandeld.

Voorkennis

Het studiemateriaal bij deze cursus dient voorbereid te zijn. De inhoud daarvan wordt bij aanvang van de cursusdag bekend verondersteld.

Bijzonderheden

Deze cursus bestaat uit twee cursusdagen, waarvan 1 dag zelfstudie.

Deze cursus is onderdeel van het verplichte curriculum voor Rio’s die worden opgeleid in het strafrecht.

Docenten

 • mr. Roel den Otter

  Raadsheer

 • mr. Robert Maanicus

  Raadsheer

 • mr. Louisa Feraaune

  Rechter

 • mr. Rogier Sonneveldt

  Rechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.