Annemiek van Keep – SSR

“Ik sta naast de coachee en stimuleer en motiveer hem/haar  om zelf naar oplossingen te zoeken, waarbij ik relevante vragen stel die hem/haar op weg helpen. Met mijn achtergrond kan ik hem/ haar een goed inzicht verschaffen in zichzelf en helpen zijn/haar performance te verbeteren. We gaan samen op weg.”

Annemiek van Keep, coach SSRAnnemiek van Keep heeft al weer een aantal jaren haar eigen bureau samen met twee collega’s. Sinds halverwege jaren ‘90 heeft ze ervaring met  het coachen van medewerkers en leidinggevenden. In eerste instantie alleen medewerkers van de ministeries van Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken. Na haar overstap naar Human Capital Group heeft ze medewerkers van diverse onderdelen van de Rijksoverheid, Gemeenten, Rechterlijke macht, Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie gecoached.

Bij de Human Capital Group was ze niet alleen verantwoordelijk voor de inhoud maar ze stuurde als Business Unit Manager ook de groep van Assessments, Coaching en Mobiliteit aan en was commercieel verantwoordelijk voor deze groep. Ze startte haar eigen bedrijf omdat het leveren van kwaliteit aan zowel opdrachtgever als coachee voor haar belangrijk is ook al kost dat wat extra tijd. Een van haar collega’s heeft ook voor het ministerie van V&J gewerkt en wordt waar nodig betrokken bij het traject.

Werkwijze Annemiek van Keep

Annemiek  coacht adviseurs, professionals en leidinggevenden op allerlei niveau’s al meer dan 10 jaar. Ze heeft een brede ervaring zowel binnen de rechtspraak als daar buiten. Voor haar is coachen alleen mogelijk als er een wederzijds vertrouwen en respect voor elkaar bestaat. In haar coachingstrajecten die steeds maatwerk zijn, maakt ze gebruik van haar instrumenten als assessmentpsycholoog om een snel inzicht te verkrijgen en benut ze ook haar ervaring als trainer. Tijdens gesprekken levert ze ook relevante theoretische achtergrondinformatie aan.

Aangezien iedere vraagstelling steeds weer anders is, vindt ze het van belang maatwerk te leveren. Daardoor is ieder traject weer verschillend. Met haar coachingstrajecten is zij steeds weer succesvol, daardoor krijgt ze mede door mond op mond reclame steeds weer opnieuw verzoeken van opdrachtgevers om mensen te coachen.

Annemiek van Keep is aangesloten bij het NIP en NVP.
Eigenaar Van Keep Development
Meer informatie vindt u op www.vankeepdevelopment.nl