Corona-maatregelen FAQ opleidingscoördinatoren – SSR

1.Wat is het huidige SSR beleid ten aanzien van alle leeractiviteiten naar aanleiding van de situatie met corona? 

In verband met de ingestelde lockdown tot en met 9 februari 2021 past SSR in samenspraak met de Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs-Generaal de maatregelen als volgt aan:

  1. SSR geeft volledig focus aan onderwijs op afstand. Bestaande cursussen en trainingen zijn (of worden) omgezet naar digitale (online) onderwijsvormen.
  2. SSR geeft prioriteit aan de initiële opleidingen (rio, oio’s, assistent-officieren en trainees OM) bij het aanbieden van online onderwijs. Reden voor dit besluit is dat uitstel van deze opleidingen leidt tot vertraging van de noodzakelijke instroom van nieuwe rechters en officieren van justitie.
  3. Alle contactonderwijs op locatie is met ingang van 15 december 2020 tot en met 9 februari 2021 geannuleerd. Dit geldt nu ook voor de zittingsvaardigheidstrainingen voor de initiële opleidingen die plaatsvinden bij SSR.
  4. De reeds eerder aangekondigde beperkte verruiming vanaf 4 januari 2021 van het aantal trainingen wordt tot nader order uitgesteld.

2. Is het mogelijk om gebruik te maken van de Virtual Classroom?

Helaas is dit (nog) niet mogelijk. SSR gebruikt de Virtual Classroom voor het digitaliseren van haar eigen opleidingen en dat heeft nu prioriteit. Wanneer hier verandering in komt, informeren wij jullie zo spoedig mogelijk.

3. Kun je je nog steeds inschrijven?

Inschrijven voor een cursusuitvoering is nog steeds mogelijk. Omdat het (her)plannen van de uitvoeringen enige tijd kost, kan het zijn dat je op de website nog uitvoeringen (tot einde 2020) aantreft waarbij de gegevens niet helemaal up-to-date zijn. Door de cursist in te schrijven op een geplande uitvoering, maak je de interesse kenbaar en informeren wij je zodra bekend is wanneer en in welke vorm de cursus doorgaat.

4.  Is er, buiten cursussen om, digitaal materiaal beschikbaar?

Op www.ssr.nl vind je ‘Het Recht, food for thought’. Deze online-bibliotheek is te vinden op onze digitale leeromgeving MIJN SSR. We hebben er suggesties verzameld voor onder meer boeken, films, podcasts en TEDtalks waarin aandacht is voor ‘Het Recht’ in het algemeen en voor de rol van de zittende en staande magistratuur in het bijzonder.

5. Wat is online mogelijk?

Momenteel bekijken we per leeractiviteit of deze digitaal en, zo ja, op dezelfde dag door kan gaan. Per inschrijving ontvangt de cursist (met de opleidingscoördinator in de cc) bericht of de leeractiviteit digitaal doorgaat, op welke dag deze gepland is en wat er van hem/haar wordt verwacht. Ook bij annulering of verplaatsing, ontvangt hij/zij bericht. Momenteel ligt de prioriteit bij het digitaliseren van leeractiviteiten die horen bij de initiële opleidingen (RIO, OIO, trainees en assistent-officieren) en bij de kenniscursussen van het PE (permanente educatie) -aanbod.

6. Hoeveel PE-Punten mag ik rekenen bij een gedigitaliseerde cursus?

PE-punten blijven gehandhaafd bij gedigitaliseerde cursussen. De punten die er voor staan, kan je dus meerekenen. Hiervoor heeft de cursist een bewijs van deelname nodig, zodat aangetoond kan worden dat de digitale versie gevolgd is. De cursist ontvangt een bewijs van deelname als hij/zij de evaluatie, die na afloop van de digitale uitvoering per mail toegestuurd wordt, invult. De evaluatie zijn voor SSR van belang. Zo kunnen wij de kwaliteit van de cursus in deze nieuwe vorm monitoren en, indien nodig, bijsturen.

7. Kunnen cursussen die incompany waren ingekocht, gegeven worden via de Virtual Classroom? Zo nee, kunnen onze medewerkers dan deelnemen aan de SSR-versie?

Het digitaliseren van initiële opleidingen en PE-aanbod heeft op dit moment prioriteit. Het is dus helaas niet mogelijk om de Virtual Classroom te gebruiken voor het geven van incompany-trainingen. Wanneer SSR een open uitvoering gepland heeft, kunnen medewerkers zich hier altijd voor inschrijven. Schrijf de cursist ook vooral in wanneer de uitvoering vol is. Wanneer er voldoende mensen op de wachtlijst staan, wordt er een nieuwe uitvoering gepland.

8. Sommige online cursussen zitten al vol. Is het mogelijk dat een tweede datum wordt opengezet?

Van een leeractiviteit worden meestal meerdere uitvoeringen gepland. Als de ene uitvoering vol is, kan je een cursist inschrijven voor de volgende uitvoering. Zijn alle uitvoeringen vol? Schrijf de geïnteresseerde dan vooral in. Hij of zij komt dan op de wachtlijst. Wanneer er voldoende mensen op de wachtlijst staan, proberen we een extra uitvoering te plannen.

9. Kunnen wij ook onze wensen doorgeven?

Wij vinden het erg belangrijk om te weten wat er leeft binnen de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. We horen graag jullie wensen, zodat wij deze op kunnen pakken wanneer de crisisperiode voorbij is.

10. Gaan jullie ook cursussen opnemen die op eigen gelegenheid kunnen worden teruggekeken?

Momenteel loopt er een pilot voor het opnemen en terugkijken van cursussen. Er is nog niet duidelijk óf en, zo ja, wanneer dit ingevoerd wordt.

11. Moet ik opnieuw inschrijven voor vervallen cursussen?

Wanneer cursussen zijn geannuleerd, bieden we meestal een alternatief aan. We vragen in dit verzoek wat we met de inschrijving mogen doen. Wanneer een uitvoering is verschoven, verschuift de cursist automatisch mee. Hier krijgt de cursist (met de opleidingscoördinator in de cc) bericht van.

12. Wanneer wordt bekend wanneer de vervallen cursussen opnieuw zijn ingepland?

We proberen zoveel mogelijk leeractiviteiten door te laten gaan op de geplande datum. Helaas zijn sommige cursussen er niet geschikt voor om naar een digitale versie te worden vertaald. Als hier sprake van is, wordt de uitvoering geannuleerd of verschoven naar een ander moment of wordt de cursus toch fysiek uitgevoerd. Per inschrijving krijgt de cursist bericht over de voortgang. Wanneer de leeractiviteit wordt verplaatst, informeren we de cursist zo snel mogelijk over de nieuwe datum.

Uiteraard hebben we er begrip voor als een cursist door een veranderd zittingsrooster niet meer kan deelnemen aan de cursus. We zullen hier in deze periode uiteraard rekening mee houden.

Neem contact op met de Servicedesk wanneer de nieuwe datum niet schikt.
De Servicedesk is bereikbaar via telefoonnummer 088-3613212 en ssrservicedesk@ssr.nl.

13. Kunnen bepaalde cursussen niet digitaal worden gegeven?

Tot einde van het jaar zijn er bij SSR nog ruim 900 cursusuitvoeringen gepland. Sinds de invoering van de coronamaatregelen ligt bij SSR de focus op onderwijs op afstand waarbij de initiële opleidingen en de permanente educatie prioriteit hebben. Deze vertaling naar online verantwoorde varianten is geen eenvoudige klus. Dit kost tijd en een gezamenlijke inspanning van onze cursusmanagers en onze docenten.

Momenteel bekijken we per leeractiviteit of deze digitaal kan worden gemaakt, welke digitale vorm geschikt is en of dezelfde dag van de uitvoering kan worden gehandhaafd. Per inschrijving ontvang je bericht of de leeractiviteit digitaal doorgaat, op welke dag dit is en wat er van de cursist wordt verwacht. Ook bij annulering of verplaatsing, ontvang je bericht. Momenteel ligt de prioriteit bij het digitaliseren van leeractiviteiten die horen bij de initiële opleidingen (RIO, OIO, trainees en assistent-officieren) en bij de kenniscursussen van het PE (permanente educatie) aanbod.

14. Waar ligt, na de RIO- en OIO-opleidingen de prioriteit?

Onze prioriteit ligt bij de initiële opleidingen en het PE (permanente educatie)-aanbod.

15. Hoe gaat het online aanbod eruit zien? Gaat het om cursussen of komen er, naast cursussen, ook webinars die, nadat ze ‘live’ zijn gegaan, ook opvraagbaar en/of terug te kijken zijn?

Er zijn verschillende online vormen van ons aanbod:

  • E-learning module – ‘Een digitale zelfstudietraining die kosteloos en tijd- en plaats onafhankelijk te volgen is’. Hiermee kun je dus zelf mee aan de slag. Zoek deze op via www.ssr.nl en ga er mee aan de slag in je eigen tempo. Te vinden via filter ‘e-learning’
  • Webcollege – ‘Korte en informatieve video’s om snel kennis te verdiepen of op te frissen.’ Vrij beschikbaar en te vinden via het filter ‘Video/webcollege’
  • Online uitvoering of online contactonderwijs van een PE cursus – dit is voor een groot deel (door corona)-nieuw aanbod en verschijnt op onze website bij de reguliere PE cursussen die normaliter via fysiek contactonderwijs gegeven worden. Deze uitvoeringen worden nu online gegeven m.b.v. de virtual classroom of een skype- vergadering. Voor deze uitvoering moet je je aanmelden via de opleidingscoördinator in je gerecht of parket. Te vinden via filter ‘online’ bij locatie.

Elke week wordt op ZoOM en Intro Landelijk een overzicht geplaatst van alle PE (permanente educatie) leeractiviteiten die inmiddels gedigitaliseerd zijn.