Kwalitatief en krachtig leiderschap

Speerpunt voor de rechterlijke organisatie

Leiderschapsontwikkeling is inmiddels een belangrijk onderdeel binnen het spectrum van SSR. Aanleiding is de aandacht binnen de rechterlijke organisatie voor ontwikkeling van persoonlijk en formeel leiderschap. In nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de Rechtspraak en het OM en met externe specialisten ontwikkelde SSR een breed leiderschap programma. Inventieve trajecten voor talent- en managementontwikkeling van aankomende en ervaren leidinggevenden en professionalisering van beginnende en ervaren bestuurders.

Persoonlijke ontwikkeling en inhoudelijke verdieping gaan hand in hand. Onderwerpen als bedrijfsvoering, verandermanagement, intervisie en coaching komen op verschillende manieren in de trajecten aan bod. De diverse programma’s voor verschillende doelgroepen zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. SSR sluit nauw aan op ontwikkelingen zoals KEI en de (concept) visie op leiderschap van de Rechtspraak en het OM. Resultaat? Leidinggevenden geven leiding vanuit dezelfde ambitie, visie en principes.

Nieuw: verdiepende modules

Uit de deelnemersevaluaties van de verschillende trajecten blijkt dat er veel vraag is naar verdere mogelijkheden voor leiderschapsontwikkeling. SSR voert daarom in het najaar van 2016 drie verdiepende modules uit. Speciaal voor iedereen die al eerder een leiderschapstraject heeft gevolgd.

Lees hier meer over de verdiepende modules voor leidinggevenden.

Nieuwsbrief leiderschap

Met de SSR nieuwsbrief leiderschap informeren we geïnteresseerden regelmatig over nieuwe trajecten en modules, open plekken binnen MD-trajecten, achtergrondartikelen over leiderschap en management development en andere voor leidinggevenden interessante activiteiten. De nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers binnen de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

Aanmelden voor deze of andere SSR nieuwsbrieven kan via de inschrijfknop onderaan de pagina.

Lees hier eerdere edities van deze nieuwsbrief terug.


Voor de Rechtspraak ontwikkelt en herontwikkelt SSR in samenspraak met de gerechten en Raad verschillende Leiderschapsprogramma’s:

  • Ontwikkeltraject Collectieve Bestuurskracht; Dit traject voorbestuurders van de Rechtspraak is afgerond in 2014. De gerechten nemen zelf het initiatief om twee keer per jaar een vervolg te organiseren. SSR adviseert hierbij.
  • Talent Development Programma; Dit traject, een kweekvijver voor topbestuurders met potentie voor het presidentschap, is afgerond in 2013. In 2016 wordt duidelijk of de Raad aan SSR vraagt om een nieuw programma voor Aankomend presidenten te ontwikkelen.
  • Ontwikkeltraject Aankomend bestuurders en landelijke programmamanagers; Programma voor afdelingsvoorzitters en teamvoorzitters die de uitdaging als  bestuurder of programmamanager willen aangaan. Het traject loopt van september 2014 tot maart 2016.
  • Management Development Afdelingsvoorzitters; In 2015 is de specifieke behoefte van Afdelingsvoorzitters geïnventariseerd. Er wordt geen apart traject ontwikkeld, maar afdelingsvoorzitters kunnen wel aansluiten bij andere mogelijkheden voor leiderschapsontwikkeling.


SSR ontwikkelde voor het Openbaar Ministerie het programma Leiden voor operationeel managers. In overleg met het OM wordt het aanbod uitgebreid.

Ssr.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Accepteren en sluiten