Governancestructuur – SSR

De Raad voor de rechtspraak (ZM), het College van procureurs-generaal (OM) en SSR werken nauw samen om een actueel opleidingsaanbod te waarborgen, dat zorg draagt voor de borging van professionele magistratelijke standaarden en een uniforme landelijke kwaliteit. Voor het Openbaar Ministerie fungeert het Parket-Generaal als dagelijks aanspreekpunt voor SSR. Door de Raad voor de Rechtspraak is een governancestructuur opgesteld, die als volgt grafisch weer te geven is.

Raad van Eigenaren (RvE)

SSR is het eigen opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie. De Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs-generaal zijn samen eigenaar van SSR. Een lid van de Raad en een lid van het College vormen samen de ‘Raad van Eigenaren’ (RvE) van SSR. De RvE stelt de inhoudelijke en financiële kaders voor SSR vast.

Samenstelling

mr A.A.E. (Areane) Dorsman (voorzitter)
Raad voor de rechtspraak
a.dorsman@rechtspraak.nl

prof. dr. mr. M. (Rinus) Otte (lid)
Procureur-Generaal
m.otte@om.nl

De RvE wordt ondersteund door de bestuurssecretaris, drs. E.M. (Else) Bremer (e.bremer@ssr.nl)

Voor het OM fungeert het Parket-generaal als dagelijks aanspreekpunt voor SSR.
Voor de kolom Rechtspraak is door de Raad voor de rechtspraak een governancestructuur ingesteld waarvan de RvE, de Raad van Opdrachtgevers (RvO) en een Gezamenlijk overleg LOV’s (GLO) deel uitmaken. Het governancestatuut kunt u hier als pdf downloaden.

Raad van Opdrachtgevers (RvO)

De RvO vertegenwoordigt de “opdrachtgevers” van SSR: de gerechtsbesturen en de directies van de landelijke diensten van de Rechtspraak en het bureau van de Raad voor de rechtspraak. De RvO vertaalt hun behoefte naar dienstverleningsvragen voor SSR. Dat doet de RvO door, met inachtneming van het inhoudelijke advies van het GLO, advies uit te brengen aan de Raad voor de rechtspraak over de door de RvE goed te keuren producten- en dienstencatalogus van SSR. Ook adviseert de RvO aan de RvE over het Jaarplan en het Jaarverslag van SSR.

Samenstelling:
mr. P.E.M. (Patricia) Messer-Dinnissen (voorzitter)
Rechtbank Oost-Brabant, President
p.e.m.messer-dinnissen@rechtspraak.nl

J.B. van den Beld
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, rechterlijk bestuurslid
j.van.den.beld@rechtspraak.nl

mr. R.W.L. (Ruurd) Koopmans
College van Beroep voor het Bedrijfsleven, rechterlijk bestuurslid
r.w.l.koopmans@rechtspraak.nl

drs. E. Jonasse (lid)
Rechtbank Midden-Nederland,  niet rechterlijk bestuurslid
e.jonasse@rechtspraak.nl

De RvO wordt ondersteund door drs. E.M. Bremer, e.bremer@ssr.nl, bestuurssecretaris SSR.

Gezamenlijk overleg LOV’s (GLO)

Het GLO is het gezamenlijk overleg van de LOV’s (Landelijke Overleggen Vakinhoud) dat vraagarticulatie en advisering over het aanbod als belangrijkste opdracht heeft.

Voor de samenstelling van het GLO wordt verwezen naar de website van het GLO. Deze pagina is alleen te bekijken vanaf een Rechtspraak-account.

Het GLO wordt ondersteund door M. (Marit) Vlogman, Landelijk Bureau Vakinhoud.