Lectoren bij SSR – SSR

Lectoren verbinden de praktijk met de theorie en fungeren als inspiratiebron voor SSR. De lectoren zijn voornamelijk ervaren magistraten die hun werkzaamheden in de Rechtspraak of het OM combineren met een (parttime) lectoraat op een specifiek rechtsgebied. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en de ontwikkeling van het programma-aanbod. Naast de rechtsgebieden is er een lector Leiderschap actief en een lector Onderwijskunde als ondersteuning in de uitrol van de visie op leren en ontwikkelen in de rechterlijke organisatie. Nieuw is het lectoraat OM specifiek gericht op de initiële opleidingen.

Lector civiel recht: Joke Halk

Na de raio-opleiding te hebben gedaan, ging Joke op 1 oktober 1992 als rechter aan de slag in de rechtbank Breda. In 2001 stapte zij over naar de rechtbank Dordrecht waar ze in 2002 senior rechter werd. Joke deed overwegend ervaring op in handel en kanton. Zij leidt sinds 2000 collega’s op. Ter ondersteuning hiervan ontwikkelde zij het civiele beslissingsmodel; een schema waarin de bewijslastverdeling in een zaak helder wordt. SSR gebruikt dit schema bij cursussen over het civiele vonnis. In 2016 ondersteunde zij als projectleider de visitatiecommissie, die de opleidingen in de gerechten onderzocht.

Jos van Oijen

Lector personen en familierecht: Jos van Oijen

Jos van Oijen is sinds oktober 2017 lector Personen en familierecht bij SSR. Jos is senior rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant en werkt sinds 1994 in de rechtspraak, waarvan al vele jaren op het gebied van het familie- en jeugdrecht. Na zijn studie werkte hij als studierichtingsleider op een hogeschool, waar hij zich naast doceren bezighield met het ontwikkelen van leerprogramma’s die aansluiting hadden bij de beroepspraktijk. Hij was in zijn rechtbank een aantal jaren coördinator kwaliteit en opleiden Familie- en jeugdrecht. Jos was voorzitter van de landelijke Expertgroep Maatwerk en Mediation en maakt deel uit van de SSR-trainerspoule Conflictkunde en Zittingsvaardigheden.

Lector strafrecht ZM: Mathilde Groenendijk

Mathilde Groenendijk combineert het SSR-lectoraat met haar functie van rechter in de rechtbank Noord Holland met als bijzondere taken de functie van persrechter en strafrechtspecialist. Als kwaliteitcoördinator binnen de strafsectie heeft zij steeds het belang van opleiden en het delen van kennis bovenaan gesteld. Als lector streeft zij er naar verbinding te leggen tussen theorie en praktijk. Mathilde heeft eerder gewerkt als officier van justitie en docent strafrecht en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als raadsheer-plv is zij verbonden geweest aan het gerechtshof Amsterdam.

Annemiek Huigen

Lector leiderschap/initiële opleidingen ZM: Annemiek Huigen

Sinds januari 2017 is Annemiek Huigen (senior rechter in Amsterdam) lector leiderschap en sinds januari 2018 tevens lector initiële opleidingen ZM. Daarmee is zij opnieuw actief voor SSR. In de periode van oktober 2011 tot maart 2013 leidde Annemiek bij SSR het landelijk project Initiele Opleiding ZM. Vanaf half 2013 tot en met 2016 was zij bij het ministerie van Justitie en Veiligheid als programmamanager verantwoordelijk voor het digitaliseren van de strafrechtketen.

Johanna Reddingius

Lector initiële opleidingen OM: Johanna Reddingius

Per 1 oktober 2017 is Johanna Reddingius gestart als lector OM. Haar aandachtsgebied betreft de leeractiviteiten binnen de initiële OM-opleidingen: de opleidingen tot trainee, assistent- en arrondissementsofficier van justitie en binnenkort ook de nieuwe opleiding tot advocaat-generaal. Daarnaast is Johanna drie dagen per week werkzaam als Landelijk opleidingsadviseur OM-initieel en blijft zij als advocaat-generaal verbonden aan het Ressortsparket Den Haag.

Antine van Nederpelt

Lector permanente educatie OM: Antine van Nederpelt

Per 1 september 2017 is Antine van Nederpelt lector voor de OM-leeractiviteiten binnen het permanente educatie aanbod van SSR. Opleiden en kwaliteitsverbetering zijn van het begin af aan een rode draad geweest in haar loopbaan. Binnen het OM begeleidde zij collega’s in diverse zaken en fungeerde zij als ‘kwaliteitsofficier’, voordat die functie formeel bestond. Antine werkte lange tijd op het Parket-Generaal als ‘Programmamanager Leren & Ontwikkelen’. Ook was zij projectleider OM-initieel.

Frank Cornelissen

Lector onderwijskunde: Frank Cornelissen

Met ingang van oktober 2016 is Frank Cornelissen 1 dag in de week verbonden aan SSR. De rest van de week is hij als assistant-professor ‘Onderwijsinnovatie’ verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor was hij onder ander als senior onderzoeker verbonden aan de University of Cambridge en de University of California San Diego. Als lector Onderwijskunde bij SSR richt hij zich op de versterking van de onderwijskwaliteit van het SSR opleidingsaanbod en de vernieuwing van het onderwijs. Hierbij staat de verdere integratie van leren en werken centraal.

Lector bestuursrecht: Vivian Lenos

Vivian Lenos is sinds 1 mei 2019 als lector bestuursrecht werkzaam bij de SSR. Daarnaast is zij raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Vivian startte als rechter in 2001 bij de rechtbank Amsterdam. Daarvoor werkte zij enkele jaren als wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit Leiden, waar ze onderwijs gaf en promoveerde op een onderzoek naar bestuursrechtelijke handhaving van de sociale zekerheid. Als lector wil Vivian graag uitdragen dat SSR er is voor en door de rechterlijke organisatie. Een goede samenwerking met de collega’s uit de gerechten en keten is essentieel om een passend en actueel curriculum aan te bieden. Uiteraard staat voor haar hierbij de toekomst van de bestuursrechtspraak centraal.