Blinde vlekken in de rechtspraak? (een online professionele ontmoeting) – SSR

Blinde vlekken in de rechtspraak? (een online professionele ontmoeting)

Vrijdag 23 april 2021 - 15:00-17:15 uur

  • 23
    april
  • Locatie: Online
  • Tijden: 15:00 t/m 17:15
  • Type: Evenement

Maakt u zich ook zorgen over het aanzien van de rechtspraak na de toeslagenaffaire? Vraagt u zich af wat u had gedaan als u over deze zaken had moeten oordelen? Kijkt u wellicht met andere ogen naar uw eigen werk en realiseert u zich dat u ook onderdeel zou kunnen worden van een vergelijkbare affaire? Hebt u misschien wel eens een gevoel van onbehagen of een niet-pluis gevoel over bepaalde (typen) zaken? Doe dan mee met deze professionele ontmoeting om over deze vragen eens van gedachten te wisselen.

In het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag is de rechtspraak niet buiten schot gebleven. Het rapport heeft geleid tot een stroom aan publicaties in juridische tijdschriften en daarbuiten. Behalve dat wordt gesproken over hoe het zo is gekomen en wie wat anders had kunnen (of moeten) doen, betrekken veel professionals de affaire ook op zichzelf. Wetenschappers vragen zich af waarom er niet meer onderzoek is gedaan naar dit onderdeel van het recht. Journalisten vragen zich af waarom zij niet eerder en meer hebben geschreven over wat er misging. En zo zal ook menige Rechtspraakmedewerker zich bezinnen op zijn werk naar aanleiding van de toeslagenaffaire.

Met deze middag willen we vooruit kijken en nadenken over hoe we mogelijke andere ‘blinde vlekken’ of gevallen van onwenselijk uitwerkende regels in onze rechtspraak kunnen voorkomen of bijsturen. Deze vragen beperken zich niet tot het bestuursrecht. De opzet van deze studiemiddag is Rechtspraak-breed met sprekers uit alle vakgebieden.

Programma

Prof. dr. A. Brenninkmeijer bijt het spits af. Daarna vindt er een paneldiscussie plaats met leden uit alle rechtsgebieden onder leiding van Rens de Jong. De panelleden zijn:

  • mr. drs. F.J.P.M. (Frans-Jozef) Haas, senior-raadsheer belastingrecht, Gerechtshof Amsterdam
  • mr. W.A.M. (Willem) van Schendel, voormalig vice-president en voorzitter van de strafkamer, Hoge Raad
  • mr. C.G. (Corrie) ter Veer, senior-raadsheer civielrecht, Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden en plaatsvervangend lid College voor de Rechten van de Mens
  • mr. E.A.A. (Ellen) van Kalveen, rechter familierecht, rechtbank Midden-Nederland

Na de paneldiscussie kan er per vakgebied verder gesproken worden. Prof. dr. G.J. (Gijsbert) Vonk, Hoogleraar socialezekerheidsrecht (RUG) bespreekt het thema, als laatste, vanuit het perspectief van het juridische onderwijs.

Doelgroep

Deze studiemiddag is bedoeld voor medewerkers van de rechtspraak (rechters, raadsheren, juridisch medewerkers, auditeurs en andere geïnteresseerden).

Kosten en deelname

Deelname is kosteloos en opgeven kan door een email te sturen aan events@ssr.nl. Deze professionele ontmoeting vindt online plaats. De sprekers zijn deels aanwezig in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Na uw aanmelding ontvangt u enige tijd voor de bijeenkomst een link waarmee u vanaf pc of tablet aan kunt deelnemen.

Back to overview