Sandra Ju – SSR

Sandra JU, coach SSRSandra Ju heeft ruim twintig jaar werkervaring: de eerste acht jaren als advocaat en sinds 2004 als rechter (in Den Haag en Amsterdam). Binnen de rechtspraak heeft zij tevens als senior rechter, leidinggevende en als landelijk projectleider (o.a. samen met het openbaar ministerie) gewerkt. De laatste jaren heeft het (helpen) ontwikkelen van mensen, teams en organisaties haar bijzondere aandacht gekregen. Zo heeft zij veel ervaring opgedaan bij het ondersteunen en begeleiden van cultuurveranderingen, het ‘meenemen’ van medewerkers bij de implementatie van digitaliseringsprocessen en het helpen ontwikkelen naar een lerende en transparante organisatie. Concreet betekende dit vaak het trainen en coachen van medewerkers, leidinggevenden, bestuurders en besturen om het beoogde doel te bereiken.

Coach en teamcoach

Sinds 2017 is Sandra Ju – naast (deeltijd-)rechter – personal coach en teamcoach. In haar coachtrajecten komen onderwerpen aan de orde als conflicthantering, besluitvaardigheid, het stellen van grenzen, eigen overtuigingskracht, loopbaan en balans tussen werk en privé. Sandra coacht ook teams, besturen en maatschappen, vooral binnen de juridische wereld. Haar kracht ligt in het helpen van mensen en teams bij het ontdekken wat hen beweegt en/of tegenhoudt om bepaalde keuzes te maken, verder te ontwikkelen en doelen te verwezenlijken. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als transparante communicatie, coachend leiderschap, respectvol confronteren, teambuilding, zelfvertrouwen, ‘het in beweging krijgen’ van mensen, het verbinden van mensen, het meer nemen van verantwoordelijkheid en het omgaan met conflicten.

Sandra wordt omschreven als verbindend, betrokken en no-nonsense.

http://juenco.nl/