Leiderschapsacademie Rechtspraak – SSR

Rechtspraak bevindt zich in turbulente tijden. Digitalisering, snelle en kwalitatief hoogstaande geschillenbeslechting, opereren in een complexe maatschappij; het zijn uitdagingen waarmee de Rechtspraak dagelijks te maken heeft. Een snel veranderende samenleving en de effecten daarvan voor de Rechtspraak vragen nu en in de toekomst veel van haar medewerkers en in het bijzonder van haar leidinggevenden en bestuurders.

Krachtig en slagvaardig leiderschap

De Rechtspraak zet in op een krachtig en slagvaardig leiderschap dat ondersteunend is aan alle professionals in de organisatie. In 2017 is hiertoe de Leiderschapsacademie Rechtspraak opgericht. Een initiatief van de Raad voor de rechtspraak en SSR, tot stand gekomen in samenwerking met leidinggevenden, bestuurders en wetenschappers. Met de ambitie om huidige en toekomstige leidinggevenden en bestuurders binnen de Rechtspraak met deze Academie de benodigde middelen aan te reiken voor het ontwikkelen van potentieel, het realiseren van persoonlijke ambities en organisatiedoelen.

Inspirerende leertrajecten

De Leiderschapsacademie Rechtspraak biedt een breed en gevarieerd opleidingsaanbod op het gebied van leidinggeven. Ondersteuning op elk niveau van leiderschap met inspirerende leer- en ontwikkeltrajecten. Vanuit concrete doelen en ambities, op individueel niveau of in teamverband, kunnen deelnemers in alle stadia van hun loopbaan werken aan de ontwikkeling van hun talenten en leiderschapskwaliteiten. Op basis van eigen wensen en mogelijkheden, zoveel mogelijk binnen de eigen werkomgeving en ondersteund en gefaciliteerd door het eigen gerecht of landelijke dienst en SSR. Elk onderdeel van de Rechtspraak heeft een MD-portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor het faciliteren van het proces van de Leiderschapsacademie.

Voor iedereen met leiderschapsaspiraties

De Leiderschapsacademie Rechtspraak is voor iedereen met ambities gericht op leidinggeven en/of besturen. Voor rechters of niet-rechters die willen onderzoeken of een leidinggevende functie bij hen past. Voor beginnende, ervaren en zeer ervaren leidinggevenden. Voor ervaren leidinggevenden die interesse hebben in een bestuurdersfunctie. En voor zittende bestuurders.

Voor aankomend bestuurders en programmamanagers

Hebt u de ambitie en de kwaliteiten om de stap naar programmamanager te maken of herkent u in uzelf de bestuurder van morgen? Het “Leer- en ontwikkeltraject van aankomend bestuurders en programmamanagers” biedt mogelijkheden. Lees in de digitale brochure meer over dit traject.

Leren en ontwikkelen in de praktijk

Leren en ontwikkelen vindt vooral in de praktijk plaats bijvoorbeeld door nieuwe activiteiten te ondernemen in de vorm van praktijkopdrachten, projecten of stages. Leren van en met collega’s zoals door intervisie of (executive) coaching heeft ook een groot positief effect. De Leiderschapsacademie biedt daarom naast het door SSR ontwikkelde leiderschapsaanbod ook mogelijkheden in de vorm van werkplekleren, coaching en collegiale consultatie.

Het leiderschapsaanbod van SSR

Het door SSR ontwikkelde en voortdurend geoptimaliseerde leiderschapsaanbod bestaat uit groeps- en individuele leeractiviteiten, uit langlopende trajecten en kortdurende trainingen, uit basistrajecten, modules en masterclasses, uit leren op de werkvloer en klassikaal op locatie. De leeractiviteiten zijn modulair opgebouwd en desgewenst na elkaar te volgen. Alle leeractiviteiten zijn gestoeld op de Visie op leiderschapsontwikkeling en de leerfilosofie van SSR.

Een recent overzicht van de leeractiviteiten vindt u op www.ssr.nl/leiderschap

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Leiderschapsacademie Rechtspraak? Neemt u dan contact op met de MD-portefeuillehouder, de HR adviseur of opleidingscoördinator binnen uw gerecht of landelijke dienst. Een overzicht van alle MD-portefeuillehouders van de gerechten en landelijke diensten vindt u op Intro Landelijk onder Projecten/Leiderschap (toegankelijk voor medewerkers met een Rechtspraak-account).

Bekijk de brochure “Meesters in leiderschap”