Zoek opleiding (583)

Contact

Vragen over ons cursusaanbod?
088 361 3212
ssrservicedesk@ssr.nl

Civiel recht

Doelstelling van het programma civiel recht is het aanbieden van een zo compleet mogelijk curriculum op de volgende essentiële onderdelen van het handelsrecht: goederenrecht, verbintenissenrecht, bijzondere overeenkomsten, ondernemings- en financieel recht en insolventie. Het betreft zowel materieel recht als procesrecht ten behoeve van juridisch medewerkers en rechters (inclusief Rio’s en sectoroverstappers). Aparte clusters worden gevormd door cursussen op het gebied van het internationaal recht die verband houden met privaatrecht en cursussen op het gebied van vaardigheden die van belang zijn voor de handelsrechter.

Het cursusaanbod is gericht op leden van de zittende magistratuur (raadsheren en rechters), staf/schrijfjuristen, juridisch medewerkers en raio’s in de verdiepingsstage. Sommige cursussen richten zich specifiek op één van de genoemde functiegroepen. Dat is dan uitdrukkelijk in de titel van de cursus vermeld. Het merendeel van de cursussen staat echter open voor alle geledingen. Het is daarom van belang goed te kijken naar de vermelde voorkennisvereisten zodat docenten van deze voorkennis kunnen uitgaan. Voor de duidelijkheid is in het schema ook het initiële leertraject voor de juridisch medewerker - dat aan het basisniveau voorafgaat - opgenomen, ook al hoort dit leertraject strikt genomen niet thuis in het cursusaanbod permanente educatie.

SSR nieuwsbrief civiel recht

Met de SSR nieuwsbrief civiel recht informeren we geïnteresseerden regelmatig over onze activiteiten, nieuwe cursussen en vrije cursusplaatsen. De nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers binnen de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

Aanmelden voor deze of andere SSR nieuwsbrieven kan via de inschrijfknop onderaan de pagina.

Lees hier eerdere edities van deze nieuwsbrief terug:

 

Overzicht aanbod Civiel recht

Klik op onderstaande links om de schema’s per onderwerp te zien. In de schema’s treft u de individuele cursussen aan. Door hierop te klikken, leest u informatie over onder andere de inhoud, datum en locatie van de cursus.

Aanbestedingsrecht

Arbeid

Bouwrecht

Basis

Erfrecht

Familie

Goederenrecht

Verdieping

Handel

Verdieping

Huur/Pacht

Insolventie

Intellectuele eigendom

Internationaal

Internationaal IPR

Verdieping

Koop

Actualiteit

Ondernemings- en Financieel recht

Onrechtmatige Daad

Overeenkomstenrecht

Actualiteit

Overig

Procesrecht

Actualiteit

Schriftelijke Vaardigheden

Verzekering

Zittingsvaardigheden

Themadag

Ssr.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Accepteren en sluiten