Hans Rodenburg – SSR

“Fluitend naar je coach en fluitend naar huis”

Hans RodenburgHans Rodenburg is, als directeur bedrijfsvoering, lid van het bestuur van de rechtbank Dordrecht. Voert o.a. de portefeuilles personeel & organisatie en ICT. Vormt samen met de president van de rechtbank de bestuurder in de zin van de WOR. Geeft leiding aan de afdeling bedrijfsvoering. Is op landelijk niveau binnen de Rechtspraak actief als lid van selectiecommissies bestuurders, als lid van de Programmaraad bedrijfsvoering, als gedelegeerd opdrachtgever van verschillende ICT-projecten en als directeur van het Landelijk Loket Interne Conflictbemiddelinge Rechtspraak (LIC). NMI-mediator en coach vormen zijn belangrijkste nevenfuncties.

Hans werkt sinds 1971 bij de overheid. Met een korte onderbreking in verband met militaire dienst, eerst ruim 27 jaar bij de Belastingdienst. Begonnen bij de douane in de Rotterdamse haven voerde zijn ontwikkeling al snel naar staf- en managementfuncties bij het Ministerie van Financiën, de Divisie douane en bij de FIOD. Hij gaf mede leiding aan grote veranderingsprocessen zoals de herstructurering bij de douane die wegens de komst van de Interne Markt tevens het verlies van ruim duizend arbeidsplaatsen inhield. In die periode voerde hij tevens onderzoeken en reorganisaties uit op Aruba, de Nederlandse Antillen en in Suriname. In 1998 stapte hij over naar de rechtbank ‘s-Gravenhage waar hij als directeur beheer gerechten werd aangesteld. Vanuit die functie, die later veranderde in directeur bedrijfsvoering, heeft hij mede vorm gegeven aan de grootschalige veranderingen die sinds 2002 bij de Rechtspraak zijn doorgevoerd. In 2007 heeft hij de rechtbank ’s Gravenhage verruild voor Dordrecht. Daarna maakte hij deel uit van het fusiebestuur van de rechtbanken Rotterdam en Dordrecht. Begin 2013 werd hij door de Belastingdienst gevraagd als programmadirecteur rijkskantoor de Knoop in Utrecht.

Hans volgde diverse opleidingen op het gebied van organisatiekunde en management bij Henley Management College en werd in 1996 Master of Business Administration bij de Brunel universiteit. In 2003 is hij NMI-mediator geworden en kort daarna is hij ook als coach op gaan treden.

Werkwijze Hans Rodenburg

Hans Rodenburg coacht vooral managers en professionals op eindverantwoordelijke posities; zowel uit de Rechtspraak als uit andere organisaties zoals gemeenten en ministeries. Daarnaast wordt in toenemende mate, ook van buiten de overheid, een beroep op hem gedaan om als conflictcoach op te treden. Belangrijkste kenmerken van zijn aanpak zijn:

  • “schillend” naar de kern;
  • de coachee op andere gedachten en in andere patronen brengen;
  • het beste uit de coachee halen;
  • “fluitend naar je coach en fluitend naar huis”.