Meerjarenplan SSR 2018-2020 – SSR

Op verzoek van de Raad voor de rechtspraak heeft SSR een meerjarenplan geschreven waarin op hoofdlijnen beschreven staat welke richting SSR wil opgaan. In lijn met de bevindingen van de opleidingsvisitatiecommissie wil SSR niet zonder nader gesprek met de eigenaren, de opdrachtgevers, het Parket Generaal en andere belanghebbenden de lijnen naar de toekomst inkleuren. Dit Meerjarenplan beschrijft dan ook welke thema’s SSR op dit moment als belangrijk beschouwt, maar bevat nog geen concrete uitwerking, omdat die mede afhangt van het commitment en de visie van de belanghebbenden.

Het belangrijkste thema voor SSR in de komende jaren is de plaats van SSR als opleidingsinstituut in en voor de rechterlijke organisatie in het licht van de groeiende vraag naar (maatwerk) initiële opleidingen bij de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie, de groeiende vraag naar leiderschapstrajecten en de grote mate van diversiteit in de vraag naar PE-activiteiten. Dit tegen een achtergrond van zich verdiepende inzichten over de rol van opleiden bij het verbeteren van de kwaliteit van een totale organisatie.

Er zijn verschillende thema’s die rechtstreeks verband houden met dit centrale thema en hierop invloed uitoefenen, namelijk de samenwerking met gerechten en parketten en met brede programma’s zoals KEI en Organisatie van Kennis, het vormgeven aan het bijdragen aan de kwaliteit van de totale organisatie, de samenwerking met universiteiten en andere kennisinstituten, de rolopvatting van SSR, de huisvesting en de internationale samenwerking.

In dit meerjarenplan wordt beschreven in welk stadium de gedachtevorming over deze thema’s zich op dit moment (februari 2018) bevindt. Dit plan vormt een begindocument op basis waarvan SSR het gesprek met de eigenaren, opdrachtgevers, het Parket Generaal en andere belanghebbenden bij SSR wil gaan voeren.

Lees het Meerjarenplan SSR 2018-2020