Lectoren bij SSR – SSR

Lectoren verbinden de praktijk met de theorie en fungeren als inspiratiebron voor SSR. De lectoren zijn voornamelijk ervaren magistraten die hun werkzaamheden in de Rechtspraak of het OM combineren met een (parttime) lectoraat op een specifiek rechtsgebied. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en de ontwikkeling van het programma-aanbod. Naast de rechtsgebieden is er een lector Leiderschap actief en een lector Onderwijskunde als ondersteuning in de uitrol van de visie op leren en ontwikkelen in de rechterlijke organisatie. Nieuw is het lectoraat OM specifiek gericht op de initiële opleidingen.

Lector civiel recht: Joke Halk

Na de raio-opleiding te hebben gedaan, ging Joke op 1 oktober 1992 als rechter aan de slag in de rechtbank Breda. In 2001 stapte zij over naar de rechtbank Dordrecht waar ze in 2002 senior rechter werd. Joke deed overwegend ervaring op in handel en kanton. Zij leidt sinds 2000 collega’s op. Ter ondersteuning hiervan ontwikkelde zij het civiele beslissingsmodel; een schema waarin de bewijslastverdeling in een zaak helder wordt. SSR gebruikt dit schema bij cursussen over het civiele vonnis. In 2016 ondersteunde zij als projectleider de visitatiecommissie, die de opleidingen in de gerechten onderzocht.

Jos van Oijen

Lector personen en familierecht: Jos van Oijen

Jos van Oijen is sinds oktober 2017 lector Personen en familierecht bij SSR. Jos is senior rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant en werkt sinds 1994 in de rechtspraak, waarvan al vele jaren op het gebied van het familie- en jeugdrecht. Na zijn studie werkte hij als studierichtingsleider op een hogeschool, waar hij zich naast doceren bezighield met het ontwikkelen van leerprogramma’s die aansluiting hadden bij de beroepspraktijk. Hij was in zijn rechtbank een aantal jaren coördinator kwaliteit en opleiden Familie- en jeugdrecht. Jos was voorzitter van de landelijke Expertgroep Maatwerk en Mediation en maakt deel uit van de SSR-trainerspoule Conflictkunde en Zittingsvaardigheden.

Tamara Trotman

Lector strafrecht ZM: Tamara Trotman

Tamara Trotman is sinds 1 juli 2020 lector Strafrecht bij SSR voor twee dagen in de week. Tamara is raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag. Na jaren werkzaam te zijn geweest als advocaat, stapte zij over naar de rechterlijke macht. In 2006 startte zij bij de Rotterdamse rechtbank. Zowel bij de rechtbank als later bij het hof was Tamara een aantal jaren kwaliteitscoördinator. Zij onderstreept dat permanente educatie zowel een recht als een plicht is. Het investeren in de eigen deskundigheid is van groot belang en moet door de organisatie ook worden gefaciliteerd. In Opinion #4 van de CCJE (Consultative Council of European Judges) staat het mooi geformuleerd: The (…) training must be attractive enough to induce judges to take part in it, as participation on a voluntary basis is the best guarantee for the effectiveness of the training. Aan de SSR is dus de taak om de juridische professionals een adequaat en verleidelijk aanbod aan te bieden. Tamara zet zich daar samen met het team Strafecht graag voor in.

Lector leiderschap: Margreet Leenders

Margreet Leenders is vanaf 14 september 2021 lector leiderschap bij SSR. Margreet brengt ruime ervaring mee op het gebied van HRM en bedrijfsvoering. Ze was directeur bedrijfsvoering bij rechtbank Rotterdam en na de HGK-operatie werkte ze als niet rechterlijk bestuurder bij rechtbank Den Haag. In oktober 2020 ruilde ze deze functie in voor de rol van bestuurlijk ambassadeur voor de HR-projecten bij de Raad voor de rechtspraak. Als lector leiderschap bij SSR hoopt Margreet een bijdrage te kunnen leveren aan het opleiden van nieuwe leidinggevenden en bestuurders.

Johanna Reddingius

Lector initiële opleidingen OM: Johanna Reddingius

Per 1 oktober 2017 is Johanna Reddingius gestart als lector OM. Haar aandachtsgebied betreft de leeractiviteiten binnen de initiële OM-opleidingen: de opleidingen tot trainee, assistent- en arrondissementsofficier van justitie en binnenkort ook de nieuwe opleiding tot advocaat-generaal. Daarnaast is Johanna drie dagen per week werkzaam als Landelijk opleidingsadviseur OM-initieel en blijft zij als advocaat-generaal verbonden aan het Ressortsparket Den Haag.

Antine van Nederpelt

Lector permanente educatie OM: Antine van Nederpelt

Per 1 september 2017 is Antine van Nederpelt lector voor de OM-leeractiviteiten binnen het permanente educatie aanbod van SSR. Opleiden en kwaliteitsverbetering zijn van het begin af aan een rode draad geweest in haar loopbaan. Binnen het OM begeleidde zij collega’s in diverse zaken en fungeerde zij als ‘kwaliteitsofficier’, voordat die functie formeel bestond. Antine werkte lange tijd op het Parket-Generaal als ‘Programmamanager Leren & Ontwikkelen’. Ook was zij projectleider OM-initieel.

Frank Cornelissen

Lector onderwijskunde: Frank Cornelissen

Met ingang van oktober 2016 is Frank Cornelissen 1 dag in de week verbonden aan SSR. De rest van de week is hij als assistant-professor ‘Onderwijsinnovatie’ verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor was hij onder ander als senior onderzoeker verbonden aan de University of Cambridge en de University of California San Diego. Als lector Onderwijskunde bij SSR richt hij zich op de versterking van de onderwijskwaliteit van het SSR opleidingsaanbod en de vernieuwing van het onderwijs. Hierbij staat de verdere integratie van leren en werken centraal.

Lector bestuursrecht: Vivian Lenos

Vivian Lenos is sinds 1 mei 2019 als lector bestuursrecht werkzaam bij de SSR. Daarnaast is zij raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Vivian startte als rechter in 2001 bij de rechtbank Amsterdam. Daarvoor werkte zij enkele jaren als wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit Leiden, waar ze onderwijs gaf en promoveerde op een onderzoek naar bestuursrechtelijke handhaving van de sociale zekerheid. Als lector wil Vivian graag uitdragen dat SSR er is voor en door de rechterlijke organisatie. Een goede samenwerking met de collega’s uit de gerechten en keten is essentieel om een passend en actueel curriculum aan te bieden. Uiteraard staat voor haar hierbij de toekomst van de bestuursrechtspraak centraal.