Zoek opleiding (583)

Contact

Vragen over ons cursusaanbod?
088 361 3212
ssrservicedesk@ssr.nl

Coaching & Intervisie

De rechterlijke organisatie investeert - als lerende organisatie - continu in de kwaliteit van het werk. Door regelmatig te reflecteren op eigen handelen en door talenten te laten ontwikkelen, wordt gewerkt aan verdere professionalisering van de medewerker en dus van de organisatie.

Onder de noemer ‘Coaching en intervisie’ biedt SSR de volgende producten aan voor medewerkers van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie:

Coaching
Teamcoaching
Intervisie
Supervisie
De EigenWijsheidsKamer (EWK)

Hieronder vindt u meer informatie over de training 'Intervisiebegeleiding' en de leergang 'De Coachende Professional'.

Coachingsvaardigheden

SSR beschikt over een landelijk netwerk (pool) van coaches, intervisoren, supervisors en begeleiders die deze trajecten uitvoeren. Zij zijn bekend met de dynamiek van de rechterlijke organisaties, spreken de taal en kennen de agenda’s van het Parket-Generaal en de Raad voor de rechtspraak. De aangesloten coaches, intervisoren en andere begeleiders zijn professioneel opgeleid en dienen jaarlijks te voldoen aan kwaliteitseisen die SSR heeft gesteld. SSR bemiddelt tevens in trajecten waarin een externe coach of begeleider gewenst is. Hiertoe heeft SSR een groot extern netwerk waarmee veel ervaring is opgedaan. SSR verzorgt de genoemde trajecten van aanmelding tot evaluatie en geeft deskundig advies over de gewenste inzet.

Maatwerk / Meer weten?

Wilt u meer over bovenstaande trajecten of heeft u vragen met betrekking tot maatwerk? Neem dan contact op met Angela Morsink (adviseur Coaching & Intervisie SSR)
T: 06-48138578
E: a.morsink@ssr.nl

Ssr.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Accepteren en sluiten