Nieuws

Meillo-lezing 2017 over passie voor de waarheid

24 juli 2017

Op 5 oktober 2017 staat de passie voor de waarheid centraal tijdens de door SSR georganiseerde Meillo-lezing. In een tijd waar termen als werkelijkheid en waarheid steeds makkelijker vervangen door mening [...]

Lees meer

Nieuw landelijk aanbod voor Rio-praktijkopleiders

13 juli 2017

Het onderhouden van de certificering als rio-praktijkopleider werd tot nu door de gerechten op een eigen manier ingevuld. Om tot een gelijk aanbod te komen, hebben de gerechtsbrede opleidingscoördinatore [...]

Lees meer

SSR jaarverslag 2016 online

12 juli 2017

In 2016 voerde SSR meer dan 1550 leeractiviteiten (cursussen, themadagen en webcolleges) uit met meer dan 22.500 deelnemers. Daarnaast ontwikkelde SSR o.a. leiderschapstrajecten op alle niveaus in de [...]

Lees meer

Professionele ontmoeting Belgische en Nederlandse jeugdrechters in november

11 juli 2017

Een tweedaagse ontmoeting tussen Belgische en Nederlandse jeugdrechters. Tijdens de eerste dag worden actuele onderwerpen als passende interventies, participatie van de jeugdige in kinderbeschermings- en [...]

Lees meer

Training ‘Kindgesprekken’ op 5 september

11 juli 2017

Het recht van het kind om gehoord te worden in (onder meer) civielrechtelijke procedures is verdragsrechtelijk en wettelijk verankerd. Tijdens een kindgesprek ligt de nadruk daarom op het bieden van ruimt [...]

Lees meer

Planningsstrategie ZM en OM in grote zaken

11 juli 2017

De planning van grote strafzaken dient een belangrijk maatschappelijk doel. Wat komt daarbij kijken voor de officier van justitie, de rechter-commissaris en de zittingsrechter? Tijdens een interactieve [...]

Lees meer

Gerard Tangenberg nieuwe voorzitter SSR

19 juni 2017

Gerard Tangenberg is per 15 juni de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van SSR. Tangenberg is sinds 2013 rechterlijk bestuurslid van het gerechtsbestuur van de rechtbank Noord-Nederland. [...]

Lees meer

Bestuurder of programmamanager worden?

30 juni 2017

Bent u een ervaren teamvoorzitter, teamleider, projectleider of afdelingsvoorzitter en bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden om door te stromen in uw rol als leidinggevende? SSR biedt vanaf komend [...]

Lees meer

Vertrekkende Rosa Jansen: ‘Bouwen, dat is echt mijn ding’

02 juni 2017

Negen jaar lang was ze 24-7 in de weer met SSR. Leren is haar passie, het verbeteren van de leercultuur in de rechterlijke macht haar missie. Rosa Jansen is iemand die houdt van nieuwe dingen bouwen, van [...]

Lees meer

“We DO need education”

02 juni 2017

De bekende songtekst van Pink Floyd ‘We don’t need no education’ schalt door de luidsprekers van het Muntgebouw in Utrecht als Remco van Tooren het openingswoord neemt. Hij haakt – net als latere [...]

Lees meer

Master over invloed van grondrechten op het privaatrecht

01 juni 2017

Een master bedoeld voor de meest ervaren rechters en raadsheren. U gaat samen met collega’s uit andere Europese landen na hoe rechtsbeginselen in het civiele recht van de nationale rechtsordes zijn uitg [...]

Lees meer

Ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen

01 juni 2017

De kleine lettertjes bij een overeenkomst. Wie kent ze niet? Maar hoe beoordeelt u als administratief juridisch medewerker wat een oneerlijk beding is? En waarom moet de rechter eigenlijk ambtshalve toets [...]

Lees meer

Themadag ‘Rechtspreken in het financiële recht’ op 5 oktober

01 juni 2017

In samenwerking met het kenniscentrum Financieel en Economisch Recht van de rechtbank Rotterdam organiseert SSR de themadag ‘Rechtspreken in het financiële recht: op weg naar morgen’. Tijdens deze [...]

Lees meer

Betekenisvol interveniëren: “Kies voor de juiste mix”

31 mei 2017

Een motiverend betoog voor het leveren van maatwerk in huiselijk geweldzaken en inspirerende workshops. De actualiteitendag ‘Huiselijk geweld’ op 12 mei 2017 was divers en pakkend. Deelnemers nemen [...]

Lees meer

Afscheid Rosa Jansen van SSR tijdens mini-symposium in Utrecht

01 mei 2017

Op 24 mei neemt Rosa Jansen afscheid als voorzitter College van Bestuur van SSR met het mini-symposium ‘We don’t need no education’. Tijdens dit symposium, dat zijn naam ontleent aan een tekst uit h [...]

Lees meer

Master ‘Modernisering Bewijsrecht’ op 6 juni

26 april 2017

Onlangs publiceerde een door de minister van Veiligheid en Justitie ingestelde expertgroep het adviesrapport 'Modernisering burgerlijk bewijsrecht'. Welke punten staan hierin centraal? Welke wijzigingen [...]

Lees meer

De mondelinge behandeling volgens KEI

26 april 2017

Wat vraagt het nieuwe civiele procesrecht van u als zittingsrechter? Wat verandert er onder invloed van de nieuwe KEI-wetgeving? Ga je getuigen en deskundigen horen? Ga je mondeling uitspraak doen? En hoe [...]

Lees meer

Aansprekend KEI-webinar bereikt honderden advocaten

26 april 2017

Niemand hoeft ervoor te reizen. Kijkers kunnen live vragen stellen. En je bereikt ruim vierhonderd advocaten tegelijk. De door programma KEI en SSR georganiseerde webinars over digitaal procederen voor [...]

Lees meer

"Je collega is een hele belangrijke bron van leren"

26 april 2017

Je kunt inhoudelijk nog zo'n perfecte cursus geven, als de lessen niet landen in de organisatie is het leereffect klein. Zorg daarom dat scholing echt beklijft op de werkvloer van de rechterlijke macht, [...]

Lees meer

Themamiddag 'Wraking' op 6 juli

13 april 2017

Wat zijn de regels en ontwikkelingen omtrent wraking? Welke processen spelen een rol bij het ontstaan van een wrakingsverzoek en tijdens de wrakingszitting? Hoe communiceert u met alle partijen tijdens de [...]

Lees meer

Nieuw: webcolleges Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

11 april 2017

SSR heeft vier gratis webcolleges ontwikkeld over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Een verrijking op het reeds bestaande cursusaanbod van SSR over de Wmo 2015.

Lees meer

Leiderschapstrainingen voor en door de Rechtspraak

05 april 2017

Om trainingen te ontwikkelen die goed aansluiten bij de doelgroep, leggen de adviseurs van het SSR-team MD regelmatig hun oor te luisteren bij leidinggevenden uit de Rechtspraak. Voor twee nieuw te ontwik [...]

Lees meer

Verdiepingscursus ‘De rechter door de ogen van partijen’ op 9 mei

30 maart 2017

Vat u uw rol als rechter actief of lijdelijk op? En wat is de mogelijke perceptie hiervan in het licht van onpartijdigheid en effectiviteit? Tijdens deze verdiepingscursus gaan een advocaat en een deu [...]

Lees meer

Praktische handvatten voor juridisch medewerkers

28 maart 2017

De taak en de rol van de juridisch medewerker wordt steeds belangrijker. In toenemende mate wordt er werk aan hen gedelegeerd en omdat rechters vaker enkelvoudig zitten, fungeren zij meer en meer als [...]

Lees meer

Magistratelijk brein ontrafeld tijdens Docentencafé

28 maart 2017

Waarom bieden beginnende magistraten vaak waardevolle inzichten? Welke neuropsychologische trucs gebruikte de advocaten van O.J. Simpson? De lezing van hoogleraar cognitieve psychologie Harold Bekkering [...]

Lees meer

SSR peilt onderwijswensen in het land

27 maart 2017

In februari vonden de jaarlijks door SSR georganiseerde programmaconferenties plaats. Met vertegenwoordigers uit diverse rechtsgebieden werden de onderwijswensen en -voorkeuren besproken en werd er [...]

Lees meer

Herkenbare en inspirerende Dag van de Opleider

21 maart 2017

Actuele en inspirerende lezingen waren er 9 maart op de Dag van de Opleider. Over de leerfilosofie achter de Rio-opleiding, de werking van het opleidersbrein en moreel juiste besluiten. Het centrale thema [...]

Lees meer

Openhartige uitwisseling van tactieken op themadag ‘Verschoningsrecht’

16 maart 2017

Het verschoningsrecht is een zeer actueel rechtsgebied, dat sterk in beweging is. Dit bleek 7 maart op de SSR-Themadag ‘Verschoningsrecht’, waar OM’ers, rechters en advocaten openhartig hun ervaring [...]

Lees meer

"Effecten verhoging competentiegrens grotendeels positief"

28 februari 2017

Een lagere drempel voor rechtzoekenden, kortere doorlooptijden en partijen die meer rechtvaardigheid ervaren. De verhoging van de competentiegrens van kantonrechters naar 25.000 euro heeft diverse positie [...]

Lees meer

Magistraten lopen stage in Europa

27 februari 2017

Via het Exchange Programme van het European Judicial Training Network (EJTN) hebben Europese magistraten de mogelijkheid om stage te lopen in Europa. Ongeveer vijftig Nederlandse rechters, raadsheren, [...]

Lees meer

Inspiratie en reflectie aan de Overijsselse vecht

27 februari 2017

“Stressloos filosoferen in een mooie omgeving; een cadeautje om zo te mogen denken, debatteren en reflecteren”. Zo omschreef een van de deelnemers de SSR-master ‘Rechterlijke Oordeelsvorming’ die [...]

Lees meer

Veelzijdige actualiteitendag ‘Zeden’ maakt veel los bij deelnemers

22 februari 2017

Indringende filmpjes over traumabehandeling, een scherpe analyse van de Zedentitel en een fundamenteel debat over slachtoffer en verdachte, de Actualiteitendag ‘Zeden’ op 14 februari was boeiend en ve [...]

Lees meer

Themadag ‘Problematische schulden’ op 30 mei

24 februari 2017

Wat vraagt toezicht van de rechter in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen en schuldenbewind Boek 1? Wat zijn dilemma’s bij dossieroverstijgend toezicht? Hoe zijn de toezichthoudende [...]

Lees meer

Word intervisiebegeleider binnen de rechterlijke organisatie

20 februari 2017

Reflectie en intervisie worden steeds belangrijker binnen de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. SSR biedt daarom een training tot intervisiebegeleider aan. Na het volgen van hiervan kunnen deelnemers [...]

Lees meer

Themadag ‘Overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken’

20 februari 2017

Op vrijdag 7 april 2017 organiseert het kenniscentrum Milieu en Gezondheid in samenwerking met SSR de themadag ‘Overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken’. Tijdens het ochtendprogramma [...]

Lees meer

Themadag ‘Verschoningsrecht’ op 7 maart

16 februari 2017

Een (digitale) doorzoeking op een kantoor is een ingrijpende en juridisch complexe gebeurtenis. Het is dan ook van belang om deze met de juiste bagage te starten. Een belangrijke vraag daarbij is hoe om [...]

Lees meer

Actualiteitendag ‘Personen- en familierecht’ vernieuwd

23 januari 2017

Elke week worden tientallen uitspraken op het terrein van het personen- en familierecht gepubliceerd. Slechts een klein aantal wordt geannoteerd. Wilt u - als rechter of secretaris - weten welke [...]

Lees meer

Nieuw: master ‘Meervoudige causaliteit’

20 januari 2017

Hoe gaat u om met hoofdelijke aansprakelijkheid, causaal verband, eigen schuld en de schadebeperkingsplicht? Meervoudige causaliteit stelt zelfs de meest ervaren rechters weleens voor vragen waarop het [...]

Lees meer

“Bestuurlijke bemoeienis met organisatie strafzaken legitiem en wenselijk”

19 januari 2017

Het is legitiem en onontkoombaar dat het bestuur van een gerecht zich openlijk bemoeit met de organisatie en efficiency van strafzaken. Dat stelt universitair docent Rick Robroek in zijn proefschrift [...]

Lees meer

Nieuw: Basiscursus ‘Grondrechten van de Europese Unie’

16 januari 2017

Naast het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) wordt het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest) steeds vaker opgevoerd als bron van grondrechten. “Terecht, maar [...]

Lees meer

Wetenschappers en rechters nemen slachtoffer onder de loep

13 januari 2017

Neem slachtoffers serieus, maar schep niet te veel verwachtingen. Dat was vrijdag 6 januari één van de geluiden in de SSR-bijeenkomst ‘Duik in het diepe', over de bejegening van slachtoffers in de [...]

Lees meer

24 maart 2017 themadag ‘Stakingsrecht’

20 december 2016

Hoe is het stakingsrecht in Nederland en Europa geregeld? En wat u moet weten als u een dergelijke zaak ter behandeling voorgelegd krijgt? Tijdens de SSR-themadag ‘Stakingsrecht’ op 24 maart 2017 in [...]

Lees meer

Stilstaan bij beweging tijdens de ‘Dag van de opleider 2017'

20 december 2016

Op 9 maart 2017 organiseert SSR de jaarlijkse ‘Dag van de opleider’, met dit jaar als thema 'stilstaan bij beweging'. De dag is bedoeld voor praktijkopleiders van de Rio-opleiding. Te gast o.a. is pro [...]

Lees meer

Bewijsstandaarden in het tuchtrecht onder de loep tijdens themamiddag

19 december 2016

Hoe wordt het bewijsrecht in uw tuchtcollege toegepast en hoe gebeurt dit bij andere tuchtcolleges? Op vrijdag 10 maart 2017 organiseert SSR de themamiddag ‘Bewijsstandaarden in het tuchtrecht’ in de [...]

Lees meer

2 februari 2017 master ‘Taak en rol van de civiele rechter’

16 december 2016

Volstaat de traditionele opvatting over de taak en rol van de civiele rechter of is herbezinning hierop wenselijk vanwege partijbehoeften en/of maatschappelijke, politieke, wetenschappelijke en [...]

Lees meer

27 maart 2017 master ‘Overeenkomstenrecht’

15 december 2016

Jaarlijks organiseert SSR de master ‘Overeenkomstenrecht’ voor de meest ervaren rechters en raadsheren op dit gebied. Ieder jaar richt de master zich op een ander deelonderwerp. In 2017 staan franchis [...]

Lees meer

‘Rechters worden preutser, ze durven minder’

05 december 2016

Pragmatische vonnissen schrijven. Praktische beroepsethiek. Gradus Vrieze was als SSR-docent 25 jaar lang van vele markten thuis. Bij zijn afscheid signaleert hij dat rechters minder lijken te durven. “ [...]

Lees meer

Boeiende analyses en casussen op ‘Dag van de belastingrechtspraak 2016’

02 december 2016

Een leerzame spiegel van concrete ervaringen rond lokale rechtszaken, boeiende analyses van Europese casussen en een prikkelende wrap up van de belastingtrends in 2016. De ‘Dag van de belastingrechtspra [...]

Lees meer

Master ‘Besliskunde voor civilisten’

15 november 2016

Beslissen is de kern van ons vak, zowel individueel als meervoudig. Hoe vermijden we denkfouten en valkuilen als het ankereffect en groupthink? Wat geeft ons houvast in ons besluitvormingsproces? [...]

Lees meer

Rio’s hebben veel in huis om een goede rechter te worden

15 november 2016

Rechters-in-opleiding (Rio’s) zijn bovengemiddeld integer, verdraagzaam, extravert en consciëntieus. Het lijkt een ideaalprofiel uit een wervingscampagne voor nieuwe rechters. Maar het gaat om het feit [...]

Lees meer

Themadag ‘Internationaal vervoersrecht’

09 november 2016

Vrijwel elke vervoerszaak gaat gepaard met vragen over internationaal privaatrecht. Om deze te herkennen én te kunnen beantwoorden organiseert SSR op 14 februari 2017 de IPR- themadag ‘Internationaal [...]

Lees meer

Gratis cursus 'Hersenen en recht' voor strafrechters

03 november 2016

Weet u hoe het brein werkt en in welke mate het menselijk handelen wordt bepaald door biologische/fysiologische processen? En weet u welke impact dit heeft op de beoordeling van zaken in de rechtspraktijk [...]

Lees meer

Nieuw webcollege: hoe leest u een arrest van de Hoge Raad?

01 november 2016

Jaarlijks worden er door de Hoge Raad ongeveer 825 strafrechtelijke arresten op rechtspraak.nl gepubliceerd. Arresten die u wellicht met regelmaat bestudeert. Maar hoe herkent u snel welke voor u van [...]

Lees meer

Europees uitwisselingsprogramma voor rechters en officieren van justitie

01 november 2016

Ook in 2017 biedt SSR in samenwerking met het European Judicial Training Network (EJTN) een uitwisselingsprogramma aan. Een unieke kans om internationale ervaring op te doen.

Lees meer

Actualiteitendag ‘Huiselijk geweld’

19 oktober 2016

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk en sociaal probleem in Nederland. De maatschappelijke schade, die huiselijk geweld teweeg kan brengen, is groot. De overheid heeft dan ook de taak de [...]

Lees meer

Dag voor de belastingrechtspraak 2016

17 oktober 2016

Na de feestelijke editie in 2015, organiseert SSR op 25 november 2016 de volgende ‘Dag voor de Belastingrechtspraak’ in Amersfoort. Ook dit jaar heeft de dag een overwegend inhoudelijk accent, waarbij [...]

Lees meer

Morgen lachen we erom

13 oktober 2016

Met collega-rechters denken en spreken over uw werk, tijdens een avondje uit. Klinkt tegenstrijdig. Toch kan het, met MIER improvisatie-cabaret als spiegel op 19 december 2016 in Utrecht.

Lees meer

Eerste rio-symposium: ‘Jonge magistraten, houd je rug recht’

13 oktober 2016

Een onthullend kijkje achter de schermen van de gemeente Amsterdam en de landelijke politiek. Een urgent verhaal over de groeiende invloed van big data op de rechterlijke macht. Het eerste rio-symposium, [...]

Lees meer

Unieke bijeenkomst voor strafrechters over slachtoffers en besluitvorming

13 oktober 2016

Geen plannen voor de wintersport begin januari? Dan is dit een mooie nieuwe uitdaging om het jaar mee te starten. Een unieke vorm van onderwijs en nog kosteloos ook.

Lees meer

Boeiende dans met vooroordelen bij Meillo-lezing

12 oktober 2016

“We moeten onze vooroordelen koesteren”, betoogt Hoge Raad-raadsheer Diederik Aben. “Onze vooroordelen zijn evolutionair zwaar achterhaald”, stelt filosoof Herman Philipse. Tijdens de zesde Meillo [...]

Lees meer

Digitale SSR- & KEI-module ‘Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht’

11 oktober 2016

Een verkennende digitale gids die je door het vernieuwde procesrecht leidt. Enthousiast presenteren KEI en SSR de nieuwe module ‘Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht’. Omdat de nieuw [...]

Lees meer

Gratis zelfstudiemodule 'Vreemdelingenrecht regulier voor herintreders'

10 oktober 2016

Na de zelfstudiemodule ‘Vreemdelingenrecht asiel voor herintreders’ is nu ook de digitale module ‘Vreemdelingenrecht regulier voor herintreders’ (BVZSOPRE) gratis beschikbaar via MIJN SSR. Bent u [...]

Lees meer

Nieuw in het aanbod van SSR: de jaarlijkse actualiteitendag 'zeden'

06 oktober 2016

Wat kunt u als magistraat doen om secundaire victimisatie te voorkomen? Hoe werkt u met de EU-richtlijn slachtofferzorg? Welke mogelijke gevolgen heeft de herziening van de zedentitel? Hoe werkt de aanpak [...]

Lees meer

Neurowetenschapper Victor Lamme zet SSR-docentencafé aan het denken

27 september 2016

Prikkelend. Provocerend ook. Maar vooral brandstof tot nadenken en discussie. Dat was op 21 september de oogst van de lezing die UvA-hoogleraar cognitieve neurowetenschappen Victor Lamme gaf voor het twee [...]

Lees meer

SSR-master over straftoemeting in fraude- en milieuzaken

26 september 2016

De vraag naar adequate bestraffing van witteboordencriminaliteit is actueel. Vangen deze ‘hoge bomen’ genoeg wind? Dat is de bovenliggende vraag tijdens de master fraude op 11 november in Utrecht.

Lees meer

Inspiratie tanken voor leeractiviteiten op Dag van de Rechtspraak

20 september 2016

Dichtbij de burger blijven en dit combineren met digitaal rechtspreken. Moed tonen en duidelijke signalen afgeven als rechter. De lessen lagen voor het oprapen bij de Dag van de Rechtspraak op 8 september [...]

Lees meer

‘Kennisdeling tussen rechters werkt eerder ontlastend voor de werkdruk’

13 september 2016

Het sparren tussen rechters over rechtszaken lijdt niet onder een hoge werkdruk. Het werkt eerder ontlastend. Managers en ICT hebben geen effect op de mate waarin rechters onderling kennis delen. Deze [...]

Lees meer

Leeractiviteit ‘Bejegening van slachtoffers door het OM’ herzien

07 september 2016

SSR heeft onlangs de leeractiviteit ‘Bejegening van slachtoffers door het OM’ herzien. Zo zijn de recente ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten en slachtofferzorg ingebed en staat de [...]

Lees meer

Nieuw: webcolleges ‘Innovatie in de rechtspraak - civiel recht’

01 september 2016

Hoe kun je een innovatieve werkwijze invoeren in je gerecht of afdeling? Hoe kom je van idee tot praktijk? Welke innovatieve werkwijzen zijn elders al ontplooid en beproefd? En welke wetenschappelijke ond [...]

Lees meer

Vooroordelen centraal tijdens zesde SSR Meillo-lezing

29 augustus 2016

Op donderdag 6 oktober 2016 vindt in de Rode Hoed in Amsterdam de zesde SSR Meillo-lezing over de passie voor het recht plaats. Ditmaal staan (onze eigen) vooroordelen centraal. Petra Stienen (publiciste, [...]

Lees meer

Sectorspecifieke nieuwsbrieven SSR

26 augustus 2016

Om ons aanbod beter onder de aandacht te brengen is SSR gestart met het versturen van sectorspecifieke nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven met meer informatie over het aanbod per rechtsgebied waaronder (nieuwe) [...]

Lees meer

Nieuw: gratis zelfstudiemodule 'Vreemdelingenrecht asiel voor herintreders'

24 augustus 2016

SSR biedt gratis de digitale zelfstudiemodule ‘Vreemdelingenrecht asiel voor herintreders’ (BVZSOPAS) aan via MIJN SSR. Met de toenemende landelijke stijging van het aantal asielzaken in Nederland, [...]

Lees meer

Actualiteitendag ‘Huiselijk geweld’

22 augustus 2016

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk en sociaal probleem in Nederland. De maatschappelijke schade, die huiselijk geweld teweeg kan brengen, is groot. De overheid heeft dan ook de taak de [...]

Lees meer

"Je leert ‘achter’ iemands gedrag kijken"

22 augustus 2016

Beter zicht op de drijfveren van collega’s tijdens het raadkameren. Een completer contact met verdachten op zitting. De SSR-leergang ‘De coachende professional’ biedt volgens deelnemers Erik Koster [...]

Lees meer

Hoe om te gaan met ‘pensioen in eigen beheer’ bij een echtscheiding?

08 augustus 2016

Het kabinet heeft begin vorige maand laten weten dat de regeling ‘pensioen in eigen beheer’ voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s), die in hun BV sparen voor hun oudedagsvoorziening, wordt [...]

Lees meer

Eerste rio-symposium najaar 2016

25 juli 2016

In het najaar (7 oktober 2016) vindt het eerste rio-symposium plaats! Een middag waarin we stilstaan bij de verschillende uitdagingen waarmee de rechter van morgen geconfronteerd wordt. Een unieke [...]

Lees meer

Doorlopende planning SSR-leeractiviteiten: op elk moment inschrijven

08 juli 2016

Om aan de wens van veel cursisten tegemoet te komen, houdt SSR sinds het begin van dit jaar een doorlopende planning aan. Dit betekent dat ons aanbod altijd inzichtelijk is voor de daaropvolgende twaalf [...]

Lees meer

Blijvend op zoek naar de functie van de rechter

06 juli 2016

Rechters staan voor belangrijke beslissingen. Daar is moed en lef voor nodig. Ontwikkelingen kunnen afschrikken, spanning opleveren en de grenzen van het haalbare bereiken, waarin haast onmogelijke [...]

Lees meer

Veelzijdig magazine over de kracht van leren in de rechterlijke organisatie

08 juli 2016

Een magazine dat stof geeft tot denken en leren. Vol aansprekende best practices op het gebied van leren en werken binnen en buiten de rechterlijke organisatie. Deze SSR-uitgave ontvingen gerechten en [...]

Lees meer

Uitwisseling centraal tijdens vFAS/SSR bijeenkomst

07 juli 2016

‘Maatwerk op de zitting’ was het thema van de derde vFAS/SSR-themabijeenkomst die op 9 juni plaatsvond in de sfeervolle locatie De Mariënhof te Amersfoort. Meer dan 150 familierechtadvocaten en [...]

Lees meer

General Assembly EJTN in Amsterdam

06 juli 2016

De Algemene Vergadering (General Assembly) van het European Judicial Training Network (EJTN) werd dit jaar op 9 en 10 juni door SSR georganiseerd in Amsterdam. Rosa Jansen, voorzitter College van Bestuur [...]

Lees meer

SSR organiseert studiemiddag tuchtrecht ‘Kamers voor het notariaat’

06 juli 2016

Op woensdag 5 oktober 2016 organiseert SSR in samenwerking met de landelijk voorzitter van de Kamers voor het notariaat een studiemiddag voor leden van de kamers en hun juridische ondersteuning. Aan de [...]

Lees meer

SSR verlegt wissels bij resultaatgericht sturen op gerechten

06 juli 2016

Het sturen op resultaat is binnen veel gerechten een belangrijk thema. Rechtbank Noord-Holland besloot de uitdaging aan te gaan en schakelde SSR in om de balans op te maken: wat doen we al wel, en waar is [...]

Lees meer

MD-leergang heeft primeur inspiratiebox

20 juni 2016

Een digitale schatkamer vol boeiende ervaringen en kennis. Toegankelijk voor iedereen uit de Rechtspraak. Dat is de inspiratiebox die is gemaakt voor de door SSR uitgevoerde KEI MD-leergang voor [...]

Lees meer

Training ‘Zittingsvaardigheden’ biedt voordelen in teamverband

20 juni 2016

‘Op efficiënte wijze onderhoud plegen’. Zo kon het resultaat van de incompany-variant van de training ‘Zittingsvaardigsheden personen- en familierecht’ na afloop beschreven worden. Voor zowel SSR [...]

Lees meer

Masterclass effectiviteit straffen: er is geen simpele waarheid

06 juni 2016

Welke sanctie werkt in welke situatie voor welke verdachte het best? Tijdens de SSR-masterclass ‘De effectiviteit van straffen en maatregelen’ werd op 27 mei de actuele wetenschappelijke kennis op di [...]

Lees meer

Themadag 'Tussen bestuurs- en strafrecht: de terugkeerrichtlijn'

07 juni 2016

Kent u de strafrechtelijke gevolgen van een ongewenstverklaring / inreisverbod? Of de bestuursrechtelijke gevolgen van een strafrechtelijke vervolging? En welke invloed heeft de ’terugkeerrichtlijn’ o [...]

Lees meer

Vernieuwd op-maat leertraject voor startende juridisch medewerker

06 juni 2016

In het verlengde van de Rio-opleiding heeft SSR het leertraject voor de startende juridisch medewerker opgesplitst in een vast en een flexibel deel. Op deze manier sluit het geheel vernieuwde traject bete [...]

Lees meer

General Assembly EJTN in Amsterdam

03 juni 2016

Op 9 en 10 juni vindt de Algemene Vergadering (General Assembly) van het European Judicial Training Network (EJTN) in Amsterdam plaats. Een unieke kans om het beste te tonen van de Nederlandse wijze van k [...]

Lees meer

Nieuw: basiscursus Dublin

30 mei 2016

Met de nieuw ontwikkelde basiscursus ‘Dublin’ speelt SSR in op de landelijk stijgende behandeling van Dublinzaken. Door de toename van deze zaken zijn rechtbanken op zoek naar extra personele [...]

Lees meer

Leidinggevenden willen meer onderling contact en opleiding

20 mei 2016

Leidinggevenden in de Rechtspraak willen vaker onderling ervaringen en best practices uitwisselen. Ook hebben zij behoefte aan meer begeleiding en opleiding. Deze wensen kwamen bovendrijven op de [...]

Lees meer

Uw coachingsvaardigheden ontwikkelen?

20 mei 2016

In september 2016 start SSR ‘De coachende professional’. Een training bedoeld voor collega’s die hun coachende vaardigheden willen ontwikkelen, inzicht in hun eigen gedrag en dat van anderen willen [...]

Lees meer

Nieuw: ‘Beroepstrots en begeisterung’

20 mei 2016

Weet u nog wat u dreef om rechter/raadsheer te worden? Bent u nog steeds zo bevlogen als toen u begon? En wat in het werk geeft u een gevoel van voldoening of juist onvrede? Tijdens de SSR-master [...]

Lees meer

Opening SSR cursuslocatie Zwolle

13 mei 2016

Hans Vroomen, bestuurslid rechtbank Overijssel verwelkomde Remco van Tooren, vicevoorzitter College van Bestuur SSR, op woensdag 12 mei in de nieuwe cursuslocatie. Met de ingebruikname van de zaal in Zwol [...]

Lees meer

Pensioenrecht saai? Leeractiviteit bewijst tegendeel

13 mei 2016

De afwikkeling van een oudedagsvoorziening bij echtscheiding is een complexe zaak. Wat zijn de spelregels bij verrekening van pensioen met andere vermogensbestanddelen? En hoe zit dit fiscaal? Vragen die [...]

Lees meer

"SSR draagt bij aan de K van KEI”

19 april 2016

De ontwikkeling van een regiespel voor rechters, conceptueel meedenken en een toegewijde inzet bij de organisatie. Dat was de bijdrage van SSR vorige week aan de bijeenkomst ‘De regisserende rechter’, [...]

Lees meer

Nieuwe lichtingen initiële opleidingen OM van start

18 april 2016

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn drie nieuwe lichtingen van initiële OM-opleidingen gestart. Onder deze trajecten bevindt zich een nieuwe lichting ‘Officieren in opleiding’ (OIO), een pilot v [...]

Lees meer

Nieuw: ‘De magistraat van de toekomst’

12 april 2016

Welke maatschappelijke ontwikkelingen met gevolgen voor de positie van de Rechtspraak zijn er gaande? Hoe zou u - de individuele rechter - hierop moeten reflecteren en wat is uw toekomstige positie? Tijde [...]

Lees meer

“Regelgeving leidt tot defensieve gezondheidszorg”

18 april 2016

Met het toenemen van regelgeving stijgt ook het aantal procedures tegen zorgverleners. Artsen zijn terughoudend uit angst voor een juridische nasleep van hun handelen, zo blijkt. ‘Leidt regelgeving in [...]

Lees meer

SSR organiseert themamiddag ‘Mensenhandel, kinderuitbuiting’

04 april 2016

Op woensdag 7 september organiseert SSR de themamiddag ‘Mensenhandel, kinderuitbuiting’. Een bijeenkomst bedoeld voor rechters, officieren van justitie en andere geïnteresseerden. De vraag ‘Hoe kun [...]

Lees meer

Nieuwe generatie Rechtspraakbestuurders studeert gelouterd af

24 maart 2016

Vol elan en met nieuwe ideeën. Zo presenteerde een nieuwe generatie Rechtspraakbestuurders zich vorige week in de Rode Olifant in Den Haag. Het management development (MD) traject van SSR bereidde hen an [...]

Lees meer

Opleiders leren creatief en effectief verbinden

16 maart 2016

Hoe maak je als opleider het beste verbinding met jouw rechter-in-opleiding (Rio)? Die vraag stond vorige week centraal op de ‘Dag van de opleider’ van SSR. Benader de Rio positief, adviseert de [...]

Lees meer

Masters ter inspiratie en verdieping

16 maart 2016

SSR kent een breed aanbod om te leren en te ontwikkelen. Voor ervaren raadsheren, rechters of (hoofd)officieren van justitie biedt SSR actuele inspiratie- en verdiepingsmogelijkheden in de vorm van master [...]

Lees meer

SSR en vFAS organiseren themamiddag ‘Maatwerk op de zitting’

16 maart 2016

Op donderdag 9 juni 2016 organiseren de Vereniging van Familierechtadvocaten Scheidingsmediators (vFAS) en SSR de jaarlijkse themamiddag ‘Maatwerk op de zitting’ in Amersfoort.

Lees meer

Nieuw: ‘Kindgesprekken voor raadsheren’

16 maart 2016

Voor raadsheren die kindgesprekken voeren heeft SSR de module ‘Kindgesprekken voor Raadsheren” ontwikkeld. De module biedt training in gesprekstechnieken en vaardigheden in communicatie met minderjarigen.

Lees meer

Gratis webcollege ‘Procedurerichtlijn, medische advisering’

15 maart 2016

De nieuwe Procedurerichtlijn is per 20 juli 2015 ingevoerd. Hoe kun je de nieuwe richtlijn interpreteren en toepassen? Een vraag waar veel rechters – werkzaam in het vreemdelingenrecht – mee worstelen [...]

Lees meer

SSR videobibliotheek (bèta) beschikbaar

26 februari 2016

SSR biedt vanaf 1 maart 2016 een videobibliotheek aan via MIJN SSR, de digitale leeromgeving. In de bèta-versie van de bibliotheek zijn ruim 150 video’s gratis toegankelijk, waaronder webcolleges, inte [...]

Lees meer

SSR, PTC en CILC ondertekenen Memorandum of Understanding

24 februari 2016

SSR, Education and Training Institution of the Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia (PTC) en Center for International Legal Cooperation (CILC) hebben op 17 februari 2016 in Utrecht hun [...]

Lees meer

Slot Zesdaagse: metaforen verleiden tot origineel debat over rechtspraak

24 februari 2016

Wat voor beelden roepen schilderijen, gedichten en klassieke muziek op over de rechtspraak? Dat was de bottom line op de slotsessie van de SSR-Zesdaagse vorige week in Utrecht. De door de deelnemers [...]

Lees meer

SSR-Zesdaagse: ‘Voelen jullie rechters je onderdeel van de club?’

17 februari 2016

Rechters uitten de afgelopen jaren de nodige kritiek op eigen bestuurders. Is daarmee elk clubgevoel verloren gegaan? Dat leek er niet op tijdens de SSR-Zesdaagse ‘De concerncode’ [...]

Lees meer

Gratis webcollege ‘Procedurerichtlijn, het rechterlijk toetsingskader’

16 februari 2016

De nieuwe Procedurerichtlijn is per 20 juli 2015 ingevoerd. Hoe kun je de nieuwe richtlijn interpreteren en toepassen? Een vraag waar veel rechters – werkzaam in het vreemdelingenrecht – mee worstelen [...]

Lees meer

SSR organiseert masterclass ‘De effectiviteit van straffen en maatregelen’

16 februari 2016

Rechters nemen beslissingen over de op te leggen strafmodaliteit. Maar hoeveel zicht hebben zij eigenlijk op de effectiviteit van sancties in concrete zaken? Hoe kom je als individuele rechter tot die [...]

Lees meer

SSR organiseert ‘Dag van de praktijkopleider’

12 februari 2016

Op 10 maart 2016 organiseert SSR voor de tweede maal de ‘Dag van de praktijkopleider’ in de Jaarbeurs in Utrecht. Een dag bedoeld voor praktijkopleiders betrokken bij de Rio-opleiding.

Lees meer

‘Rechters moeten meer weten over de effectiviteit van straffen'

05 februari 2016

Verkleint het opleggen van een tijdelijk huisverbod door de rechter de kans op herhaling? Welke vorm van uithuisplaatsing werkt het best voor gedragsverandering? Deze herkenbare vragen over de effectivite [...]

Lees meer

Rio mag met credits zelf de inhoud van zijn onderwijs bepalen

04 februari 2016

Een annotatie schrijven bij een arrest van de Hoge Raad of jezelf Socratisch verdiepen, reflecteren op een film, het kan allemaal in het nieuwe systeem van credits dat Rio’s in de loop van hun [...]

Lees meer

SSR en NFI starten Europees project in Bulgarije en Roemenië

02 februari 2016

SSR is samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op 1 februari 2016 het twee jaar durende project ‘Improving forensic expertise and awareness’ gestart in Sofia (Bulgarije) en Boekarest (Roem [...]

Lees meer

Vurig debat tussen rechters en bestuurders bij SSR-Zesdaagse

22 januari 2016

Een constructief gesprek tussen rechters en bestuurders. Met de wil om naar elkaar over te steken. Dat hoor je niet vaak. Toch lukt dit bij de vierde etappe van de SSR-Zesdaagse deze week in Den Bosch. Na [...]

Lees meer

Spannende discussie verwacht tijdens slot SSR Zesdaagse

14 januari 2016

Zijn bestuurders in de Rechtspraak koele rekenmeesters, terwijl de professionals op de werkvloer gaan voor de inhoud? Is de wet een rationeel instrument, of eerder een kunstwerk dat je koestert? Dit soort [...]

Lees meer

Judomatten in de cursuszaal

13 januari 2016

Rechter en secretaris kunnen bij huisbezoeken en in psychiatrische instellingen niet terugvallen op de veilige setting van de zittingzaal. Hoe creëer je dan veiligheid in het contact? Docenten Frans van [...]

Lees meer

Doorlopende planning SSR-leeractiviteiten

12 januari 2016

SSR past de planning van de leeractiviteiten aan. Geen statische planning die één keer per jaar wordt gemaakt en loopt van januari t/m december, maar een doorlopende planning waarbij het gehele aanbod [...]

Lees meer

AIAKOS uitwisseling

15 december 2015

In november ontving SSR een groep van vierentwintig aankomend rechters en officieren van justitie uit heel Europa. De groep had zich via het AIAKOS-programma aangemeld om kennis te nemen van het [...]

Lees meer

Vernieuwde cursus jeugdstrafrecht focust op dagelijkse praktijk

14 december 2015

Hoe formuleer je een vonnis zo dat het zonder problemen bij de juiste instantie terecht komt en wordt uitgevoerd? Hoe zorg je ervoor dat de kans op aanhouding van een zaak zo klein mogelijk wordt? [...]

Lees meer

Themadag over de complexe wereld van de assurantietussenpersoon

14 december 2015

Op 6 november 2015 organiseerden het Kenniscentrum Verzekeringsrecht en SSR de themadag ‘De assurantietussenpersoon – balanceren tussen zorg en aansprakelijkheid’. Verschillende sprekers gingen daar [...]

Lees meer

MD leergang voor teamvoorzitters passeert de 100 deelnemers-grens

14 december 2015

Op 4 november werd op feestelijke wijze de SSR Management Development (MD) leergang voor teamvoorzitters van 2014/2015 afgesloten. Meer dan honderd teamvoorzitters uit de Rechtspraak namen inmiddels deel [...]

Lees meer

Jaarkalender trainingsactiviteiten EJTN 2016 beschikbaar

11 december 2015

Ieder jaar stellen de leden van het European Judicial Training Network (EJTN) een aantal trainingsactiviteiten open voor magistraten uit andere EU-lidstaten. Deze worden samengevat in de ‘Jaarkalender t [...]

Lees meer

‘De machine doet het monnikenwerk, wij het denkwerk’

11 december 2015

Een sfeervolle terugblik op tien jaar belastingrechtspraak bij zowel hoven als rechtbanken. Een prikkelende vooruitblik op de Europese en digitale dimensie waarmee belastingrechters steeds meer te maken [...]

Lees meer

Nieuwe data SSR Zesdaagse bekend

19 november 2015

De eerder uitgestelde etappes in Den Bosch, Leeuwarden en Haarlem van de SSR Zesdaagse hebben een nieuwe datum. Onder de titel 'R/rechtspraak als kunstwerk' vindt in Utrecht een afsluitende ‘Zevende dag [...]

Lees meer

SSR-Zesdaagse: 'Reken als rechter meerdere scenario's door'

05 november 2015

Een vonnis vellen is soms ook hogere wiskunde. Kansberekening en logica komen goed van pas bij de reconstructie en het bepalen van de dader. Om justitiële dwalingen te voorkomen, maar ook bij kleinere [...]

Lees meer

Rechters thuis op de buis

04 november 2015

Dragen tv-series als 'De Rechtbank' en 'Kijken in de ziel van de rechter' bij aan transparantie en vertrouwen in rechters? Albert Klijn (SSR) en Stephan Grimmelikhuijsen [...]

Lees meer

Professionele ontmoeting over ‘Personenschade’

03 november 2015

In oktober organiseerden het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid, de Expertgroep Letselschade en SSR de themadag ‘Personenschade’. Een professionele ontmoeting met vertegenwoordigers uit de Rechtspraak [...]

Lees meer

Sfeerimpressie summercourse Rechterlijke Oordeelsvorming

30 oktober 2015

“Dit is een cursus waarbij je niet per se een betere jurist van wordt, maar wel een betere rechter.” Zo omschreef een van de deelnemers de SSR summercourse ‘Rechterlijke Oordeelsvorming’ die [...]

Lees meer

Europees uitwisselingsprogramma voor rechters en officieren van justitie

30 oktober 2015

Ook in 2016 biedt SSR in samenwerking met het European Judicial Training Network (EJTN) een uitwisselingsprogramma aan. Een unieke kans om internationale ervaring op te doen.

Lees meer

Regievoering in strafzaken: welke afspraken zijn nodig?

21 oktober 2015

Op 28 september organiseerde SSR de masterclass 'Regie'. De vraag hoe effectief regie kan worden gevoerd in strafzaken stond daarbij centraal. Vertegenwoordigers uit de ZM, het OM en de advocatuur deelden [...]

Lees meer

"Organiseren tegenspraak in raadkamer is cruciaal"

20 oktober 2015

Eerst oordeelsvorming door ieder apart, daarna discussie en besluitvorming met z’n drieën. Geef elkaar de ruimte om een mening in te brengen. Laat één raadsheer advocaat van de duivel spelen. Dat zor [...]

Lees meer

SSR-Zesdaagse: 'Professionele standaarden: bedreiging of kans?'

19 oktober 2015

Een haat/liefde-verhouding. Dat hebben rechters met de professionele standaarden die in het hele land worden opgesteld. Ze bieden kansen op bescherming en betere kwaliteit, maar zijn tegelijk bedreigend e [...]

Lees meer

Mr. Eva Meilloprijs voor mediation in strafrecht

09 oktober 2015

De proef met mediation in strafzaken die dit jaar is afgerond, is in de Rode Hoed in Amsterdam bekroond met de Mr. Eva Meillo prijs. Annelies Hoekstra, landelijk projectleider mediation bij het OM, nam de [...]

Lees meer

'Het vrije woord gaat altijd voor'

06 oktober 2015

Het vrije woord is heilig. Dat vindt Rob Wijnberg, hoofdredacteur van online journalistiek podium De Correspondent en spreker bij de Meillo-lezing op 8 oktober. Wijnberg roept rechters en officieren van j [...]

Lees meer

SSR organiseert 'Dag voor de belastingrechtspraak'

06 oktober 2015

Op 27 november 2015 organiseert SSR de ‘Dag voor de belastingrechtspraak’ met als thema ’10 jaar belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties’. Een overwegend inhoudelijke themadag, maar met [...]

Lees meer

Opening SSR Zesdaagse: 'Meer oplossingen en Grote Verhalen'

01 oktober 2015

Zoek met rechters onderling open en creatief naar oplossingen. En blijf bezield dankzij Grote Verhalen die inspireren. Dat is de beste manier om de omvangrijke veranderdrukte van de laatste jaren te lijf [...]

Lees meer

‘Rechters moeten tegen een stootje kunnen’

24 september 2015

Rechters voelen zich in het publieke debat vaak te snel beledigd. Ze zouden een groter incasseringsvermogen moeten hebben. Dit stelt strafrechter en opiniemaker Rinus Otte, op 8 oktober één van de drie [...]

Lees meer

“Ik steek op gelijk niveau met de Rio over”

24 september 2015

De cursus ‘Zittingsrechter’ scoort een 9,5 in de beoordelingen van de Rio-opleiding. Wat is precies het succesrecept? Docent Maarten Bakker en twee Rio’s geven een verklaring. Ze roemen de leerzame [...]

Lees meer

Webcollege als opstap voor discussie

21 september 2015

Eerder dit jaar promoveerde Veronica Smits op het proefschrift ‘Participatie van het kind bij het ouderschapsplan’. Voor SSR lector Gea Brands aanleiding om de auteur voor de camera te interviewen [...]

Lees meer

“Er dreigt een parallelle rechtspraak te ontstaan”

17 september 2015

De volkswoede op social media leidt regelmatig tot een virtueel volksgericht waarbij onschuldige slachtoffers vallen. Wat kan de reguliere rechtspraak daar aan doen? Over deze actuele kwestie spreekt coac [...]

Lees meer

Eerste drie rondes SSR Zesdaagse verplaatst

08 september 2015

De eerste drie rondes (locaties: Haarlem, Den Bosch en Leeuwarden) van de SSR Zesdaagse worden verplaatst. Aanleiding van dit besluit zijn de verzoeken die SSR vanuit de Rechtspraak hierover ontving en de [...]

Lees meer

Nieuw MD-traject 'Oriëntatie op leidinggeven'

08 september 2015

In november 2015 start SSR het management development traject ‘Oriëntatie op leidinggeven’. Een ‘proeftuin’ voor rechters en juridisch medewerkers die willen onderzoeken of een leidinggevende fun [...]

Lees meer

Wie heeft regie, de professional of de manager?

03 september 2015

Op 28 september organiseert SSR de masterclass 'Regie'. Een collegiale ontmoeting over de wijze waarop effectief regie gevoerd kan worden bij strafzaken.

Lees meer

Gratis webcolleges Europese erfrechtverordening beschikbaar op MIJN SSR

17 augustus 2015

Vanaf vandaag is de Europese Erfrechtverordening (nr. 650/2012) van toepassing op nalatenschappen die op 17 augustus 2015 of daarna openvallen. Wat betekent dit voor Nederlandse rechters en hun [...]

Lees meer

Sfeerimpressie Raiocongres 2015

14 augustus 2015

Eind mei vond het Raiocongres plaats in Amersfoort. Een drie minuten durende sfeerimpressie van het congres is online te bekijken.

Lees meer

Vacature: teamleider

13 augustus 2015

De teamleider geeft leiding aan één van de twee teams 'opleidingen' binnen SSR en is eindverantwoordelijk voor kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van dit team.

Lees meer

Het Grote Gelijk centraal tijdens vijfde Meillo-lezing

13 augustus 2015

Op 8 oktober vindt in de Rode Hoed in Amsterdam de vijfde SSR Meillo-lezing plaats over de passie voor het recht. Ditmaal staat de vrijheid van meningsuiting centraal. Rob Wijnberg, Lars Duursma en Rinus [...]

Lees meer

Meryem Aksu rondt als eerste Rio-opleiding af

21 juli 2015

Meryem Aksu heeft in 15 maanden de nieuwe Rio-opleiding afgerond. Felicitaties, bloemen en een bul ontving zij vrijdag 17 juli jl. van Rosa Jansen, voorzitter College van Bestuur SSR, en Takvor Avedissian [...]

Lees meer

Eerste exemplaar SSR-bundel ‘Optreden ter zitting’ uitgereikt

20 juli 2015

“We zijn als SSR trots op een nieuwe uitgave, waarin de theorie en praktijk in verbinding worden gebracht”, zegt Remco van Tooren, lid van het College van Bestuur van SSR, tijdens de opening van de bo [...]

Lees meer

Modules Jeugdrecht

14 juli 2015

SSR organiseert in het najaar - bij voldoende belangstelling - een drietal modules Jeugdrecht.

Lees meer

SSR aanbod 2016 online

13 juli 2015

Het SSR aanbod voor 2016 staat nu online. Om voor iedereen binnen de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie de roosterplanningen te vergemakkelijken, wordt het aanbod voortaan twaalf maanden vooruit [...]

Lees meer

Summercourse biedt waaier van perspectieven

13 juli 2015

Van 24 tot en met 26 juni vond voor de zesde keer de summercourse ‘Rechtspraak, taal en literatuur’ plaats in de sfeervolle ambiance van University College Roosevelt in Middelburg. We vroegen een deel [...]

Lees meer

Jubilerend CILC interviewt Rosa Jansen

13 juli 2015

Dit jaar viert het Centre for International Legal Cooperation (CILC), gevestigd in Den Haag, zijn 30 jarig bestaan. Om deze mijlpaal te vieren, publiceren zij op hun website een aantal ‘CILC stories’, [...]

Lees meer

Eerste exemplaar ‘De weg naar het moderne strafvonnis’ uitgereikt

10 juli 2015

Op dinsdag 7 juli werd eerste exemplaar van ‘De weg naar het moderne strafvonnis’ uitgereikt aan de auteurs Rob ter Haar (senior onderzoeker verbonden aan de Cassatiedesk OM) en Gerlof Meijer (senior [...]

Lees meer

SSR-agenda na de zomer

10 juli 2015

Ook na de vakanties heeft SSR een aantal activiteiten buiten de reguliere leeractiviteiten om gepland. Op het programma staan onder andere webcolleges, themadagen en andere bijzondere professionele ontmoe [...]

Lees meer

De (jonge) magistratuur ‘binnenstebuiten’

06 juli 2015

Voorafgaand aan het laatste raio-congres met de titel ‘Binnenstebuiten’ (29 mei 2015 te Amersfoort) is door SSR in samenwerking met de congrescommissie een onderzoek over ‘publieksgerichtheid’ [...]

Lees meer

SSR Zesdaagse: Le grand boucle judiciaire Néerlandais

06 juli 2015

Het afgelopen weekeinde startte de 102e editie van de Tour de France met de grand depart in Utrecht. 198 renners verschenen aan de start met 3.126 km voor de boeg. In september is het de beurt aan de [...]

Lees meer

General Assembly EJTN volgend jaar in Amsterdam

06 juli 2015

Amsterdam is op 9 en 10 juni 2016 de locatie van de Algemene Vergadering van het EJTN. Met een opvallend filmpje werd dit nieuws vorige week tijdens de AV 2015 in Riga kenbaar gemaakt.

Lees meer

‘Gun jezelf een coach’

06 juli 2015

Met meer gevoel leidinggeven, beter 'nee' leren zeggen, of meer jezelf zijn in je baan. Het inschakelen van een rechtspraakcoach heeft tastbare voordelen voor medewerkers van de rechtspraak. Coaches Jan [...]

Lees meer

Familiezitting nieuwe stijl: “transparantie gewenst”

17 juni 2015

Op 10 juni 2015 organiseerden SSR en de vFAS (vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) een professionele ontmoeting tussen familieadvocaten en -rechters. Het doel: van gedachten [...]

Lees meer

Reacties Raiocongres 2015

04 juni 2015

Meer dan 200 bezoekers waren aanwezig tijdens het raiocongres 2015. SRR vroeg een aantal van hen om een reactie.

Lees meer

Samenleving mooi weerspiegeld tijdens laatste Raiocongres

04 juni 2015

Indringende verhalen van verslaafden en daklozen. Speeddaten met meer ervaren rechters en officieren. Lezingen van jonge denkers die oproepen tot betrokkenheid en verbeelding. Het allerlaatste [...]

Lees meer

KEI-MD leergang: van persoonlijk inzicht tot mobiliteitskalender

04 juni 2015

Het Programma KEI is in volle gang. Een belangrijk onderdeel hierbij is de voorbereiding van medewerkers op de veranderingen in de organisatie die op komst zijn vanwege onder meer de digitalisering van de [...]

Lees meer

Live webinars arbeidsrecht bovenop de actualiteit

03 juni 2015

Het eerste SSR live webinar arbeidsrecht van 18 mei jl. is succesvol verlopen. Op verschillende plaatsen in het land is het webinar, alleen of in groepen, bekeken en zijn 'live' vragen gesteld. Het intera [...]

Lees meer

“Onafhankelijk onderzoek een must”

02 juni 2015

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven pleitte voor onafhankelijk onderzoek en een betere verhouding tussen in- en extern toezicht tijdens de themadag ‘Grenzen verkennen’. De dag werd op 22 mei [...]

Lees meer

Gratis webcolleges EU-recht beschikbaar op MIJN SSR

29 mei 2015

Na de recente reeks webcolleges over arbeidsrecht biedt SSR een serie gratis webcolleges aan over het EU-recht. Hierin worden basisbegrippen als ‘rechtstreekse werking, voorrang en proportionaliteit’ [...]

Lees meer

Themamiddag: familiezitting nieuwe stijl, rol van rechter en advocaat

13 mei 2015

Samen met vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) organiseert SSR op 10 juni 2015 een professionele ontmoeting ‘familiezitting nieuwe stijl’ in de Jaarbeurs Utrecht. [...]

Lees meer

Eerste SSR live webinars Arbeidsrecht

13 mei 2015

De veranderingen in het arbeidsrecht zijn – met de invoering van de WWZ – groot en merkbaar. Om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de meest recente wijzigingen en jurisprudentie in het [...]

Lees meer

SSR trots op prijs Innovation Video Award 2015

11 mei 2015

”Onze keuze om videoproducties in te zetten bij leeractiviteiten wordt nu bijzonder beloond”, zeiden Chris Baars (teamleider iSSR) en Mickael Bezembinder (multimedia specialist SSR) vorige week in [...]

Lees meer

Themadag biedt platform voor discussie over invoering WWZ

02 mei 2015

Uit alle delen van het land kwamen maar liefst rond de 350 bezoekers, waaronder kantonrechters, raadsheren en juridisch medewerkers naar de jaarbeurs in Utrecht op 23 april. Hun doel: zich bij laten [...]

Lees meer

“Dwarsverbanden uitbouwen en leerrendement verhogen”

01 mei 2015

Deze zaken noemt Remco van Tooren de belangrijkste waar SSR volgens hem op in moet spelen de komende tijd. De hoofdadvocaat-generaal bij het hof in Den Bosch en bestuurslid bij het Ressortparket verruilt [...]

Lees meer

Europese uitwisselingsprogramma’s voor rechters en officieren van justitie

01 mei 2015

SSR stimuleert kennisuitwisseling tussen Nederlandse magistraten en hun Europese collega’s. In samenwerking met het EJTN en met de ERA, biedt SSR kosteloos uitwisselingsprogramma’s aan voor Nederlands [...]

Lees meer

Sprekers Raiocongres brengen burger en rechter dichter bij elkaar

24 april 2015

Auteur en historicus Rutger Bregman, predikant Ruben van Zwieten en een nog nader bekend te maken dagvoorzitter die van humor zijn beroep heeft gemaakt, richten met de aanwezigen de blikken van buiten naa [...]

Lees meer

SSR biedt workshops 'bedrijfsvoering voor leidinggevenden' aan

23 april 2015

Kennis van planning & control, Lamicie, HR, resultaatgericht sturen en projectmatig werken is onmisbaar voor leidinggevenden. SSR biedt drie kennisworkshops van één dag aan voor leidinggevenden die [...]

Lees meer

SSR organiseert themadag ‘Grenzen verkennen’ op 22 mei

20 april 2015

Het asbestdossier, chroomverf, gaswinning en de affaire met de Probo Koala. De problemen hiermee hebben grote impact op de (internationale) samenleving en houden ons al jaren bezig. Nieuwe technologieën [...]

Lees meer

Koers en gangmakers SSR Zesdaagse 2015 bekend

30 maart 2015

De koers is uitgestippeld en de gangmakers zijn vastgelegd; de SSR Zesdaagse 2015 kan verreden worden! Hoe ziet het tracé er uit, wie verschijnen er op de baan en welke onderwerpen leggen zij het [...]

Lees meer

Laatste Raiocongres zoekt de samenleving op

30 maart 2015

Prikkelende ideeën en verhalen uit de samenleving uitwisselen met bijzondere gasten. Het Raiocongres van 29 mei doet haar motto 'Binnenstebuiten' eer aan. Medeorganisatoren Julie van Limburg Stirum (Raio [...]

Lees meer

Symposium ‘Rentederivatencontracten: is de rechter voorbereid?’

30 maart 2015

De Rechtspraak krijgt in toenemende mate te maken met zaken die gaan over de afwikkeling van zogeheten rentederivatencontracten. De behandeling hiervan vereist niet alleen juridische kennis, maar ook [...]

Lees meer

SSR organiseert symposium mensenhandel

30 maart 2015

Op 30 april organiseert SSR voor de tweede keer in samenwerking met het LOVS het symposium ‘Mensenhandel’. Een onderwerp dat niet alleen maatschappelijk, maar ook binnen de rechtspraak voor discussie [...]

Lees meer

Themadag ‘Anonieme informatie… Blind op afgaan?’

23 maart 2015

Steeds vaker wordt anonieme informatie gebruikt om een strafproces te starten. Maar waar komt deze informatie vandaan en hoe wordt deze getoetst? En wat doen politie en justitie met deze gegevens? [...]

Lees meer

Themadag maakt wereld van rio’s grijpbaar voor hun opleiders

19 maart 2015

Een dag in de huid kruipen van de rechter in opleiding (Rio). Dat deden bijna honderd praktijkopleiders uit het hele land tijdens de 'Dag van de opleider', gehouden door SSR in Utrecht. De opleiders en [...]

Lees meer

SSR peilt onderwijswensen en -voorkeuren in het land

27 februari 2015

In februari vonden de jaarlijks door SSR georganiseerde programmaconferenties plaats. Het doel van deze bijeenkomsten is om met vertegenwoordigers uit diverse rechtsgebieden de onderwijswensen en [...]

Lees meer

Laatste Raiocongres in de historie op 29 mei 2015

26 februari 2015

Op vrijdag 29 mei 2015 vindt het laatste Raiocongres met als thema 'binnenstebuiten' plaats. Hoewel dit congres georganiseerd is door raio’s, is het niet alleen voor raio’s. We nemen [...]

Lees meer

Gratis webcolleges arbeidsrecht beschikbaar op MIJN SSR

26 februari 2015

SSR biedt sinds begin dit jaar een achttal gratis webcolleges aan rond het thema ‘arbeidsrecht’. De colleges zijn opgenomen om medewerkers van de Rechtspraak op overzichtelijke wijze op de hoogte te b [...]

Lees meer

Studiedag vreemdelingenrecht 'overstijgt waan van de dag'

26 februari 2015

Een vruchtbare ontmoeting tussen rechters, advocaten, officieren en andere professionals uit het vreemdelingenrecht. Zo ervaren deelnemers de SSR-studiedag op het snijvlak van bestuurs- en strafrecht vo [...]

Lees meer

Studiedag ‘Vrij onder Voorwaarden’

19 februari 2015

In samenwerking met Kerckebosch organiseert SSR op 17 maart 2015 de studiedag ‘Vrij onder Voorwaarden’ in Veenendaal. Tijdens deze dag wordt u aan de hand van diverse presentaties en workshops [...]

Lees meer

Jaarkalender trainingsactiviteiten EJTN 2015 beschikbaar

29 januari 2015

Ieder jaar stellen de leden van het European Judicial Training Network (EJTN) een aantal cursussen open voor deelname aan magistraten uit andere EU-lidstaten. Deze worden samengevat in de ‘Jaarkalender [...]

Lees meer

Summercourse Rechtspraak, taal en literatuur voor ZM en OM

28 januari 2015

Hoewel er nog sneeuw in aantocht lijkt te zijn, verplaatsen we onze gedachten richting een zomers Zeeland. In een inspirerende omgeving wordt hier tijdens de SSR-summercourse ‘Rechtspraak, taal en [...]

Lees meer

“We kijken samen naar ons vak”

28 januari 2015

De energieke Diederiek Greive nam op 1 februari afscheid als vicevoorzitter van het College van Bestuur bij SSR. De hoofdofficier zag SSR veranderen van een cursusfabriek naar een aanbieder van compacte o [...]

Lees meer

Herma Rappa-Velt: “Kennis op peil houden is een must”

20 januari 2015

Ze is zo’n honderd dagen lid van de Raad voor de rechtspraak. En als portefeuillehouder van zowel opleidingen als HRM een belangrijke partner van SSR. Bestuurder Herma Rappa-Velt vindt dat rechters een [...]

Lees meer

Mr. drs. Remco van Tooren nieuwe vicevoorzitter SSR

23 december 2014

Mr. drs. Remco van Tooren MPA volgt per 1 maart 2015 Diederik Greive op als vicevoorzitter van het College van Bestuur van SSR. Van Tooren is tot die tijd Hoofdadvocaat-generaal in ‘s-Hertogenbosch [...]

Lees meer

Dag van de opleider – ZM

15 december 2014

Als onderdeel van het opleidingsaanbod voor praktijkopleiders uit de Rio-opleiding, organiseert SSR op 12 maart 2015 de Dag van de opleider. De dag richt zich op praktijkopleiders uit de Rio-opleiding, ma [...]

Lees meer

SSR Zesdaagse 2015 zoekt de randen van de Rechtspraak

18 december 2014

Met het bovenstaande in gedachten trekt de derde editie van de SSR-Zesdaagse in de herfst van volgend jaar door het land. De 2015-editie kent veel nieuwe elementen. Albert Klijn, motor achter de Zesdaagse [...]

Lees meer

Nieuwe aanpak van kennisdeling

18 december 2014

In 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Ter voorbereiding op deze wetswijziging en de impact hiervan op het werk van de kantonrechter, heeft SSR een aantal webcolleges opgenomen. [...]

Lees meer

‘Eenvoudige dingen die we nooit zullen leren’

18 december 2014

Dit is de titel van een onlangs verschenen bundel met artikelen van de in 2011 overleden rechtspsycholoog Willem Albert Wagenaar. Universitair docent rechtspsychologie Han Israëls, Joof Schöpping, [...]

Lees meer

Nieuw in 2015: training Flexibel leren in een digitale wereld

18 december 2014

SSR biedt zijn docenten in 2015 de kosteloze training ‘Flexibel leren in een digitale wereld’ aan. De nieuwste digitale ontwikkelingen op het gebied van kennis en leren komen hier aan de orde. Inspira [...]

Lees meer

Nieuwe lector familie- en jeugdrecht: Gea Brands-Bottema

15 december 2014

In september startte Gea Brands-Bottema bij SSR als lector familie- en jeugrecht bij SSR. Na ruim drie maanden ‘binnen’ te zijn, vroeg SSR Actueel naar haar bevindingen in deze nieuwe rol.

Lees meer

Themadag: de vreemdeling tussen wal en schip

08 december 2014

Een vreemdeling die in aanraking komt met het strafrecht in Nederland, kan worden geconfronteerd met vergaande (bestuurs-) verblijfsrechtelijke consequenties. In de praktijk blijkt dat de juristen binnen [...]

Lees meer

Europees uitwisselingsprogramma voor rechters en officieren van justitie

05 december 2014

Ook in 2015 biedt SSR in samenwerking met het European Judicial Training Network (EJTN) een uitwisselingsprogramma aan. Een unieke kans om internationale ervaring op te doen.

Lees meer

AIAKOS-uitwisseling

01 december 2014

Voor rechters en officieren in opleiding organiseert het EJTN (European Judicial Training Network) jaarlijks de AIAKOS-uitwisseling (de opvolger van de Europa-week). In de laatste week van november heeft [...]

Lees meer

Reacties themamiddag Coaching en Intervisie

17 november 2014

De themamiddag coaching en intervisie kende een brede belangstelling. SSR vroeg een aantal aanwezigen om hun reactie.

Lees meer

"Coaching en reflectie van levensbelang voor de Rechtspraak"

17 november 2014

Dat zei Henk Naves, president van de Rechtbank Gelderland, tijdens de SSR-themamiddag over Coaching & Intervisie. Meer dan honderd geïnteresseerden kwamen hiervoor naar De Zilveren Vosch in Utrecht. [...]

Lees meer

Nieuwe uitdaging voor Diederik Greive

11 november 2014

Diederik Greive gaat per 1 februari 2015 als hoofdofficier leiding geven aan het Parket-Generaal, het hoofdkantoor van het OM in Den Haag. Op dezelfde datum treedt hij terug als vicevoorzitter van het [...]

Lees meer

Juridisch journaliste Madeleen Wesseling overleden

07 november 2014

Met verslagenheid heeft SSR kennis genomen van het verdrietige bericht dat juriste Madeleen Wesseling op dinsdag 4 november is overleden.

Lees meer

Nieuwe lector civiel recht: Kim van der Kraats

06 november 2014

In juli startte Kim van der Kraats bij SSR als lector civiel recht bij SSR. Na ruim drie maanden ‘binnen’ te zijn, vroeg SSR Actueel naar haar bevindingen in deze nieuwe rol.

Lees meer

Visitatiecommissie: investeer structureel in feedbackcultuur!

05 november 2014

Gerechtsbesturen en management moeten structureel investeren in een feedbackcultuur en inzetten op essentiële kwaliteitsinstrumenten als intervisie. Dit zijn twee belangrijke slotaanbevelingen in het [...]

Lees meer

Zittingsvaardigheidsbewijs voor assistent-officieren ‘nieuwe stijl’

03 november 2014

De eerste deelnemers aan de vernieuwde opleiding tot assistent-officier ontvingen onlangs hun zittingsvaardigheidsbewijs. In anderhalve maand tijd is de groep opgeleid. De opleiding én de ontwikkeling [...]

Lees meer

Hogesnelheidstraject SSR: jonge juristen handelen in hoog tempo dossiers af

03 november 2014

Noem het hogesnelheidstraject. Of een kweekvijver van jong talent. Feit is dat dagelijks veertig jonge afgestudeerde juristen naar het Openbaar Ministerie in Utrecht reizen om snel en bekwaam grote [...]

Lees meer

Geert Corstens bezorgd over behoud vakmanschap rechters

30 oktober 2014

“Rechters zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werk. Werkdruk of niet, zij zullen op zijn minst jurisprudentie en literatuur moeten bijhouden. Tegen wie dat niet doet, moet strenger [...]

Lees meer

Reacties Meillo-lezing

10 oktober 2014

Meer dan tweehonderd bezoekers waren aanwezig tijdens de Meillo-lezing 2014. SSR vroeg een rechtenstudent, een raadsheer en een fiscaal jurist om een reactie.

Lees meer

Meillo-voordrachten: Moed nodig bij aanpak internationale rechtsorde

10 oktober 2014

Hulp bieden aan andere landen om de rule of law gedachte te verbeteren vraagt om moed en durf. De rechten van de mens en de menselijke waardigheid zullen altijd centraal moeten staan, ongeacht het feit [...]

Lees meer

Misja Pekel wint Meillo-prijs voor documentaire over OM

10 oktober 2014

Journalist Misja Pekel heeft met zijn televisiedocumentaire ‘Officier van justitie’ de Mr. Eva Meillo-prijs gewonnen. De prijs werd hem donderdag 9 oktober uitgereikt in De Rode Hoed in Amsterdam.

Lees meer

Themadag ‘Gezondheid verzekerd?’

02 oktober 2014

Is gezondheid verzekerd? Een terechte vraag. Op vrijdag 14 november 2014 organiseren het kenniscentrum Verzekeringsrecht en het kenniscentrum Milieu en Gezondheid in samenwerking met SSR de themadag [...]

Lees meer

Sigrid Kaag: "Iedereen kan rol spelen bij de internationale rechtsstaat"

01 oktober 2014

VN-diplomate Sigrid Kaag, speciale coördinator voor de verwijdering van chemische wapens in Syrië, komt graag naar Nederland voor de Meillo-lezing. "Ik hoop dat we samen zullen inzien dat we vooral [...]

Lees meer

Hirsch Ballin: "We moeten doorlopend op onze hoede zijn"

25 september 2014

“De Meillo-lezing is bij uitstek een geschikt forum voor inleiders en deelnemers om sámen inzicht te krijgen welke factoren de internationale maar ook onze nationale rechtsstaat bedreigen. We zullen de [...]

Lees meer

Officier van justitie Hester van Bruggen: "Vervolging blijft missiewerk"

18 september 2014

‘Nederland is een voorbeeld voor veel landen bij de vervolging van oorlogsmisdrijven, genocide en foltering. We boeken succes. We maken meters. Maar het blijft missiewerk om dit onder de aandacht te bre [...]

Lees meer

Economische waarde rechtspraak centraal op Dag van de Rechtspraak

12 september 2014

De Nederlandse rechtspraak functioneert goed, maar kan niet op zijn lauweren rusten. Doorlooptijden en digitalisering moeten verbeteren. En een beter en duurzaam systeem van wetgeving moet het proces van [...]

Lees meer

Bestuurders: ‘Verander SSR in Academie voor de rechterlijke macht!’

04 september 2014

De naam SSR zou moeten veranderen in ‘Academie voor de rechterlijke macht’. Die titel doet meer recht aan de positie en het belang van het onderwijsinstituut. Met die wens en advies aan hun opvolger [...]

Lees meer

Opening SSR cursuslocatie ’s-Hertogenbosch

04 september 2014

“Als SSR nu eens gaat reizen. Dat scheelt ons veel tijd. Nou dat hebben we gedaan”, met deze woorden opende Rosa Jansen (voorzitter CvB SSR), de nieuwe cursuslocatie in het gerechtsgebouw [...]

Lees meer

Themamiddag Coaching en Intervisie

27 augustus 2014

In toenemende mate raakt de rechterlijke organisatie ervan overtuigd dat het volgen van coaching- en intervisietrajecten toonbare resultaten oplevert. Met de aandacht voor leiderschap en management [...]

Lees meer

‘Slimme Samenwerking’ volgens Harvard-methode uitdaging voor SSR

25 augustus 2014

De Harvard Case Method, dit jaar voor het eerst gebruikt in de vierdaagse workshop ‘Slimme Samenwerking’ die mede door SSR werd georganiseerd, is een geweldig hulpmiddel in de strijd tegen ondermijnen [...]

Lees meer

Hoeders van internationaal recht houden Meillo-lezing 2014

20 augustus 2014

SSR organiseert op 9 oktober 2014, voor de vierde keer op rij, de Meillo-lezing. Dit jaar staat de lezing in het teken van internationaal recht. Drie gepassioneerde sprekers vertellen wat hen drijft in [...]

Lees meer

Opening cursuslocatie ‘s-Hertogenbosch

18 augustus 2014

Op loopafstand van het station ’s-Hertogenbosch, in het Paleiskwartier, bevindt zich de nieuwe cursuslocatie van SSR. Op maandag 1 september 2014 worden de deuren officieel geopend.

Lees meer

Internationale ontmoetingen effectief bij criminaliteitsbestrijding

15 augustus 2014

De internationale studiebijeenkomsten die SSR organiseert met landen als België, Frankrijk en Duitsland zijn voor OM en ZM een uiterst nuttig instrument bij de aanpak van grensoverschrijdende criminalite [...]

Lees meer

SSR events in het najaar

13 augustus 2014

SSR organiseert in het najaar weer diverse themadagen en events. Zo vindt er op 9 oktober de jaarlijkse Meillo-lezing ‘Passie voor het recht’ plaats in Amsterdam. Centraal thema dit jaar is Passie [...]

Lees meer

Lector Corrie ter Veer: ‘Gerechten en SSR samen verantwoordelijk’

24 juli 2014

Bij alle gerechten zouden professionals zich bezig moeten houden met educatie en kennisdeling. Het gemis aan HRM-expertise maakt dat er in de gerechten geen visie voor de lange termijn ontwikkeld wordt op [...]

Lees meer

Docent Willem Witteveen omgekomen bij vliegramp Oekraïne

21 juli 2014

Met grote verslagenheid heeft SSR kennis genomen van het treurige bericht dat Professor Willem Witteveen, met vrouw en dochter bij de vliegramp in de Oekraïne om het leven is gekomen. [...]

Lees meer

“Summercourse ‘rechtspraak, taal en literatuur’ is eye-opener”

18 juli 2014

Dat zegt Marieke Koek, president van de rechtbank Zeeland-West-Brabant over de SSR summercourse ‘rechtspraak, taal en literatuur’ die eind juni voor de vijfde maal plaatsvond.

Lees meer

SSR programma 2015 voor OM online

10 juli 2014

In samenwerking met het Parket-Generaal, vertegenwoordigers van het Ressortsparket, 1e-lijns OM-onderdelen en diverse portefeuillehouders binnen het Openbaar Ministerie, heeft SSR het opleidingsaanbod OM [...]

Lees meer

SSR in Brussel: best practice in e-learning

10 juli 2014

Op uitnodiging van de Europese Commissie heeft SSR vrijdag 27 juni 2014 in Brussel een presentatie gegeven over e-learning. Tijdens het tweedaagse congres 'Building upon good practices in European [...]

Lees meer

Derde lichting Rio’s van start

09 juli 2014

De derde lichting van de Rio-opleiding (Rechters/Raadsheren in opleiding) is op 7 juli 2014 begonnen. Tijdens de introductieweek maken de deelnemers kennis met de opleiding, de verschillende onderdelen va [...]

Lees meer

Nederlandse en Vlaamse rechters verschillen in zelfwaardering

02 juli 2014

Vlaamse rechters leggen de lat voor goed rechterschap hoger dan hun Nederlandse collega’s. Zij beoordelen hun eigen prestaties echter lager dan de Nederlanders. Beiden zijn ze ontevreden over de ui [...]

Lees meer

“Er zit nu meer structuur in mijn manier van leidinggeven”

30 juni 2014

Het bovenstaande is een van de reacties naar aanleiding van de evaluatie van het Management Development (MD) programma voor teamvoorzitters. De eerste zes groepen van het traject hebben – sinds de start [...]

Lees meer

SSR voorzitter werkgroep Judicial Training Methodologies

27 juni 2014

SSR is gekozen als voorzitter van de nieuwe werkgroep ‘Judicial Training Methodologies’ tijdens de General Assembly van het European Judicial Training Network (EJTN) op 12 en 13 juni in Thessaloníki [...]

Lees meer

SSR programma 2015 voor ZM online

12 juni 2014

Het SSR programma 2015 voor de Zittende Magistratuur staat op ssr.nl. “Met het verdwijnen van een gedrukt programma en het alleen nog online aanbieden hiervan, ziet de gebruiker altijd de meest actuele [...]

Lees meer

“Burgers willen geen rechter op schoot”

12 juni 2014

‘Rechters denken, ten onrechte, dat burgers willen dat de rechter dichter bij hen op schoot komt zitten. Maar burgers pleiten juist voor een zekere afstand tussen de rechters en de samenleving’. [...]

Lees meer

KEI en SSR starten nieuwe leergang

12 juni 2014

“Operationeel leidinggevenden en coördinatoren zijn belangrijke pilaren binnen de Rechtspraak. De eisen die aan hen gesteld worden, nemen toe met de implementatie van KEI. Deze nieuwe leergang moet hen [...]

Lees meer

Weblog Diederik Greive: “De cursus is dood”

12 juni 2014

SSR legt op dit moment de laatste hand aan het opleidingsaanbod 2015 voor Rechtspraak en OM. In dat verband heb ik een vraag aan u. Ziet u de verschillen bij de volgende zinnen?:

Lees meer

Nieuwe Lectoren bij SSR

27 mei 2014

SSR verwelkomt Gea Brands-Bottema als nieuwe lector familie- en jeugdrecht en Kim van der Kraats als nieuwe lector civiel recht.

Lees meer

SSR programma-aanbod 2015 begin juni online

01 mei 2014

De digitalisering zet door. Begin juni staat het volledige SSR programma-aanbod 2015 online. Cursussen en opleidingen zijn dan eenvoudiger te vinden door een nieuwe presentatie via een verbeterde [...]

Lees meer

Wegens succes geprolongeerd: Themadag Zorgfraude

01 mei 2014

Met enige regelmaat in de pers: berichten over zorg- en toeslagfraude. De SSR themadag Zorgfraude speelde daarop in en bleek te voldoen aan een vraag. Nu wegens succes geprolongeerd in het najaar.

Lees meer

Nederlands team bereikt finale Themiscompetitie

18 april 2014

De Nederlandse delegatie die afgelopen week deel nam aan de Themiscompetitie in Glasgow heeft de finale bereikt die begin november in Krakau gehouden wordt.

Lees meer

Commelin: ‘Samenwerken bestuurders Rechtspraak kan concreter’

17 april 2014

De ruim zestig bestuurders van de rechterlijke organisatie zouden inmiddels een volgende stap kunnen zetten om de belangrijke thema’s en kwaliteitsprojecten rond de nieuwe rechtspraak-organisatie verder [...]

Lees meer

Slotdag Zesdaagse dwingt rechters diep in de ziel te kijken

11 april 2014

Een professionele rechter is bescheiden én toont moed om recht te spreken. Hij of zij kijkt verder dan de feiten, zoekt naar contra-indicaties, falsificeert en wantrouwt wetenschappers. Ethische aspecten [...]

Lees meer

Gele toga voor inleiders over ‘Concerncode’

11 april 2014

De Gele Toga, de prijs voor de beste presentatie tijdens de SSR-Zesdaagse, is gewonnen door Reinier van Zutphen, voorzitter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, en René Westra, voormalig [...]

Lees meer

OIO’s beginnen hun opleiding “daar waar het gebeurt”

03 april 2014

Op 1 april ging de nieuwe opleiding tot officier van justitie van start. Acht OIO’s (officieren in opleiding) namen daarvoor niet plaats in een cursuszaal bij SSR of bij het Parket Generaal maar in een [...]

Lees meer

Succesvolle OM pilot ‘Onderhandelen’ krijgt vervolg

03 april 2014

Om officieren van justitie adequaat gereedschap te bieden tijdens onderhandelingen heeft SSR in samenwerking met HCG (Holland Consulting Group) onlangs een tweedaagse master ‘onderhandelen’ [...]

Lees meer

Eerste lichting rio’s rondt voorfase opleiding af

31 maart 2014

Na drie intensieve maanden zit de Voorfase er voor de eerste nieuwe lichting rechters in opleiding (rio’s) er op. Een drukke periode waarin SSR en het opleidingsgerecht de rio kennis hebben laten maken [...]

Lees meer

Zoektocht naar identiteit rechter binnen de organisatie blijkt moeilijk

24 maart 2014

Bestaat er een ‘concerncode’ voor rechters? Hoe verhouden zich hun eigen identiteit en onafhanklijkheid tot hun rol in de organisatie? Kan de Rechtspraak met één gezicht naar buiten treden, of is er [...]

Lees meer

Rechters zoeken grenzen tussen onafhankelijkheid en emoties

14 maart 2014

Rechters blijven zoeken naar manieren waarop zij hun onafhankelijkheid kunnen bewaren en tegelijkertijd kunnen omgaan met de emoties van de samenleving en van henzelf. Vooral de vraag in hoeverre zij [...]

Lees meer

Het morele kompas van de rechter

13 maart 2014

Op dinsdagavond 11 maart waren Rosa Jansen (voorzitter CvB SSR) en Ton Hol (hoogleraar Encyclopedie van het Recht en Rechtsfilosofie aan de Universiteit Utrecht) te gast bij het maandelijkse filosofische [...]

Lees meer

Vierde ronde Zesdaagse: taalgebruik ZM en OM kan beter

10 maart 2014

Nederlandse magistraten, zowel rechters als leden van het Openbaar Ministerie, kunnen hun taalgebruik nog verder verbeteren. Uitspraken en requisitoirs zijn nog steeds vaak onbegrijpelijk voor publiek en [...]

Lees meer

Bestuurder Hof: ‘Cijfers niet alleen zaligmakend voor Rechtspraak’

07 maart 2014

Paul Scholte werkt sinds begin dit jaar als niet-rechterlijk bestuurslid bij het gerechtshof in Den Bosch. Tijdens de leiderschapstraining Collectieve Bestuurskracht liet hij zijn verwondering blijken [...]

Lees meer

Praktijkopleiders nieuwe Rio-opleiding op zoek naar informatie en uitleg

06 maart 2014

De nieuwe Rio-opleiding die begin januari van start is gegaan, vraagt een veranderde rol van iedereen die betrokken is bij opleiden. Met name de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid voor de rio [...]

Lees meer

Derde ronde SSR Zesdaagse: ‘Oordelen is méér dan rationeel denken’

21 februari 2014

‘Oordeelsvorming is niet alleen gebaseerd op rationeel denken. Er spelen daarbij ook ‘onbepaalbare’ aspecten, zoals ervaring en intuïtie, een rol. Rechters en officieren van justitie moeten zich [...]

Lees meer

Directeur LDCR: ‘Bestuurders Rechtspraak moeten ook aanpakken’

21 februari 2014

De SSR-leiderschapstraining Collectieve Bestuurskracht, waaraan alle ruim zestig bestuurders van de Rechtspraak en rechterlijke organisatie deelnemen, is een nuttig instrument om te netwerken en voor [...]

Lees meer

Nieuwe Initiële opleiding OM binnenkort van start

13 februari 2014

De sollicitatieprocedure voor de nieuwe officieren in opleiding (OIO’s) is in volle gang. De verwachting is dat de selectie en aanstellingen eind februari zijn afgerond. Het Openbaar Ministerie kan zich [...]

Lees meer

Tweede ronde Zesdaagse geeft inzicht in regie en emoties

13 februari 2014

Rechters en officieren van justitie mogen hun eigen stijl hebben bij hun gedrag en houding op zitting. Zij moeten echter wel goed in de gaten hebben wat hun eigen emoties en die van andere procespartijen [...]

Lees meer

SSR organiseert themadag Zorgfraude

11 februari 2014

Voor zowel het OM als de ZM is kennis over zorgfraude van toenemend belang. Enerzijds om met de juiste bagage een vervolging te starten en anderzijds om tot een weloverwogen uitspraak te komen. [...]

Lees meer

Tablets: een uitdaging voor de gerechtsbesturen

05 februari 2014

KEI en de introductie van Het Nieuwe Werken zullen de gerechtsbesturen en de Rvdr uitdagen om tot de aanschaf van tablets voor haar medewerkers over te gaan. Inburgering van het gebruik van deze mobiele [...]

Lees meer

Start Zesdaagse: waarheidsvinding kan beter

03 februari 2014

Rechters en officieren van justitie kunnen zorgen voor een betere waarheidsvinding wanneer zij vanaf het begin van een procedure met een open blik, zonder tunnelvisie, naar de feiten kijken. Dat was de [...]

Lees meer

Wie wint de gele toga?

15 januari 2014

Deze maand gaat de SSR Zesdaagse van start in Den Bosch. Dertien sprekers strijden daarbij om de gele toga. Een prijs bedoeld voor de meest inspirerende en interactieve presentatie. De echte winnaars van [...]

Lees meer

We zijn op weg; Rio’s beginnen aan opleiding binnen de gerechten

14 januari 2014

Na een intensieve gezamenlijke Startweek bij SSR begonnen de elf nieuwe rio’s maandag 13 januari aan de invulling van de Voorfase van hun opleiding binnen hun eigen gerecht. Deze fase geeft de rio de ka [...]

Lees meer

Studiegids Rio-opleiding online!

09 januari 2014

De Studiegids Rio-opleiding is online. In de studiegids vinden geïntereseerden informatie over bijvoorbeeld de opzet van de opleiding, de intake, stages en de wijze van beoordeling. Het voorwoord bestaat [...]

Lees meer

Goede voornemens

09 januari 2014

Nieuwe uitdagingen voor 2014 en een korte terugblik op 2013. Dat waren de belangrijkste ingrediënten van de Nieuwjaarstoespraak van collegevoorzitter Rosa Jansen op 6 januari 2014.

Lees meer

Nieuwe Rio-opleiding van start!

07 januari 2014

Met de aftrap van de Startweek is de nieuwe Rio-opleiding een feit geworden. Een intensief en breed uitgezet traject van ontwerpen en implementeren resulteerde na meer dan drie jaar maandagmorgen 6 januar [...]

Lees meer

KEI verrast over innovaties bij SSR

21 december 2013

“Dit is het begin van een huwelijk tussen KEI en SSR. Of liever nog: een driehoeksverhouding samen met Spir-it”. Dat zei Jacques Keltjens, projectleider Organisatie en Ontwikkeling, een deelprogramma [...]

Lees meer

Nederlandse opleidings - en kennisaanpak scoort hoog in Europa

20 december 2013

Rosa Jansen, voorzitter CvB SSR en tevens voorzitter van de Steering Committee van het Europees Juridisch Training Network (EJTN) sprak onlangs in het Europees Parlement te Brussel. Op verzoek van [...]

Lees meer

Aftellen is begonnen tot de lancering van de nieuwe Rio-opleiding!

18 december 2013

Op 6 januari is het zover! Dan start de eerste lichting rio’s met de nieuwe initiële opleiding tot rechter en raadsheer, de ‘Rio-opleiding’. Elf rio’s gaan tijdens de intensieve Startweek meteen [...]

Lees meer

“Belgisch-Nederlandse samenwerking tijdens SSR Zesdaagse verrijkend”

13 december 2013

Dit zegt Edith van den Broeck, directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) in Brussel naar aanleiding van de komende SSR-Zesdaagse waaraan ook Belgische magistraten deelnemen.

Lees meer

Symposium ‘Diepe hersenstimulatie en het recht. Kansen of risico’s?’

12 december 2013

Diepe hersenstimulatie is een nieuwe vorm van behandeling voor psychiatrische en neurologische patiënten. Een behandeling die de nodige vragen oproept. Ook voor de rechtspraak. Tijdens het symposium [...]

Lees meer

Cameratraining voor rechters nieuw in aanbod voor 2014

09 december 2013

De relatie tussen de rechterlijke macht en de media is onderhevig aan snelle en soms ingrijpende veranderingen. Een sterk, helder en beheerst optreden van individuele rechters in de media is van groot bel [...]

Lees meer

“Belastingrechtspraak kan beter en efficiënter”

05 december 2013

Het bovenstaande beweerden prof. dr. Leo Stevens en mr. Robert Jan Koopman tijdens de ‘Dag voor de belastingrechtspraak’. De bijeenkomst bleek een uitstekende mogelijkheid om te discussiëren over de [...]

Lees meer

Themamiddag stimuleert wederzijds begrip tussen rechters en advocaten

05 december 2013

De door de beroepsorganisatie van scheidingsadvocaten (vFAS) en SSR georganiseerde themamiddag over de nieuwe richtlijn kinderalimentatie was succesvol; een hoge opkomst met als resultaat begrip voor het [...]

Lees meer

Jan Moors: ‘Leiderschap moet je blijven trainen’

02 december 2013

‘Leiding geven en besturen is een doorlopend ontwikkelproces dat je moet blijven trainen. De Rechtspraak en de samenleving zijn niet statisch. Leiderschap moet daarin meebewegen.’ [...]

Lees meer

Teamvoorzitters in het diepe tijdens ‘The Game’

28 november 2013

Binnen het management development traject voor teamvoorzitters neemt module vijf een bijzondere plek in. Tijdens ‘The Game’ plaatsen trainers, acteurs, collega’s en bestuurders de deelnemers op [...]

Lees meer

"SSR Zesdaagse mogelijkheid om magistratuur op hoog niveau te houden”

25 november 2013

Vakmanschap van magistraten mag nooit ondergeschikt zijn aan werkdruk of een tekort aan tijd. Uitdagende evenementen zoals de SSR Zesdaagse over ‘rechterlijke oordeelsvorming’, zijn uitgelezen [...]

Lees meer

Europees uitwisselingsprogramma voor rechters en officieren van justitie

15 november 2013

SSR stimuleert kennisuitwisseling tussen Nederlandse magistraten en hun Europese collega’s. In samenwerking met het EJTN biedt SSR in 2014 wederom een uitwisselingsprogramma aan voor Nederlandse rechter [...]

Lees meer

Hans van Atteveld nieuwe lector strafrecht ZM

14 november 2013

Hans van Atteveld zal SSR versterken als lector strafrecht. Hij volgt Jan Moors op die zijn expertise voortaan in zal zetten binnen het nieuwe lectoraat leiderschap. Van Atteveld combineert het lectoraat [...]

Lees meer

Aanstelling kernopleiders innovatieve stap naar nieuwe opleiding

04 november 2013

Met de aanstelling van drie ‘kernopleiders’ heeft SSR een belangrijke en innovatieve stap gezet naar de realisatie van de nieuwe initiële opleiding tot rechter en raadsheer. De enthousiaste [...]

Lees meer

Ontmoet internationale collega’s op het ERA-seminar, gewoon in Utrecht!

04 november 2013

Europese opleidingsactiviteiten waarbij je als rechter internationale collega’s ontmoet, zijn belangrijk en waardevol. De tijdinvestering in een internationale bijeenkomst over de grens [...]

Lees meer

Joop Pot: SSR goed voorbeeld van Het Nieuwe Werken

31 oktober 2013

SSR is goed op weg met de doorvoering van Het Nieuwe Werken. Dit blijkt uit recent onderzoek door TNO. De getroffen maatregelen sluiten goed aan op de behoeften van de medewerkers en zij zijn over het [...]

Lees meer

Nieuwe Zesdaagse over oordeelsvorming voor OM en ZM

29 oktober 2013

Opnieuw organiseert SSR komend jaar de zogeheten ‘Zesdaagse’ rond een aantal aspecten van ‘rechterlijke oordeelsvorming’. Het streven van de zes bijeenkomsten is om zowel leden van de Zittende Mag [...]

Lees meer

Kernopleiders nieuwe initiële opleiding ZM bekend

15 oktober 2013

De afgelopen maanden heeft een landelijke werving voor de functie van kernopleider plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is een drietal personen geselecteerd. SSR is verheugd deze drie belangrijke [...]

Lees meer

Reacties Meillo-lezing

15 oktober 2013

Donderdag 10 oktober vond de derde editie van de Meillo-lezing plaats. Officieren van justitie, rechters en andere geïnteresseerden zorgden voor een goed bezette zaal. SSR vroeg vier bezoekers naar de re [...]

Lees meer

Amsterdams project rond jeugdzaken wint Meillo-penning

11 oktober 2013

Het Amsterdamse project van combi-zittingen in jeugdzaken heeft de Mr. Eva Meillo-penning 2013 gewonnen. Deze prijs wordt toegekend door de gelijknamige stichting aan het beste project dat de [...]

Lees meer

Docent & Cursist -“Rechters oordelen, coaches niet”

02 oktober 2013

Margo Burghoorn (rechter in Den Bosch) en Kees Dullemond (docent), over het belangrijkste verschil tussen twee functies die gecombineerd worden in ‘De coachende rechter’, een SSR-training die volgend [...]

Lees meer

Elf studenten voltooien OM-opleidingsvariant bij ROC van Amsterdam

01 oktober 2013

Elf studenten van de mbo-opleiding ‘juridische zakelijke dienstverlening OM’ hebben onlangs hun diploma behaald. Hun driejarige opleiding is door het Openbaar Ministerie in samenwerking met SSR en het [...]

Lees meer

Vragen over uitvoering nieuwe toezichtwet

01 oktober 2013

Over de uitvoering van de nieuwe toezichtwet leven veel vragen bij rechters en juridisch medewerkers. Zo kwam naar voren tijdens de themabijeenkomst die SSR op 19 september organiseerde in samenwerking [...]

Lees meer

Wet ‘Nadeelcompensatie en schadevergoeding’ toegelicht in webcollege

26 september 2013

Op 1 juli 2013 is de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten gedeeltelijk in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe burgers en bedrijven een vergoeding kunnen krijgen [...]

Lees meer

Onderzoek: telefonische bereikbaarheid nog niet optimaal

23 september 2013

‘De medewerkers van SSR zijn niet allemaal voldoende telefonisch bereikbaar, zo blijkt uit recent intern onderzoek. We werken er hard aan om dit te verbeteren.’ Dit zegt Conny Hendriksen, marketing- [...]

Lees meer

Nieuwe indeling opleidingsaanbod OM

19 september 2013

SSR heeft samen met een brede vertegenwoordiging van het Openbaar Ministerie een nieuwe opzet ontwikkeld voor de OM-opleidingen in 2014. Dit gebeurde tijdens een tweedaagse opleidingsconferentie eind augustus.

Lees meer

SSR-workshop: rechters denken verschillend over leiderschap

16 september 2013

Rechters hebben niet allemaal hetzelfde beeld van de invulling van het begrip ‘in control’. Hun visies op hun eigen, leidinggevende rol en die van de organisatie zijn divers. Dit heeft tot gevolg dat [...]

Lees meer

Een blik per sector op het aanbod van komend jaar

04 september 2013

Met het verschijnen van het boekje ‘Programma Rechtspraak 2014’ is de blik alweer vol op het volgende jaar gericht. De nieuwe initiële opleidingen en het verbeterprogramma KEI vormen een rode draad b [...]

Lees meer

Reeks van diverse themadagen en bijeenkomsten dit najaar

04 september 2013

Met een reeks van diverse thema(mid)dagen en bijeenkomsten biedt SSR medewerkers van de rechterlijke organisatie en aanverwante beroepsgroepen dit najaar een podium om kennis te vergaren en te delen. Nieu [...]

Lees meer

SSR Zesdaagse 2014: rijdt u mee?

30 augustus 2013

Dit jaar werd de SSR Zesdaagse voor het eerst verreden. De formule - een combinatie van wetenschap en rechtspraktijk rondom ‘het rechterlijk oordeel’ - was succesvol. Daarom wordt de Zesdaagse in 2014 [...]

Lees meer

Oud-lid CvB Branda de Jong overleden

28 augustus 2013

Op 20 augustus jl. ontving SSR bericht over het plotselinge overlijden van Branda de Jong.

Lees meer

Onderzoek naar gedrag rond Het Nieuwe Werken

19 augustus 2013

Hoe gaan mensen om met de vrijheid die Het Nieuwe Werken hen biedt? Is HNW voor iedereen geschikt? Wat zijn voor werkgever en werknemer de valkuilen? Naar die belangrijke vragen start TNO binnenkort een [...]

Lees meer

Film-impressie: Terugblik op summercourse ‘Rechtspraak, taal en literatuur’

14 augustus 2013

Gedreven docenten, enthousiaste deelnemers en een sfeervolle, zonnige entourage; de ingrediënten voor een succesvolle summercourse waren afgelopen juni in Zeeland ruimschoots aanwezig.

Lees meer

Nieuwe bouwstenen voor initiële opleiding ZM opgeleverd

13 augustus 2013

Met de invulling van de voorfase, het ontwerp voor het leertraject voor praktijkopleiders en het programma voor de ontwikkeling van kernopleiders heeft SSR drie belangrijke bouwstenen voor de nieuwe initi [...]

Lees meer

SSR gids ‘Programma Rechtspraak 2014’ verschenen

02 augustus 2013

Deze week is de gids 'SSR programma Rechtspraak 2014' verzonden naar alle gerechten.

Lees meer

Afsluitende cartoon van 'De Rechter'

01 augustus 2013

Onderstaand de laatste cartoon uit de serie waarmee SSR de afgelopen maanden vernieuwende vormen van onderwijs en kennisdeling onder de aandacht bracht. We nemen afscheid van 'De Rechter', maar gaan door [...]

Lees meer

Nieuwe masterclass: Kansrekening in de rechtszaal

22 juli 2013

Hoewel het boven tafel krijgen van de absolute waarheid het ideaal mag zijn, speelt kansrekening in de praktijk een belangrijke rol in de rechtszaal. Veel officieren en rechters kennen de worsteling met [...]

Lees meer

SSR jaarverslag 2012 gepubliceerd

18 juli 2013

“2012 was het jaar van de verhuizing van SSR naar Utrecht, de ontwikkeling van nieuwe initiële opleidingen voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie maar ook van wisselende resultaten”, [...]

Lees meer

Docent & Cursist - “Ik heb vooral veel over mezelf geleerd”

17 juli 2013

Dat zegt Manuela Weduwer over de OM-leergang ‘Leiden voor Operationeel Managers’ die zij onlangs volgde. Naast de behandelde basiskennis om deelnemers op een gelijk kennis niveau te krijgen, wordt hie [...]

Lees meer

Themamiddag nieuwe richtlijn kinderalimentatie

16 juli 2013

Hoe pakt de nieuwe richtlijn kinderalimentatie die sinds 1 april jl. van kracht is uit in de praktijk? Op 14 november onderwerpen professionals uit de praktijk de richtlijn aan een eerste evaluatie tijden [...]

Lees meer

SSR programma 2014

11 juli 2013

Deze maand wordt de gids 'SSR programma 2014' verzonden. In tegenstelling tot voorgaande jaren is besloten dit overzicht met cursussen, trainingen en opleidingen voor ZM en OM afzonderlijk van elkaar aan [...]

Lees meer

‘Interactief, dynamisch en gedifferentieerd’

09 juli 2013

‘Interactief, dynamisch en gedifferentieerd’ zijn de kenmerken van een goed magistraat aldus de Belgische rechtsfilosoof Frank Fleerackers, tijdens de SSR Zesdaagse.

Lees meer

Derde Meillo-lezing in oktober

08 juli 2013

Op donderdagmiddag 10 oktober organiseert SSR voor de derde maal de Meillo-lezing onder de titel ‘Passie voor het recht' in Felix Meritis te Amsterdam.

Lees meer

SSR organiseert themamiddag ‘Identiteitsfraude’

04 juli 2013

De ontwikkelingen op het gebied van identiteitsfraude gaan snel en het is van belang dat de rechterlijke organisatie op de hoogte blijft van deze complexe materie. SSR organiseert daarom op 30 september [...]

Lees meer

Boek- en filmtips uit de summercourse ‘Rechtspraak, taal en literatuur’

26 juni 2013

Dertig magistraten uit het hele land bogen zich eind juni tweeënhalve dag over het verband tussen rechtspraak, taal en literatuur. Doel van de door SSR georganiseerde summercourse is het prikkelen van de [...]

Lees meer

Nieuwe cartoon 'De Rechter'

21 juni 2013

De nieuwe SSR-cartoon van 'De Rechter' over de toekomst van het leren. Door Jesse van Muylwijck.

Lees meer

Werving van 'kernopleider' voor nieuwe initiële opleiding ZM gestart

05 juni 2013

De nieuwe initiële opleiding tot rechter en raadsheer kent behalve een nieuwe rol voor de praktijkopleider ook een nieuwe functie, namelijk die van kernopleider. Met het profiel en de selectieprocedure [...]

Lees meer

Docent & Cursist - “Een praktisch handvat dat direct toepasbaar is”

04 juni 2013

Zo omschrijft Sjaak Pouw, fraudeofficier bij het Functioneel Parket, zijn onlangs gevolgde cursus ‘Financieel toezichtrecht’. Een cursus die onderdeel uitmaakt van de rechtsgebiedoverstijgende module [...]

Lees meer

Nieuw Webcollege: Leer meer over WETS wanneer je zelf wilt

30 mei 2013

In samenwerking met het OM heeft SSR een webcollege ontwikkeld waarin advocaat-generaal John van Krieken uitleg geeft over de nieuwe wet Wederzijdse Erkenning en Tenuitvoerlegging Strafvonnissen, de ‘WE [...]

Lees meer

SSR Zesdaagse brengt wetenschap en rechtspraak dichter bij elkaar

29 mei 2013

De zesdaagse collegetour over allerlei aspecten van rechterlijke oordeelsvorming, die SSR de afgelopen maanden op vele plaatsen in het land organiseerde, heeft de band tussen wetenschap en rechtspraak [...]

Lees meer

Intensievere samenwerking met familierechtorganisaties

23 mei 2013

‘Meer inzicht in actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied en meer aandacht voor specifieke thema’s’, dat is het beoogde doel van de samenwerking met de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (FJR [...]

Lees meer

Nieuwe cartoon 'De Rechter'

16 mei 2013

De nieuwe SSR-cartoon van 'De Rechter' over de toekomst van het leren. Door Jesse van Muylwijck.

Lees meer

Cursuslocatie Rotterdam officieel in gebruik genomen

03 mei 2013

‘SSR beweegt naar de klant’, zo luidde een van de beloftes van het inmiddels afgesloten veranderprogramma SSR NEXT. Deze belofte is niet alleen ingelost door cursussen beter toegankelijk te maken en [...]

Lees meer

Symposium mensenhandel kijkt verder dan juridische context alleen

01 mei 2013

Een divers beeld van niet alleen de juridische kant van mensenhandel, maar ook van de beleidsmatige, medische en psychologische aspecten ervan. Dat was het resultaat van het symposium over mensenhandel [...]

Lees meer

Management Development traject voor teamvoorzitters van start

25 april 2013

“Je eigen werkplek is de beste omgeving om jezelf te ontwikkelen”, zo vertelt Anja Bögemann tijdens de start van het eerste management development traject voor teamvoorzitters, afgelopen dinsdag 16 a [...]

Lees meer

Talent Development Programma kweekvijver voor bestuurders

23 april 2013

“Het Talent Development Programma stimuleert persoonlijke groei. Die groei komt mij ten goede, maar ook mijn organisatie en de Rechtspraak in bredere zin”, zo vertelt Takvor Avedissian, president van [...]

Lees meer

Afsluitende bijeenkomst SSR Zesdaagse

22 april 2013

Met ‘De Zevende Dag’ sluit SSR op maandagmiddag 27 mei in het Beatrix Theater te Utrecht de Zesdaagse 2013 af met een inhoudelijke terugblik en een feestelijk eindschot. Gastsprekers zijn prof. [...]

Lees meer

‘Tijd voor een nieuw platform training Europees recht’

17 april 2013

Nederland loopt voorop in Europa bij het trainen van rechters en gerechtssecretarissen in de toepassing van Europees recht. Om die voorhoedepositie te behouden moet er een nieuw landelijk platform komen [...]

Lees meer

Nieuwe cartoon 'De Rechter'

05 april 2013

De nieuwe SSR-cartoon van 'De Rechter' over de toekomst van het leren. Door Jesse van Muylwijck.

Lees meer

Rechters verdiepen zich in waarheidsvinding tijdens Zesdaagse

27 maart 2013

Hoe actief mag en kan een rechter zijn in een civiele procedure? Waar liggen de grenzen bij het zoeken naar de waarheid? Hoe kun je een zo rechtvaardig en eerlijk mogelijk oordeel vellen binnen [...]

Lees meer

Focus op opleider als coach

26 maart 2013

In de filosofie van de nieuwe initiële opleidingen is een prominente coachende rol voor de praktijkopleider opgenomen. De nieuwe training ‘Opleiden vanuit je kracht’ geeft opleiders binnen de Rechtsp [...]

Lees meer

Professor pleit voor breed samengestelde netwerken

25 maart 2013

Het afgelopen jaar interviewde SSR de hoogleraren uit het netwerk dat SSR onderhoudt onder professoren. Aletta Blomberg, bijzonder hoogleraar Rechtshandhaving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, [...]

Lees meer

Pilot Civiel Vonnis: Leren in leerteams werkt stimulerend

20 maart 2013

Het is voor rechters in opleiding prettig leren in kleine leerteams waarin veel ruimte is voor vragen, feedback en overleg. Dat blijkt uit een pilot bij de Rechtbank Rotterdam waarin door SSR een nieuwe [...]

Lees meer

PaG en SSR faciliteren OM-onderdelen bij inhaalslag vignetten

20 maart 2013

Uit een inventarisatie onder de verschillende OM-onderdelen blijkt dat er landelijk 3500 cursusplaatsen, verdeeld over zeventien verschillende opleidingen, nodig zijn om alle advocaten-generaal, [...]

Lees meer

Intern debat nodig binnen gerechten over kwaliteitsverbeteringen

07 maart 2013

De vakinhoudelijke ambachtelijkheid van strafrechters kan op een aantal punten verbeteren. De discussie daarover zal binnen de gerechten zelf op gang moeten komen. Rechters zullen samen en in overleg met [...]

Lees meer

Nieuwe cartoon 'De Rechter'

07 maart 2013

De nieuwe SSR-cartoon van 'De Rechter' over de toekomst van het leren. Door Jesse van Muylwijck.

Lees meer

Van SSR NEXT naar SSR NU

01 maart 2013

Het veranderprogramma SSR NEXT is onlangs afgesloten. Programmamanager Diederik Greive (SSR), Charles van der Voort (Hoofdofficier, directeur PaG) en Frans van Dijk (directeur strategie en ontwikkeling, [...]

Lees meer

Opleidingswerkers OM inventariseren, adviseren en realiseren

28 februari 2013

Opleidingen moeten aansluiten bij de lokale behoeften en tegelijkertijd relevant en actueel zijn met het oog op organisatorische veranderingen. Daarbij is het belangrijk dat de juiste personen ook de [...]

Lees meer

Zesdaagsebijeenkomst wijst op belang ‘luisterende en invoelende rechter’

27 februari 2013

Partijen in een civiel conflict hebben baat bij een luisterende en invoelende rechter die hen de kans geeft om hun emoties en behoeften te tonen. Zo’n rechter geeft hen een gevoel van procedurele [...]

Lees meer

Themadag 'Gezondheid en het recht'

01 maart 2013

Op vrijdag 19 april 2013 organiseren het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid en SSR de themadag ‘Gezondheid en het recht’. De dag kent een plenair ochtendprogramma en drie parallelle programma's (straf [...]

Lees meer

Den Tonkelaar: ‘Verbinding voedt en voorkomt dubbel werk’

20 februari 2013

Iedere maand interviewt SSR een professor uit het netwerk dat SSR onderhoudt onder hoogleraren. Dit keer is dat Hans den Tonkelaar, bijzonder hoogleraar Rechtspraak aan de Radboud Universiteit Nijmegen en [...]

Lees meer

Raad stelt ontwerp initiële opleiding ZM ongewijzigd vast

18 februari 2013

De Raad voor de rechtspraak heeft het ontwerp voor de nieuwe initiële opleiding, zoals opgeleverd door SSR, zonder wijzigingen vastgesteld. Een belangrijke stap binnen een proces dat de kwaliteit van de [...]

Lees meer

Zesdaagse: Rechtspraak als leerschool; een klassiek drama

11 februari 2013

Hoe moeten rechters de afstand tot hun publiek overbruggen? Dwingt de tijd hen om de klassieke, afstandelijke houding te vervangen door een ‘bewogen’ en ‘aanraakbare’ rechter? Welke rol kunnen [...]

Lees meer

Nieuwe cartoon 'De Rechter'

07 februari 2013


De nieuwe SSR-cartoon van 'De Rechter' over de toekomst van het leren. Door Jesse van Muylwijck.

Lees meer

Ontwerp voor nieuwe initiële opleiding ZM opgeleverd

30 januari 2013

Na een fikse eindsprint heeft SSR het ontwerp voor de nieuwe initiële opleiding ZM volgens afspraak opgeleverd aan de Raad voor de rechtspraak. Het projectteam presenteert in dit ontwerp een opleiding di [...]

Lees meer

Metamorfose SSR cursusreaders

31 januari 2013

SSR vernieuwt de readers voor het cursusjaar 2013 wat betreft inhoud, vorm en presentatie.

Lees meer

Zesdaagse: Rechters zien gevaren van té snel beslissen en ongedeelde kennis

31 januari 2013

Rechters in een meervoudige kamer kúnnen fouten maken als zij zich té snel neerleggen bij het feit dat zij unaniem tot eenzelfde beslissing komen. Datzelfde gevaar geldt als zij niet alle kennis delen [...]

Lees meer

Nieuwe uitdagingen voor raio’s in Europa in 2013

30 januari 2013

SSR biedt ook dit jaar raio’s de mogelijkheid om een internationale stage te volgen. Met een permanente Europese invloed op ons nationale recht, is dit een unieke kans om specifieke ervaring op te doen. [...]

Lees meer

Cartoons van ‘De Rechter’ illustreren nieuwe vormen van onderwijs

28 januari 2013

De komende maanden publiceert SSR een serie cartoons die op ludieke wijze de ontwikkeling van onderwijsmethodes weergeeft. Tekenaar Jesse van Muylwijck maakte speciaal hiervoor een reeks cartoons [...]

Lees meer

Eerste dag ‘Zesdaagse’ wijst rechters op valkuilen

17 januari 2013

Rechters ondervinden bij het ‘beslissen en motiveren’ in rechtszaken nogal wat hinder van valkuilen. Onder tijdsdruk kunnen zij té grote sprongen maken bij het vellen van een oordeel. Zeker als zij [...]

Lees meer

Philip Langbroek: ‘Meer kennis verkleint risico onzorgvuldig rechterswerk’

14 januari 2013

Iedere maand interviewt SSR een professor uit het netwerk dat SSR onderhoudt onder hoogleraren. Deze maand is dat Philip Langbroek, hoogleraar Rechtspleging en rechterlijke organisatie aan de Universiteit [...]

Lees meer

Breder aanbod managementtrainingen SSR in 2013

22 december 2012

Het komende jaar biedt SSR een breder en meer divers trainingsprogramma voor leidinggevenden binnen de Rechtspraak aan. Op het programma staat onder andere een managementdevelopmenttraject voor de nieuwe [...]

Lees meer

Praktijk centraal in nieuwe managementleergang voor OM

21 december 2012

Dit artikel verscheen in een reeks over projecten gerealiseerd door een SSR-medewerker in directe samenwerking met een collega uit de praktijk.

Lees meer

De SSR-Zesdaagse 2013: dag 1 & 2

21 december 2012

In januari vinden de eerste twee dagen van de SSR Zesdaagse plaats. We vroegen de presenterende ‘koppels’ om nadere informatie over ‘Beslissen en motiveren’ en ‘De meerwaarde van de meervoudige [...]

Lees meer

Themamiddag ID fraude uitgesteld

21 december 2012

Om organisatorische redenen is de themamiddag ID fraude die op 21 januari plaats zou vinden in Utrecht, uitgesteld. Organisatoren ID.Academy en SSR kijken naar een vervangende datum later in het jaar.

Lees meer

Kerstgroet vanuit nieuwe SSR locatie in Utrecht

21 december 2012

Rosa Jansen (voorzitter CvB SSR) laat u in haar kerstgroet alvast een kijkje nemen in het nieuwe pand.

Lees meer

Laatste lichting raio’s krijgt iPad om MIJN SSR te testen

20 december 2012

SSR is deze maand een pilot gestart waarbij aan de laatste lichting raio’s een iPad ter beschikking is gesteld. Binnen de pilot testen deze raio’s de nieuw ontwikkelde digitale leeromgeving MIJN SSR [...]

Lees meer

E-learning nieuwe standaard voor basismodules

18 december 2012

E-learning wordt de nieuwe standaard voor de basismodules 1 tot en met 4 voor administratief medewerkers. Cursisten combineren digitale zelfstudie voortaan met één intensieve contactdag. Dit bleek [...]

Lees meer

SSR betrekt nieuwe locatie in Utrecht

13 december 2012

Met het traditionele doorknippen van een lint verschafte SSR zich maandagmorgen 10 december toegang tot een allerminst traditionele werkomgeving aan de Uniceflaan in Utrecht. Vanuit deze flexibele en [...]

Lees meer

Fred Hammerstein: verdieping blijft steeds opnieuw nodig voor rechter

10 december 2012

Iedere maand interviewt SSR een professor uit het netwerk dat SSR onderhoudt onder hoogleraren. Deze keer is dat Fred Hammerstein, hoogleraar Geschilbeslechting op de CPO-Wisselleerstoel aan de Radboud [...]

Lees meer

Rechterlijk oordeel centraal in SSR-zesdaagse

29 november 2012

Beginnende en ervaren rechters, griffiers en stafjuristen kunnen begin volgend jaar deelnemen aan de zesdaagse collegetour die SSR organiseert over kennisoverdracht en kennistoepassing rond het [...]

Lees meer

Nieuwe initiële opleiding ZM op het goede spoor

29 november 2012

Tijdens een inhoudelijke ontwerpsessie afgelopen 21 november in het Spoorwegmuseum in Utrecht bleek dat het projectteam Initiële Opleiding ZM op het goede spoor zit! Opleiders en andere betrokken rechter [...]

Lees meer

“Mensen die al een diploma hebben, hoeven niet nogmaals af te zwemmen”

28 november 2012

Projectleider Antine van Nederpelt over de nieuwe opleiding Initieel OM waar uitdaging, praktijkgerichtheid en een modulaire opzet centraal staan. Ook SSR speelt hierbij een rol.

Lees meer

Samenwerking SSR met Kenniscentra Rechtspraak in beeld

27 november 2012

Op 9 november vond de themadag “Wat doet de Nederlandse rechter met het Europese recht?” plaats. Een evenement dat door SSR en alle Kenniscentra van de Rechtspraak gezamenlijk werd georganiseerd.

Lees meer

Laatste raio-getuigschriftuitreiking in Zutphen

28 november 2012

Onlangs vond de laatste raio-getuigschriftuitreiking te Zutphen plaats. Met de aanstaande verhuizing van SSR is er zeker geen eind gekomen aan deze traditie. In 2013 wordt de traditie in Utrecht voortgezet.

Lees meer

Raio’s bedrijven juridische topsport op Europees niveau

23 november 2012

Hard werken met straffe deadlines, veel kennis vergaren, internationale collega’s ontmoeten en vooral lange dagen maken. De raio’s van ‘Team Netherlands’ hebben tijdens de THEMIS-finale in Parijs [...]

Lees meer

Enthousiasme over pilot ‘Het Civiele Vonnis’

21 november 2012

Dit artikel verscheen in een reeks over projecten gerealiseerd door een SSR-medewerker in directe samenwerking met een collega uit de praktijk.

Lees meer

Dineke de Groot: ‘Rechterspraktijk belangrijk voor onderwijs en onderzoek’

19 november 2012

Iedere maand interviewt SSR een professor uit het netwerk dat SSR onderhoudt onder hoogleraren. Deze keer is dat Dineke de Groot, bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije [...]

Lees meer

Bijscholingsprogramma m.b.t. wijziging vaststelling kinderalimentatie

19 november 2012

Op 16 november 2012 heeft de Werkgroep Alimentatienormen een voorstel tot wijziging van de vaststelling van kinderalimentatie aangenomen. De wijziging zal ingaan per 1 april 2013.

Lees meer

Filmverslag visualiseert ‘Passie voor het recht’ tijdens Meillolezing 2012

08 november 2012

De passie voor het recht die verschillende sprekers tijdens de Meillolezing op 11 oktober naar hun publiek uitstraalden, is nu terug te zien in een enthousiasmerend filmverslag. [...]

Lees meer

Praktijkopleider is en blijft cruciale schakel

02 november 2012

Hoe belangrijk een goed ontwerp voor de nieuwe initiële opleidingen en een passend cursusaanbod ook is, de kundige praktijkopleider maakt het verschil. Dat was het duidelijke openingsstatement tijdens de [...]

Lees meer

SSR ontvangt Libische delegatie

29 oktober 2012

“Goed opgeleid voor een rechtvaardige samenleving”. Deze missie van SSR kreeg onlangs een speciale lading, toen SSR een delegatie van het Libische opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht [...]

Lees meer

MIJN SSR vernieuwd

29 oktober 2012

MIJN SSR, de digitale leeromgeving van SSR, is recentelijk vernieuwd. Alle pagina's - van het inlogscherm tot en met de cursuspagina's – hebben daarbij een nieuwe 'look-and-feel' gekregen. Daarbij is [...]

Lees meer

Nieuwe aanpak van ‘Train the trainers’ slaat aan in Zagreb

25 oktober 2012

De nieuwe aanpak van de cursus ‘Europees Recht’ die SSR medio oktober verzorgde voor het opleidingsinstituut van de Kroatische rechterlijke organisatie heeft tot veel enthousiasme geleid. [...]

Lees meer

Televisieserie ‘Fatale Fouten’ wint Mr. Eva Meilloprijs

15 oktober 2012

Niehe Media heeft als producent van de driedelige tv-serie ‘Fatale Fouten’ de Mr. Eva Meilloprijs gewonnen. De door de TROS uitgezonden serie ontving de prijs voor de duidelijke en inzichtelijke wijze [...]

Lees meer

'Mooi maatkostuum dat OM als gegoten zit'

12 oktober 2012

Dit artikel verscheen in een reeks over projecten gerealiseerd door een SSR-medewerker in directe samenwerking met een collega uit de praktijk.

Lees meer

Brug naar nieuwe opleiding

02 oktober 2012

De laatste lichting raio’s die hun opleiding tot officier van justitie of rechter in ‘oude stijl’ volgen, is op maandag 1 oktober van start gegaan bij SSR in Zutphen. Deze groep vormt de brug naar [...]

Lees meer

Margreet Ahsmann: samenhang en afstemming kan beter

28 september 2012

Iedere maand interviewt SSR een professor uit het netwerk dat SSR onderhoudt onder hoogleraren op het gebied van de rechtspleging. Deze keer is dat Margreet Ahsmann, bijzonder hoogleraar Rechtspleging aan [...]

Lees meer

De nieuwe initiële opleiding ZM: Vernieuwend maar ook herkenbaar

21 september 2012

Het ontwerp voor de nieuwe initiële opleiding ZM krijgt steeds meer vorm. Veel sterke punten van de huidige raio-opleiding vinden opnieuw een plek in dit ontwerp. Kwaliteit staat zoals altijd voorop. [...]

Lees meer

Raio’s zelfverzekerd na cursus Enquêteren

18 september 2012

Dit artikel verscheen in een reeks over projecten gerealiseerd door een SSR-medewerker in directe samenwerking met een collega uit de praktijk.

Lees meer

‘Rechters maken transformatie door’

14 september 2012

‘Rechters die bereid zijn om het verband tussen recht, taal en literatuur te leren zien maken een transformatie door. Zij leren out of the box te denken en zullen tunnelvisies herkennen en vermijden.’ [...]

Lees meer

Verhuizing SSR ‘goed voor de rechtspraak’

12 september 2012

‘De verhuizing van SSR eind dit jaar naar Utrecht en vier nevenlocaties in het land is goed voor de hele organisatie van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Cursisten hebben geen of minder [...]

Lees meer

Internationale spiegel zorgt voor reflectie en stimuleert samenwerking

11 september 2012

"Egyptische vrouwelijke rechters zijn sinds de revolutie niet meer bereikbaar. Zij beantwoorden geen mail en telefoon meer.” Dit was de zorgwekkende mededeling van mevrouw Marianne de Rooij, secretaris [...]

Lees meer

Meillo-lezing: Passie voor het recht

10 september 2012

Donderdagmiddag 11 oktober a.s. vindt de tweede Meillo-lezing plaats in Amsterdam onder de titel ‘Passie voor het recht’.

Lees meer

SSR wint prijs met flipboard-app

31 augustus 2012

SSR heeft met het ‘Flipboard voor de Rechtspraak’ de derde prijs gewonnen in de wedstrijd voor het Beste Idee voor de Digitaal Werkende Rechtspraak. Aan die wedstrijd deden 33 deelnemers mee, [...]

Lees meer

Dag van de praktijkopleider ‘een uitgelezen kans’

23 augustus 2012

‘De dag van de praktijkopleider' die op 1 november wordt gehouden in Utrecht, biedt voor de paar honderd praktijkopleiders bij de gerechten en parketten een uitgelezen kans om te leren welke [...]

Lees meer

Het NEXT-cursusaanbod; een vooruitblik op 2013

23 augustus 2012

Eind juli ontvingen alle rechtbanken en parketten het jaarlijkse boekje met een overzicht van opleidingen en cursussen van SSR voor 2013. Dit aanbod is volop in beweging, vertellen de sectorspecialisten [...]

Lees meer

Wat doet de Nederlandse rechter met het Europese recht?

23 augustus 2012

Onder deze noemer organiseren de gezamenlijke Kenniscentra van de Rechtspraak en SSR op vrijdag 9 november een themadag over het recht van de Europese Unie, bezien vanuit het perspectief van de Nederlands [...]

Lees meer

ZSM-officieren van justitie en -medewerkers creatief en selectief

23 augustus 2012

Dit artikel verscheen in een reeks over projecten gerealiseerd door een SSR-medewerker in directe samenwerking met een collega uit de praktijk.

Lees meer

SSR organiseert kennisuitwisseling mensenhandel

20 augustus 2012

Begin juli organiseerde SSR bij het zusterinstituut NIJ in Sofia, Bulgarije, een training ‘aanpak mensenhandel’ voor rechters, officieren van justitie en politierechercheurs. Dit gebeurde op verzoek [...]

Lees meer

"Onderzoek nodig naar leemten bij rechterswerk"

10 augustus 2012

Iedere maand interviewt SSR een professor uit het netwerk dat SSR onderhoudt onder hoogleraren. Deze keer is dat Leny de Groot-van Leeuwen, hoogleraar Rechtspleging aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid [...]

Lees meer

"Een consistent en solide bouwwerk"

03 augustus 2012

Carla Eradus, de president van de Amsterdamse rechtbank, is ‘zeer content’ met de nieuwe initiële opleiding zoals die nu vorm krijgt. En zij niet alleen. ‘Alle presidenten van de gerechten toonden [...]

Lees meer

Masterclass vergelijking rechtsculturen

02 augustus 2012

Onder de naam ‘Nederland en het Islamitisch recht, cultuurschok of feest van herkenning?’, organiseert SSR op 9 oktober 2012 een eendaagse masterclass. Dit gebeurt in samenwerking met het Centrum voor [...]

Lees meer

Gidsje SSR programmaoverzicht 2013

05 juli 2012

In de week van 30 juli - 3 augustus zal de verzending starten van het SSR programmaoverzicht 2013. Het gidsje bevat een alfabetisch overzicht van alle cursustitels.

Lees meer

Passie voor het recht

05 juli 2012

Donderdagmiddag 11 oktober a.s. vindt de tweede Meillo-lezing plaats in Amsterdam onder de titel ‘Passie voor het recht’.

Lees meer

Teamvoorzitters krijgen totaal-opleidingsprogramma

03 juli 2012

Dit artikel verscheen in een reeks over projecten gerealiseerd door een SSR-medewerker in directe samenwerking met een collega uit de praktijk.

Lees meer

Tweedaagse Master Nederlands – Franse samenwerking

02 juli 2012

Op 4 en 5 oktober 2012 organiseert SSR samen met de Franse justitie een master in Den Haag over de Nederlands - Franse samenwerking in strafzaken. Doel van de master is het delen van kennis en het [...]

Lees meer

Raio’s meer betrekken bij nieuwe rechtersopleiding

02 juli 2012

De laatste groep raio’s die nu nog deelneemt aan de ‘oude’ raio-opleiding tot rechter of officier van justitie zal actief betrokken worden bij de ontwikkeling van de nieuwe rio-opleiding. Hun [...]

Lees meer

Eddy Bauw: opleidingsinstituut moet verbinden

30 juni 2012

Iedere maand interviewt SSR een professor uit het netwerk dat SSR onderhoudt onder hoogleraren. Deze keer is dat Eddy Bauw, hoogleraar Rechtspleging aan de Universiteit van Amsterdam, plaatsvervangend [...]

Lees meer

OM inventariseert behoeften rond vignetten

29 juni 2012

Wat hebben officieren van justitie, advocaten-generaal en parketsecretarissen –nog – nodig aan opleidingen, cursussen en trainingen om aan hun vignet-eisen te kunnen voldoen? In hoeverre is het [...]

Lees meer

Innovaties tijdens ‘de Rechtspraak gaat digitaal'

28 juni 2012

Tijdens het symposium ‘De Rechtspraak gaat digitaal’ op woensdag 20 juni jl., liet SSR aan collega’s uit de rechterlijke organisatie zien hoe ict-innovaties bijdragen aan een vernieuwd en [...]

Lees meer

Toezicht op notariaat gewenst en gewaardeerd

24 juni 2012

“Deskundig toezicht op het notariaat is noodzakelijk voor het vertrouwen in de rechtstaat”, stelde staatssecretaris mr. Fred Teeven tijdens het congres Toezicht Gewaardeerd dat SSR organiseerde i.s.m. [...]

Lees meer

Discriminatie-cursus mogelijk ook voor rechters

30 mei 2012

De cursus Discriminatie die SSR samen met het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD) van het Openbaar Ministerie ontwikkelde voor medewerkers van het OM met discriminatie in hun portefeuille [...]

Lees meer

Rio's moeten voor vol aangezien worden!

31 mei 2012

‘Rechters en raadsheren in opleiding moeten door hun collega’s en opleiders voor “vol” aangezien worden. De nog steeds gebruikte term “opleideling” toont geen respect voor de grote hoeveelheid [...]

Lees meer

Intervisie hoog op de agenda

30 mei 2012

"Bij alle gerechten moet intervisie, vanaf volgend jaar, hoog op de agenda staan. Dat blijkt uit de recente planningsbrieven van de Raad voor de rechtspraak voor 2013. We zijn blij dat SSR inmiddels voor [...]

Lees meer

Rinus Otte: SSR heeft nog een wereld te winnen!

30 mei 2012

Iedere maand interviewt SSR een professor uit het netwerk dat SSR onderhoudt onder hoogleraren. Dit keer is dat Rinus Otte, hoogleraar Organisatie rechtspraak aan de universiteit Groningen en vice-preside [...]

Lees meer

Meer deelnemers door digitalisering

24 mei 2012

Dit artikel verscheen in een reeks over projecten gerealiseerd door een SSR-medewerker in directe samenwerking met een collega uit de praktijk.

Lees meer

SSR-coachingstrajecten verdrievoudigd

25 april 2012

Het aantal SSR-coachingstrajecten bij de Rechtspraak is in een paar jaar tijd verdrievoudigd. ‘Coaching wordt inmiddels gezien als een effectief leermiddel om de persoonlijke en de professionele groei t [...]

Lees meer

Cross-border insolvency conferentie

23 april 2012

Op maandag 25 juni ontmoeten insolventierechters en curatoren elkaar in Amsterdam bij de conferentie ‘Cross-border insolvency’, die SSR organiseert in samenwerking met de NVRII (Nederlandse Vereniging [...]

Lees meer

Ton Hol: professoren zijn ‘trendwatchers’

20 april 2012

‘Hoogleraren zijn belangrijke trendwatchers voor SSR. Zij kunnen signalen uit en over de rechterlijke macht oppikken en deze samen met het opleidingsinstituut vertalen in nieuwe opleidingen.’

Lees meer

Logica, waarheid en fictie, ook voor stafjuristen

02 april 2012

Sinds enige jaren biedt SSR in samenwerking met het CPO (Centrum voor Postacademisch Juridisch onderwijs), verbonden aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, de master “Logica, waarheid en fictie bij h [...]

Lees meer

Themamiddag: snel antwoord op praktijkvragen

27 maart 2012

‘De razendsnelle organisatie van een themamiddag over de implementatiewetgeving rond de Terugkeerrichtlijn en het digitale actualiteitencollege dat daarvan gemaakt werd is een goed voorbeeld van de mani [...]

Lees meer

Nieuwe intervisiegroepen voor leidinggevenden

27 maart 2012

Binnenkort starten twee nieuwe intervisiegroepen voor huidig leidinggevenden bij de gerechten. De thema’s van deze bijeenkomsten hebben te maken met de voor hen directe gevolgen van de Herziening Gerech [...]

Lees meer

Actualiteiten voor RC's

21 maart 2012

Vandaag start in Utrecht de Actualiteitencursus rechter-commissaris in strafzaken. 32 rc's van alle rechtbanken zijn bij elkaar om in de ochtend te luisteren naar inleidingen over de Wet versterking posit [...]

Lees meer

Lectoren bestuur: veel bereikt, nog veel te doen

21 maart 2012

Het curriculum Omgevingsrecht is het eerste paradepaardje van de nieuwe leerfilosofie van SSR Next. Het is een totaal nieuw, modern onderwijsprogramma, waarbij zelfstudie en digitalisering centraal staan. [...]

Lees meer

‘Netwerk hoogleraren SSR belangrijk’

20 maart 2012

‘Een nauw contact tussen de wetenschappelijke universitaire wereld en SSR via het netwerk van hoogleraren is voor alle deelnemers daaraan belangrijk. We kunnen elkaar faciliteren bij het doen van onderz [...]

Lees meer

Nieuwe lector bestuursrecht bij SSR

13 maart 2012

Jan van Breda is per 1 maart 2012 gestart als lector bestuursrecht bij SSR. Hij volgt Hans Verbeek op.

Lees meer

Start project Initiële Opleiding ZM

02 maart 2012

‘Er wordt nagedacht over de vormgeving van een opleiding die de komende 50 jaar weer de beste van Europa is. Uitgangspunt hierbij is dat elke nieuwe rechter of raadsheer een opleiding krijgt die is afg [...]

Lees meer

Uitstekende prestatie ondanks daling cursussen

20 februari 2012

SSR realiseerde in 2011 maar liefst 1272 cursusuitvoeringen en 23.170 cursusplaatsen. Dat is weliswaar een lichte daling ten opzichte van 2010, maar geheel onverwacht kwam dit niet, gezien de bezuiniginge [...]

Lees meer

Enthousiasme over zelfstudie en digitalisering

20 februari 2012

In januari en februari is de eerste vernieuwde basiscursus Omgevingsrecht gegeven. Ruim twintig bestuursrechters en –secretarissen reageerden enthousiast op de verkorte cursus, waarbij zelfstudie en een [...]

Lees meer

De Zutphense juffrouw binnenkort digitaal

20 februari 2012

Vanaf maart 2012 wordt de cursus ‘Onrechtmatige daad en schade’ - de cursus waarop ‘de Zutphense juffrouw’ een belangrijke stempel heeft gedrukt - in een blended learning vorm aangeboden.

Lees meer

Samenwerking en kennis bij aanpak mensenhandel

16 februari 2012

Bij de aanpak van mensenhandel is internationale samenwerking onontbeerlijk. Ook zouden Nederlandse rechters meer kennis moeten krijgen over deze complexe materie.

Lees meer

Leerlijnen strafrechter en juridisch medewerker

16 februari 2012

Strafrechters en juridisch medewerkers in strafzaken kunnen voortaan gestructureerder werken aan hun permanente educatie. Uit ons enorme aanbod van enkele honderden cursustitels bij SSR is nu een deel ond [...]

Lees meer

Basis A-modulen digitaal

23 januari 2012

Sinds jaar en dag biedt SSR administratieve modules aan voor medewerkers die gaan werken in de rechterlijke organisatie. In het licht van het deelproject iSSR heeft SSR in samenspraak met mensen uit de Re [...]

Lees meer

Seminars rond strijd tegen mensenhandel

23 januari 2012

In 2012 en 2013 organiseren SSR, the National School of the Judiciary and Public Prosecution (KSSIP, Polen) en de Consiglio Superiore della Magistratura (CSM, Italië) een reeks van seminars over de strij [...]

Lees meer

Rechtsgebiedoverstijgende cursussen in 2012

23 januari 2012

Binnen het cluster strafrecht start SSR dit jaar met het aanbieden van grensoverschrijdende modules. Niet alleen strafrechtjuristen zijn welkom, maar ook bestuurs- en civielrechtjuristen.

Lees meer

SSR events in 2012

20 januari 2012

Ook dit jaar organiseert SSR weer diverse evenementen, al dan niet in samenwerking met de Rechtspraak/OM of andere partners. Een overzicht van de op dit moment geplande events:

Lees meer

Vernieuwd curriculum omgevingsrecht

19 januari 2012

Op 23 januari start de eerste cursus binnen het curriculum ‘omgevingsrecht’ bij SSR. Diverse wetswijzigingen en een vernieuwende blik op het cursusprogramma waren aanleiding hiervoor.

Lees meer

iSSR naar fase 2 in 2012

17 januari 2012

De verdere uitrol van de mogelijkheden van e-learning, het online afnemen van toetsen en de introductie van iSSR-mobile zijn enkele speerpunten van de volgende fase van iSSR.

Lees meer

Kortere intensieve cursussen van hoge kwaliteit

05 januari 2012

Het cursusaanbod van SSR voor de Zittende Magistratuur zal het komend jaar nog moderner worden. In het kader van SSRNext worden de cursussen, leergangen en trainingen korter en intensiever. Maar mét beho [...]

Lees meer

Diederik Greive: veel innovatie opleidingen OM

05 januari 2012

De koers die het Openbaar Ministerie voor de komende jaren heeft uitgezet is de basis voor veel vernieuwende, innovatieve en soms zelfs revolutionaire SSR-opleidingen voor het Openbaar Ministerie. Met daa [...]

Lees meer

Kerstgroet 2011

24 december 2011

2011 was voor SSR een jaar met veel veranderingen. De aankondiging van een nieuwe initiële opleiding, het besluit over de verhuizing naar Utrecht, de implementatie van SSR NEXT, een vernieuwde website en [...]

Lees meer

Gezocht: meedenkers initiële opleiding ZM

13 december 2011

Om het project initiële opleiding ZM gestalte te geven, zoekt SSR naar rechtspraakcollega’s die affiniteit hebben met opleiden en die met een creatieve en vernieuwende blik aan de nieuwe initiële ople [...]

Lees meer

Reacties dag van het oordeel

12 december 2011

Op donderdag 8 december namen honderd rechters deel aan de Dag van het oordeel. We vroegen vier van de deelnemers naar hun reactie.

Lees meer

Risico op valkuilen bij meervoudige behandeling

12 december 2011

Een meervoudige behandeling van zaken heeft grote voordelen boven enkelvoudig beslissing. Maar er zijn valkuilen met het risico van onjuiste uitspraken.

Lees meer

Is l’espace judiciaire Européen nabij?

12 december 2011

Precies tweehonderd jaar na de intocht van Napoleon trok er opnieuw een gezelschap Fransen door Nederland. Dit keer betrof het dertien Franse magistraten-in-opleiding, afkomstig van de École Nationale de [...]

Lees meer

‘Rechtbankstage belangrijk voor OM’

09 december 2011

Dat zegt Leon Plas, voormalig plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal in Den Haag, en de nieuwe lector Strafrecht voor het Openbaar Ministerie bij SSR. Naast zijn werk voor de Landelijke Ressortelijke Org [...]

Lees meer

Route civiel: ter leringh ende vermaeck

30 november 2011

Het maken van een goed civiel vonnis wordt met het nieuwe handboek De weg naar het civiele vonnis van oud SSR-lector civiel recht Margreet Ahsmann, bijzonder hoogleraar rechtspleging aan de Universiteit L [...]

Lees meer

‘Cursus stijgt uit boven de dagelijkse praktijk’

14 december 2011

Hoe wordt er over de rechterlijke macht geschreven? Hoe draagt literatuur bij aan ons wereldbeeld en ons empathisch vermogen? Tijdens de driedaagse cursus in Middelburg werd het verband tussen recht en li [...]

Lees meer

Reacties raiocongres 2011

30 november 2011

Het raiocongres kende één thema, maar een veelheid aan onderwerpen kwam voorbij tijdens de dag. We vroegen vier van de aanwezige raio’s naar hun mening over het congres.

Lees meer

Veel diversiteit op 11e raiocongres

25 november 2011

Raio’s, de rechterlijke macht van morgen, vinden niet dat de rechterlijke macht doof is voor burgers. Er is in hun ogen geen sprake van een ‘arrogante, vastgeroeste rechterlijke macht’, zoals sommig [...]

Lees meer

Papieren bevestigingen cursussen SSR verleden tijd

22 november 2011

SSR is gestart met het digitaal bevestigen van inschrijvingen, annuleringen en plaatsingen op een wachtlijst. Wanneer u zich vanaf nu aan- of afmeldt voor een cursus ontvangt u geen papieren brief meer, m [...]

Lees meer

Awareness Europese dimensie van recht

11 november 2011

“Naast het hebben van actuele kennis van het Europese recht is het belangrijk dat magistraten zich bewust zijn van de Europese dimensie van recht.” Dit zegt Rosa Jansen in het oktobernummer van Mr.

Lees meer

Meervoud = meerwaarde?

31 oktober 2011

Dat is het thema van de door SSR in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak georganiseerde 'Dag van het Oordeel'. Deze dag staat geheel in het teken van de voors en tegens van meervoudige besluitvorm [...]

Lees meer

Rechterlijke oordeelsvorming scoort een 8.8!

31 oktober 2011

“De cursus raakt het wezen van het rechter zijn.” “Inhoudelijke diepgang en zeer goed toepasbaar in de praktijk.” Twee reacties op de zeer positief beoordeelde summercourse ‘rechterlijke oordeel [...]

Lees meer

Congres Forensisch DNA-onderzoek

26 oktober 2011

DNA-onderzoek is niet meer weg te denken uit de opsporing en vervolging. Sterker nog: DNA-sporen spelen hierin een steeds grotere rol. Op 1 december 2011 wordt daarom in Utrecht, het congres Forensisch D [...]

Lees meer

“Een lector heeft een ambassadeursrol"

24 oktober 2011

"Een lector heeft een ambassadeursrol naar de gerechten." Dat zegt Corrie ter Veer die sinds kort tot de gelederen van SSR is toegetreden als lector civiel recht en personen- en familierecht. Omdat Corrie [...]

Lees meer

Deel uw ambities bij Route Civiel

21 oktober 2011

Op maandag 28 november 2011 vindt in Utrecht ‘Route Civiel’ plaats. Dit event wordt georganiseerd ter gelegenheid van het verschijnen van het handboek ‘De weg naar het civiele vonnis’, geschreven [...]

Lees meer

Meillo-lezing ‘Passie voor het recht’ groot succes

17 oktober 2011

“De huidige samenleving heeft passievolle juristen nodig. Geen boekhouders die het recht alleen maar toepassen, maar conflictadviseurs met begrip van en inzicht in zichzelf en de mensen over wie zij moe [...]

Lees meer

Frankrijk wint THEMIS-competitie 2011

18 oktober 2011

Vorige week vond in Amsterdam de finale plaats van de jaarlijkse THEMIS-competitie voor raio’s uit alle EU-lidstaten. In tegenstelling tot vorig jaar viel Nederland dit jaar niet in de prijzen.

Lees meer

Kennis islam verbreedt magistrale blik

17 oktober 2011

Rechters en officieren van justitie met kennis van, inzicht in en begrip voor andere rechtsculturen, zoals die van de islam, zullen hun werk genuanceerder kunnen doen wanneer iemand uit zo’n andere rech [...]

Lees meer

Blijf op de hoogte van het verzekeringsrecht

18 oktober 2011

Op donderdag 24 november organiseren het Kenniscentrum Verzekeringsrecht en SSR een eerste landelijke bijeenkomst. De dag staat in het teken van ‘Vijf jaar verzekeringsrecht’. Op deze dag wordt tevens [...]

Lees meer

Diversiteit in expertise

17 oktober 2011

Dit onderwerp staat centraal bij de workshops die gegeven worden tijdens het RAIOcongres ‘De magisraat in 3D’ op 24 november in 's-Hertogenbosch.

Lees meer

Eerste SSR actualiteitencolleges online in 2012

10 oktober 2011

Hebt u een actualiteitencollege niet kunnen bijwonen? Wilt u de inspirerende visie van de spreker nog een keer beluisteren? SSR maakt het, in samenwerking met Boom Juridische uitgevers, mogelijk dat u het [...]

Lees meer

Boeken ter reflectie

14 september 2011

Vandaag begint in Middelburg de summercourse 'Rechtspraak en literatuur'. Een cursus waarbij aan de hand van film en literatuur het handelen van de ervaren rechter gereflecteerd wordt.

Lees meer

Burgerparticipatie in de Rechtspraak

09 september 2011

Dit onderwerp staat centraal bij het debat ‘diversiteit in Rechtspraak’. Eén van de onderdelen van het RAIOcongres 2011. Politicus Joost Eerdmans is daarbij één van de sprekers.

Lees meer

Passie voor het recht

08 september 2011

Op donderdagmiddag 13 oktober organiseert SSR in Amsterdam de eerste Meillo-lezing onder de titel ‘Passie voor het recht’.

Lees meer

SSR lesmateriaal binnenkort online beschikbaar

09 september 2011

Vanaf 1 oktober maakt SSR een begin met het online aanbieden van cursusmateriaal. Een eerste stap op weg naar de digitale ondersteuning bij het leren.

Lees meer

“Opleiden is meer dan hapklare brok aanbieden”

08 september 2011

“Onderwijs en opleiden zijn méér dan het verstrekken van korte, betaalbare hapklare brokken kennis. Niet alle vaardigheden laten zich snel opdienen. Bestuurders en managers zouden daar méér oog voor [...]

Lees meer

Bejegening van slachtoffers ter zitting

07 september 2011

SSR biedt op 11 oktober 2011 voor de tweede maal deze cursus aan, die speciaal is opgezet voor ervaren leden van de zittende magistratuur.

Lees meer

“Kijk kritisch naar de initiële opleiding”

07 september 2011

Met deze boodschap verlaat Hans Pieters SSR na ruim zes jaar lectorschap strafrecht. Hans vertelt: ‘Ik was de eerste lector bij SSR. Ik ben in 2005 begonnen. De functie van lector was destijds in het [...]

Lees meer

Belgen enthousiast over summercourse

06 september 2011

“Nederlandse rechters zijn meer bereid dan hun Belgische collega’s om tijd en energie te steken in diepgaand nadenken, reflecteren en praten over het vak. Het is jammer dat door dit cultuurverschil in [...]

Lees meer

Cursus Europees recht in Trier

26 augustus 2011

Rechters die werken op het terrein van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen kunnen hun kennis van het Europese recht op dit terrein opfrissen en vergroten tijdens het seminar "EU law on equality b [...]

Lees meer

Financieel recht, nu ook voor het OM

17 augustus 2011

De basiscursus Financieel recht heeft nog een aantal beschikbare plaatsen op 23 en 24 november 2011. Ook medewerkers van het OM kunnen zich inschrijven.

Lees meer

Deel uw ambities bij Route Civiel

16 augustus 2011

Op maandag 28 november 2011 vindt in Utrecht ‘Route Civiel’ plaats. Dit event wordt georganiseerd ter gelegenheid van het verschijnen van het handboek ‘De weg naar het civiele vonnis’, geschreven [...]

Lees meer

Dag van het Oordeel

16 augustus 2011

Op 8 december 2011 organiseert SSR in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak een verfrissende bijeenkomst over de complexiteit van de rechterlijke besluitvorming.

Lees meer

De vernieuwde huwelijksgemeenschap

16 augustus 2011

Op 1 januari 2012 treedt de wet Aanpassing Wettelijke Gemeenschap van Goederen in werking. Deze nieuwe wet houdt een belangrijke modernisering van het huwelijksvermogensrecht in.

Lees meer

Cursussen in Schotland

15 augustus 2011

SSR biedt, in samenwerking met het Schotse opleidingsinstituut JSC (Judicial Studies Committee), binnen het kader van het European Judicial Training Network (EJTN) de Nederlandse magistratuur de bijzonder [...]

Lees meer

Hebt u de SSR-minigids al in huis?

15 augustus 2011

De afgelopen jaren stuurde SSR elk nieuw cursusjaar een studiegids naar alle gerechten en parketten. Duurzaamheid en kostenbesparing zijn de motieven geweest om de jaarlijkse presentatie van het programma [...]

Lees meer

Raiocongres 2011

15 augustus 2011

Op donderdag 24 november 2011 vindt wederom het Raiocongres plaats. Dit jaar vindt het congres plaats in ‘1931’, het congrescentrum van de Brabanthallen te Den Bosch.

Lees meer

Nieuwe cursussen AJM'ers

10 augustus 2011

SSR biedt een groot aantal cursussen aan voor administratief juridisch medewerkers van het OM en de ZM. Vier nieuwe titels lichten we er uit.

Lees meer

“SSR-lectoraat te kort"

09 augustus 2011

“Lectoren bij SSR zouden voor een langere periode dan de huidige drie jaar gedetacheerd moeten worden en substantieel meer tijd moeten kunnen besteden aan het lectoraat. Dit is belangrijk voor het borge [...]

Lees meer

Vernieuwde website SSR live

12 juli 2011

De vernieuwde website van SSR is live! Nieuw aan de site is de gedetailleerde zoekfunctie en het altijd actuele cursusaanbod. Cursisten kunnen op de site eenvoudig zoeken op organisatie, rechtsgebied, spe [...]

Lees meer

Nederlandse raio’s weer bij besten van Europa!

11 juli 2011

Vorige week vond in Lissabon de halve finale van de jaarlijkse THEMIS-competitie voor raio’s uit alle EU-lidstaten plaats. Het SSR - team is hier wederom in de prijzen gevallen.

Lees meer

“FP maakt ambities waar”

11 juli 2011

Met dit credo is het Functioneel Parket op 7 en 8 juni j.l. voor de tweede keer met het concept FP Academy aan de slag gegaan. Dit bood SSR de kans om te tonen welke nieuwe weg is ingeslagen met de klant [...]

Lees meer

Intervisie biedt ongekende mogelijkheden

11 juli 2011

Hoe past intervisie binnen de rechtspraak? Deze en andere vragen kwamen aan de orde op de Landelijke Intervisiedag, dit jaar voor de eerste keer georganiseerd door de Raad voor de rechtspraak en SSR.

Lees meer

SSR actief tijdens SummerCourt

11 juli 2011

Van 3 tot 8 juli vond voor de derde keer het SummerCourt plaats, waarbij de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie de deuren openden voor twintig veelbelovende rechtenstudenten. SSR verzorgde het onderdee [...]

Lees meer

Themadag ‘vijf jaar nieuw verzekeringsrecht’

24 juni 2011

In samenwerking met het Kenniscentrum Verzekeringsrecht organiseert SSR op 24 november de themadag ‘vijf jaar nieuw verzekeringsrecht’.

Lees meer

Talent Development Programma van start

24 juni 2011

SSR heeft in opdracht van de Raad voor de rechtspraak een opleidingsprogramma samengesteld voor bestuurders van gerechten met potentie voor het presidentschap.

Lees meer

Rosa Jansen: 'Veel meer aandacht voor Europa'

26 mei 2011

Beginnende en ervaren magistraten krijgen de komende jaren via SSR veel meer mogelijkheden om zich te verdiepen in het Europese recht en de verschillende rechtssystemen. ‘Binnen drie jaar zal vijftig pr [...]

Lees meer

Cursusaanbod SSR voortaan online

26 mei 2011

SSR presenteert het programma-aanbod 2012 vanaf de zomer uitsluitend op de website. Daarmee neemt SSR afscheid van de gedrukte blauwe cursusalmanak en de programmagids Gerechten en OM. Voor actuele cursus [...]

Lees meer

Programma-aanbod SSR onder de loep

26 mei 2011

De bezuinigingen bij de rechterlijke organisatie, die ook SSR treffen, hebben een versnellend effect op de veranderingen in het programma-aanbod van SSR. ‘Door deze bezuinigingen werken we nog harder aa [...]

Lees meer

Versnelde scholing parketsecretarissen

23 mei 2011

In opdracht van het PAG heeft SSR een aanzienlijk aantal cursustitels uit het opleidingsaanbod voor parketsecretarissen herontwikkeld tot elf ‘ligt-versies’. Met 2100 cursusplaatsen en 80 uitvoeringe [...]

Lees meer

Opnieuw summercourse Rechtspraak en Literatuur

29 maart 2011

De summercourse Rechtspraak en Literatuur wordt ook dit jaar, vanaf 14 september, in Middelburg gehouden. 'Geen luxe cursus, w [...]

Lees meer

“Rechters zijn gevoelige mensen”

29 april 2011

Dat zegt Pieter Fleury. Op donderdag 14 april werd zijn documentaire ‘Het oordeel’ uitgezonden door de VPRO. In de film volgt Fleury de raio Ouafae Bahi tijdens haar eerste opleidingsperiode in de [...]

Lees meer

Meer maatwerk bij opleiding rechterlijke macht

22 april 2011

De opleidingen tot rechter en officier van justitie moeten op een aantal punten drastisch veranderen. Dit bleek woensdag 20 april in Utrecht tijdens een door SSR georganiseerde brainstormsessie over de ni [...]

Lees meer

'Erfrecht voor rechters' gewaardeerd met een 8,7

07 april 2011

Op 3 en 4 maart werd de cursus ‘Erfrecht voor rechters’ voor het eerst uitgevoerd. ‘Een zeer goede en leerzame cursus. De docenten wisten de cursisten continu te boeien.' Met deze conclusie waren [...]

Lees meer

“Rechters moeten hun stinkende best doen”

18 maart 2011

In Almere werd op vrijdag 18 maart de zesdaagse SSR-leergang Media & Communicatie afgesloten. De algemene conclusie van de 24 deelnemers: het is hoog tijd om mooie woorden en gedachten over communi [...]

Lees meer

Raad van Europa onderscheidt SSR

17 maart 2011

De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa Thorbjörn Jagland heeft de Medal of Merit toegekend aan SSR. De Medal wordt toegekend aan individuen of organisaties die betrokken zijn bij de waarden van [...]

Lees meer

Start digitalisering cursusaanbod

16 maart 2011

Diverse cursisten, docenten en opleidingscoördinatoren waren onlangs te gast bij SSR in Zutphen voor de start van de pilot ‘digitalisering basismodulen administratie’. In samenwerking met deze kla [...]

Lees meer

Rechters ontmoeten journalisten bij Medialeergang

14 maart 2011

In Almere wordt deze week, op donderdag 17 maart en vrijdag 18 maart, de leergang Media & Communicatie afgesloten. Vierentwintig deelnemers, vrijwel allemaal rechters, uit het hele land, volgden de af [...]

Lees meer

Nieuwe lectoren bij SSR

07 maart 2011

SSR neemt afscheid van drie collega’s binnen het lectorenteam. Hun opvolgers zijn inmiddels bekend.

Lees meer

Raio documentaire 'Het Oordeel'

04 maart 2011

Met medewerking van de Raad voor de rechtspraak en SSR heeft Pieter Fleury een documentaire gemaakt over de opleiding tot rechter in Nederland. Het resultaat 'Het Oordeel' is op 14 april te zien bi [...]

Lees meer

‘Rechterlijke macht heeft geen gezicht’

18 februari 2011

‘De rechterlijke macht lijdt aan gebrek aan gezicht. Het is een institutie zonder persoonlijke verantwoordelijkheid.’ Aldus hoogleraar Henri Beunders in zijn bijdrage aan de leergang Media & Com [...]

Lees meer

Rechters kúnnen twitteren, maar willen ze het ook?

17 februari 2011

Rechters zijn heel goed in staat om te twitteren. Maar willen zij dat ook? Die vraag stond donderdag 17 februari centraal in het tweede deel van de zesdaagse SSR-leergang Media & Communicatie in [...]

Lees meer

Trainer Alkema: ‘De eerste kwartjes zijn gevallen’

14 februari 2011

Het was even wennen voor de 24 deelnemers aan de SSR-leergang Media & Communicatie, maar volgens een van de docenten, trainer Bram Alkema, zijn ‘de eerste kwartjes wel gevallen’.

Lees meer

Korting en bezuiniging raio-opleiding

02 februari 2011

De opdrachtgevers van SSR, de Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs-generaal hebben deze week besloten met ingang van 2012 het aantal raio-opleidingsplaatsen te beperken en de duur van [...]

Lees meer

Themadag ‘de Benadeelde’

02 februari 2011

Op woensdag 27 april 2011 organiseert het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid een kostenloze themadag, met als onderwerp ‘De Benadeelde’ voor leden van de zittende magistratuur en de juridische onder [...]

Lees meer

‘OTTE is als een WikiLeak van de rechtspraak’

28 januari 2011

Dit is de reactie van een van de sprekers Professor dr. Mirko Noordegraaf, hoogleraar Publiek Management, tijdens een door SSR georganiseerde bijeenkomst naar aanleiding van het verschenen boek van Rinus [...]

Lees meer

‘Rechters moeten zich niet aanpassen aan de media’

21 januari 2011

‘Rechters moeten niet krampachtig meegaan met de media. Er is besef, bewustzijn en inzicht nodig van de rol die media spelen, maar dat betekent niet dat rechters hun oren naar dit veelkoppig monster moe [...]

Lees meer

Deelnemers ‘angstig’ voor nieuwe media

20 januari 2011


Rechters zijn, veelal uit onwetendheid, nog erg huiverig en angstig voor nieuwe media als twitter, YouTube, Facebook en Hyves.

Lees meer

Debatmiddag 'De nieuwe kleren van de rechter'

20 januari 2011

Op 'De nieuwe kleren van de rechter' – het recent verschenen boek van prof. dr. mr.  Rinus Otte – zijn veel uiteenlopende reacties gekomen. Naar aanleiding hiervan, en mede naar aanleiding van zij [...]

Lees meer

Zesdaagse master Media & Communicatie van start

19 januari 2011

In Almere begint 20 januari de nieuwe SSR-master Media & Communicatie met als titel ‘Media, een must of een lust?’ Vierentwintig rechters uit het hele land zijn de eerste dee [...]

Lees meer

Conferentie Europe Next

23 december 2010

Op uitnodiging van SSR kwamen directeuren en andere vertegenwoordigers van gerechtelijke opleidingsinstituten in Europa, van de Europese Commissie en van het EJTN, bijeen om zich voor te bereiden [...]

Lees meer

Vernieuwde training ‘De coachende rechter’

17 december 2010

Kortgeleden is de pilot van ‘De coachende strafrechter’ afgerond. De toepassingsmogelijkheden bleken breder te zijn dan binnen de Eigenwijsheidskamer. De training is daarop aangepast en in 2011 st [...]

Lees meer

Coaching op de kaart bij SSR

10 december 2010

Coaching is in opmars. SSR organiseerde daarom het symposium ’Rendement van coaching’ voor de coaches en p&o’ers binnen de Rechtspraak.

 

Lees meer

RAIO-team wint THEMIS competitie

01 december 2010

De jaarlijkse THEMIS competitie voor raio’s uit alle EU-lidstaten is dit jaar gewonnen door Nederland. Na een week van schr [...]

Lees meer

Themamiddag Terugkeerrichtlijn

22 november 2010


Op 17 december 2010 organiseert SSR de themamiddag Terugkeerrichtlijn in Utrecht. Terugkeerrichtlijn: de im- en complicaties voor (de toetsing van) de Nederlandse bewaringspraktijk.

Lees meer

Recht en Politiek levert veel stof tot nadenken

10 november 2010

Actueler had het onderwerp ‘Recht en Politiek’ voor de masterclass in het kader van SSRNEXT niet kunnen zijn.

Lees meer

Nieuwe cursus Onvoltooide delicten

01 november 2010Op woensdag 22 december 2010 zal in Utrecht de allereerste uitvoering plaatsvinden van de nieuwe cursus “Onvoltooide delicten”.

Lees meer

Inspirerende themadag Jeugdrecht

02 november 2010Ruim 80 deelnemers bezochten de inspirerende themadag jeugdrecht op 21 oktober jl.

Lees meer

Raio enquête bij Nieuwsuur

25 oktober 2010

 

De raio enquête was onderwerp bij Nieuwsuur op 23 oktober jl. Aanleiding was de opmerking van Geert Wilders 'het gevoel te hebben voor collega’s van D66 te staan' in de rechtbank.

Lees meer

Nederlandse Themisteams naar finale

19 oktober 2010

 

In zowel de eerste als de tweede halve finale van de Themiscompetitie voor magistraten in opleiding, georganiseerd door de EJTN, hebben de Nederlandse teams een finaleplaats veroverd.

Lees meer

Magistrale perspectieven: de raio’s anno 2010

29 september 2010

 

SSR publiceert het rapport ‘Magistrale perspectieven: de raio’s anno 2010’, waarin de resultaten staan van het dit voorjaar gehouden onderzoek onder de raio’s.

Lees meer

Opleiden centraal tijdens raio bijeenkomst

23 september 2010

 

Vrijdag 17 september kwamen raio’s en hun opleiders bijeen voor een gevarieerd programma, met onder meer de Opleider van het Jaar verkiezing.

Lees meer

Nieuwe master Verrekenen in november

19 augustus 2010

 

De nieuwe cursus Verrekenen op masterniveau, bedoeld voor rechters, raadsheren en senior gerechtssecretarissen die bereid zijn om over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken, start in [...]

Lees meer

Professionele Ontmoeting groot succes

16 september 2010

 

De door de Politieacademie en SSR georganiseerde Professionele Ontmoeting Internationale informatie-uitwisseling was een groot succes.

Lees meer

Bekijken portfolio/ raioformulieren

13 september 2010

Door een technisch probleem zijn de portfolio/ raioformulieren momenteel niet goed te bekijken. Dit kan opgelost worden door de stappen in de PDF te volgen.

Lees meer

Summercourse blinkt uit in veelzijdigheid

03 september 2010

 

De wereld werd ook tijdens de tweede, derde en vierde dag van de Summercourse naar binnen gehaald. Psychologie, sociologie, filosofie en statistiek: het kwam allemaal aan bod.

Lees meer

Summercourse van start

25 augustus 2010

 

De Lutte is opnieuw de charmante omgeving voor het parade paardje van SSR: de Summercourse ‘Rechterlijke oordeelsvorming’.

Lees meer

Opleiding voor de startende gerechtssecretaris

13 augustus 2010

 

De inschrijving voor het leertraject Functiegerichte opleiding voor de startende gerechtssecretaris eindigt op 20 augustus.

Lees meer

Recht en Literatuur beoordeeld met 8,7

16 juli 2010

 

Met een gemiddelde beoordeling van 8,7 is de masterclass Recht en Literatuur met recht een succes te noemen. SSR is verheugd met de positive feedback.

Lees meer

SSR actief tijdens Summercourt

01 juli 2010

 

Op dinsdag 29 juni was SSR actief tijdens Summercourt. SSR verzorgde een Moot Court, waarbij studenten een rechtzaak moesten naspelen.

Lees meer

Congres forensisch DNA-onderzoek

30 juni 2010

 

Op 7 oktober organiseert SSR samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) het congres ‘Forensisch DNA-onderzoek, Interpretatie en bewijswaarde in de praktijk en toekomst’.

Lees meer

Recht en Literatuur: a way out of the tower

24 juni 2010

 

Dertig deelnemers hebben woensdag 23 juni tot en met vrijdag 25 juni deelgenomen aan de nieuwe Masterclass Recht en Literatuur, een thema dat eerder in het kader van SSR50 is gelanceerd.

Lees meer

Wervelend SSR NEXT in Amsterdam

09 juni 2010

 

Met een wervelende combinatie van inspanning en ontspanning vierde SSR op 8 juni het 50-jarig bestaan.

Lees meer

Nieuwe lichting rechters en officieren

04 juni 2010

 

In mei heeft een nieuwe lichting rechters en officieren van justitie hun getuigschrift ontvangen uit handen van SSR.

Lees meer

Programma Summercourse

19 mei 2010

 

In augustus wordt opnieuw een summercourse over rechterlijke oordeelsvorming gehouden. Er is inmiddels meer bekend over de inhoud van het programma.

Lees meer

Schoolbank-rechtbank een succes

18 mei 2010

 

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum nodigde SSR scholieren in Utrecht en Zutphen uit om plaats te nemen in de rechtbank.

Lees meer

Meer deelgeschillen letselschade verwacht

17 mei 2010

 

Op 1 juli 2010 treedt de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade in werking. SSR biedt daarom per 2011 een ééndaagse cursus hierover.

Lees meer

Themamiddag Ouderschapsplan

14 mei 2010

 

Leden van het LOVF en de VFAS gaan met elkaar in gesprek over de knelpunten rondom het ouderschapsplan.

Lees meer

Interactieve themadag jeugd

29 april 2010


Op donderdag 21 oktober zal onder leiding van dagvoorzitter mr. A. Labohm - lector personen- en familierecht SSR- een themadag plaatsvinden over rechterlijke dilemma's in jeugdzaken.

Lees meer

Nieuwe summercourse rechterlijke oordeelsvorming

08 april 2010


In augustus wordt opnieuw een summercourse over rechterlijke oordeelsvorming gehouden. De bijeenkomst is vooral bestemd voor ervaren rechters en raadsheren uit alle sectoren.

Lees meer

Themamiddag Crisis- en herstelwet

08 april 2010


Op 18 mei 2010 organiseert SSR een themamiddag over de Crisis- en herstelwet die op 31 maart  2010 in werking is getreden. Tijdens deze middag krijgt men een uitgebreide toelichting op deze nieu [...]

Lees meer

Uitstel leergang Omgevingsrecht

01 april 2010


SSR heeft besloten om de lopende leergang Omgevingsrecht voorlopig stop te zetten en de start van twee geplande leergangen in Utrecht en Zwolle uit te stellen.

Lees meer

Recht en Literatuur: ‘Een verrijking’

23 februari 2010

 

De masterclass in juni over recht en literatuur zal belangrijke tijd bieden voor bezinning. Waar inspiratie ontstaat om het werk met nieuwe inzichten weer op te pakken.

Lees meer

SSR viert vijftig jarig bestaan

23 februari 2010


Dit jaar (7 maart) is het vijftig jaar geleden dat SSR is opgericht als het orgaan dat bijscholingen organiseerde voor 'ambtenaren betrokken bij de rechtspleging'.

Lees meer

Veel aandacht voor 'Beleggen in gebakken lucht'

12 november 2009

 

Beleggingsfraude: hoe wordt die fraude gepleegd en hoe herkent u die? Mede-auteur Frans Roest van SSR kreeg met dit boek veel aandacht van de media.

Lees meer

Themadag Tuchtrecht

12 november 2009

 

SSR organiseerde in december in samenwerking met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de landelijke themadag Tuchtrecht.

Lees meer

SSR ontvangt President Hoge Raad

12 november 2009

De president van de Hoge Raad, mr. Geert Corstens heeft op 7 oktober jl. een bezoek gebracht aan SSR.

Lees meer
Ssr.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Accepteren en sluiten