Dederiek Soeters – SSR

“Mensen maken het verschil en vormen dé doorslaggevende factor voor het succes van elke organisatie”
Dederiek Soeters, procesmanager, coach en counsellor bij Berg en Soeters, coach SSRDe bereidheid en het vermogen tot kritische (zelf)reflectie is een onontbeerlijke voorwaarde om als leidinggevende en/of professional goed te blijven functioneren. De werkomgeving is altijd dynamisch, de verantwoordelijkheden zijn omvangrijk, de belasting is fysiek en mentaal groot. De mogelijkheden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken zijn veelal beperkt en belangen conflicteren snel, extern zowel als intern. Het risico om ingezogen te worden, blinde vlekken te ontwikkelen is dan bijna onvermijdelijk. Coaching is daarom geen luxe maar feitelijk een vorm van regulier ‘onderhoud’.

Een ‘klik’ met de coach is de basis voor het leerproces van de coachee. Met mijn ruime ervaring en kennis van uiteenlopende werkgebieden kan ik meedenken over oplossingen voor werkproblemen, zelfreflectie stimuleren door kritische vragen te stellen en mee zoeken naar ‘belemmerende overtuigingen’. Daarbij niet alleen kijkend naar de persoon, maar juist ook naar de dynamiek binnen de organisatie en (veranderende) eisen t.a.v functie en taken. Waar nodig zal ik spiegelen en confronteren, zowel op het gebied van inzichten en overtuigingen  als op leiderschapsstijl en gedrag. De reacties die dan bovenkomen wijzen vaak de weg naar inzichten waar de coachee mee verder kan. Als coach faciliteer ik het leerproces.

Loopbaan Dederiek Soeters

Dederiek Soeters begon haar loopbaan in het onderwijs en de gezondheidszorg. Vanaf 1990 was zij zelfstandig werkzaam als interim-manager. Ze (bege)leidde verandertrajecten in zeer uiteenlopende non-profit sectoren. Daarna werkte ze een aantal jaren voor adviesbureau Berenschot. Sinds 2002 heeft zij zich volledig toegelegd op coaching: managers, professionals (advocaten, adviseurs, specialisten) en directeuren. Daarnaast begeleidt ze intervisie groepen en managementteams (o.m. bij gemeenten en in TBS-klinieken). In 2010 was ze als intervisie-begeleider betrokken bij de managementleergang voor teamvoorzitters van de Raad voor de Rechtspraak. Hoewel de rechterlijke macht als systeem binnen onze rechtstaat beslist unieke kenmerken heeft, vertonen de vraagstukken waar een teamvoorzitter tegenaan loopt veel overeenkomsten met die van managers van andere professionals.

Opleiding

Sociale pedagogiek, mediation, diverse managementtrainingen; in 2007 voltooide ze de opleiding ‘Master in Psychodynamic Counselling’ aan de universiteit van Utrecht (USBO). Het meeste heeft ze echter geleerd in de praktijk, waarbij ze werk en gezin altijd heeft gecombineerd.

www.bergsoeters.nl