Themamiddag ‘Wraking’ op 6 juli – SSR

Themamiddag ‘Wraking’ op 6 juli

Wat zijn de regels en ontwikkelingen omtrent wraking? Welke processen spelen een rol bij het ontstaan van een wrakingsverzoek en tijdens de wrakingszitting? Hoe communiceert u met alle partijen tijdens de wrakingszitting? En hoe gaat u om met collega’s over wie u een beslissing moet nemen? De themamiddag ‘Wraking’ biedt ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over deze vragen en nieuwe inzichten op te doen.

Het doel van de themamiddag is tweeledig. Enerzijds worden regelgeving, relevante jurisprudentie en recente ontwikkelingen omtrent wraking besproken. Daarnaast biedt de middag ruim gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. Meerdere sprekers geven daarbij een korte inleiding, waarna de deelnemers en sprekers met elkaar in gesprek gaan. Een gedragswetenschapper vertelt hierbij over de processen die plaatsvinden tijdens een zitting leidend tot wraking en tijdens een wrakingszitting. Ook wordt over de communicatie in wrakingszaken en over de professionele attitude van u als lid van de wrakingskamer gesproken. Het eerste deel van de middag vindt plenair plaats en het tweede deel wordt gevuld met workshops.

Sprekers

De themamiddag staat onder leiding van de dagvoorzitter mr. P.H.M. Kuster, senior rechter in de rechtbank Limburg.

De inleidende sprekers zijn:

  • mr. A. Hammerstein, voorzitter van het bestuur van Kifid, voormalig raadsheer in buitengewone dienst van de Hoge Raad en voormalig hoogleraar Geschilbeslechting aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • dr. mr. W. van Rossum, hoogleraar Sociologie, Theorie en Methodologie van de Rechtswetenschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • dr. M.E. Willemsen, procesbegeleider GITP.

De workshops worden eveneens door hen begeleid in samenwerking met:

  • mr. drs. J.W. Moors, senior rechter, afdelingsvoorzitter Straf-, Familie- en Jeugdrecht in de rechtbank Midden-Nederland
  • mr. A.D. Reiling, senior rechter in de rechtbank Amsterdam.

Aanmelden

De middag is bedoeld voor rechters/Raadsheren en juridisch medewerkers betrokken bij de behandeling van wrakingsverzoeken. Meld u aan via het aanmeldformulier. SSR neemt dan contact met u op.

Illustratie: Aad Goudappel

Back to overview