Leiderschapsacademie Rechtspraak – SSR

Digitalisering, snelle en kwalitatief hoogstaande geschillenbeslechting, opereren in een complexe maatschappij; het zijn uitdagingen waarmee de Rechtspraak dagelijks te maken heeft. Een snel veranderende samenleving en de effecten daarvan voor de Rechtspraak vragen nu – en in de toekomst – veel van haar medewerkers en in het bijzonder van haar leidinggevenden en bestuurders.

Krachtig en slagvaardig leiderschap

De Rechtspraak zet in op een krachtig en slagvaardig leiderschap dat alle professionals in de organisatie ondersteunt. In 2017 is daarom de Leiderschapsacademie Rechtspraak opgericht. Een initiatief van de Raad voor de rechtspraak en SSR, tot stand gekomen in samenwerking met leidinggevenden, bestuurders en wetenschappers. Met de ambitie om huidige en toekomstige leidinggevenden binnen de Rechtspraak met deze Academie de benodigde middelen aan te reiken voor het ontwikkelen van potentieel, het realiseren van persoonlijke ambities en organisatiedoelen.

Inspirerende leertrajecten voor alle leidinggevenden

De Leiderschapsacademie Rechtspraak is bedoeld voor alle leidinggevenden binnen de Rechtspraak. Voor beginnende, ervaren en zeer ervaren leidinggevenden en voor zittende bestuurders. De Leiderschapsacademie biedt een gevarieerd opleidingsaanbod en ondersteunt elk niveau van leiderschap met inspirerende leer- en ontwikkeltrajecten. Vanuit concrete doelen en ambities, op individueel niveau of in teamverband, kunnen deelnemers in alle stadia van hun loopbaan werken aan de ontwikkeling van hun talenten en leiderschapskwaliteiten. Dit op basis van eigen wensen en mogelijkheden en zoveel mogelijk binnen de eigen werkomgeving en ondersteund/gefaciliteerd door het eigen gerecht of landelijke dienst.

Leren en ontwikkelen in de praktijk

Leren en ontwikkelen vindt vooral in de praktijk plaats bijvoorbeeld door nieuwe activiteiten te ondernemen in de vorm van praktijkopdrachten, projecten of stages. Leren van en met collega’s door bijvoorbeeld intervisie of (executive) coaching heeft een positief effect. De Leiderschapsacademie biedt daarom, naast het SSR leiderschapsaanbod, ook mogelijkheden in de vorm van werkplekleren, coaching en collegiale consultatie.

Ontwikkelprogramma voor potentiële bestuurders

Voor ervaren leidinggevenden die interesse hebben in een bestuurdersfunctie is er de mogelijkheid om het ‘Ontwikkelprogramma voor potentiële bestuurders’ te volgen. Meer informatie lees je in deze brochure.

Leiderschapsaanbod SSR

Het door SSR ontwikkelde leiderschapsaanbod bestaat uit groeps- en individuele leeractiviteiten, uit langlopende trajecten en kortdurende trainingen, uit basistrajecten, modules en masterclasses, uit leren op de werkvloer en klassikaal op locatie. De leeractiviteiten zijn modulair opgebouwd en desgewenst na elkaar te volgen. Een overzicht van de leeractiviteiten vind je op www.ssr.nl/leiderschap.

Meer weten?

Elk onderdeel van de Rechtspraak heeft een MD-portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor het faciliteren van het proces van de Leiderschapsacademie. Wil je meer informatie over de Leiderschapsacademie, neem dan contact op met de  MD-portefeuillehouder van jouw onderdeel. Een overzicht van alle MD-portefeuillehouders vind je op Intro landelijk (toegankelijk voor medewerkers met een Rechtspraak-account).