Initiële opleidingen Openbaar Ministerie – SSR

Het Openbaar Ministerie (OM) kent twee initiële opleidingen:

Officier van justitie in opleiding (Oio)

De opleiding tot officier van justitie duurt – afhankelijk van de reeds opgedane kennis en ervaring – minimaal achttien maanden en maximaal vier jaar. Gedurende de opleiding worden verschillende leerwerkomgevingen (LWO’s) doorlopen. Benoeming tot officier van justitie (en daarmee tot lid van de rechterlijke macht) kan op zijn vroegst zes jaar na het afstuderen plaatsvinden.

Assistent-officier van justitie in opleiding (assistent)

Alle assistent-officieren in opleiding volgen een opleiding van één jaar in de leerwerkomgeving ‘interventies’. Assistent-officieren in opleiding zijn bevoegd ter zitting van de enkelvoudige strafkamer als officier op te treden. Daarnaast verricht de assistent-officier in opleiding werkzaamheden als parketsecretaris. Voor deze opleiding komen – na een succesvol verlopen sollicitatieprocedure – in aanmerking: universiteitsverlaters en doorstromers (ervaren secretarissen en beleidsmedewerkers).

Schematische weergave duur en leerwerkomgevingen initiële opleidingen OM

Werving en selectie

De werving en selectie voor de opleiding tot (assistent-) officier van justitie wordt gedaan door de Landelijke Selectiecommissie van het Openbaar Ministerie (LSOM) in samenwerking met de parketten. Informatie over de selectieprocedure is te vinden op de website van het Openbaar Ministerie. De vacatures voor Oio-plaatsen worden ook op de website van het OM geplaatst.

Voor alle initiële opleidingen gelden de wettelijke basisvereisten voor een benoeming tot officier van justitie. Dit betekent dat een kandidaat een WO-diploma Rechten (met civiel effect) en de Nederlandse nationaliteit moet hebben.