Organigram – SSR

SSR is het eigen opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. De rechterlijke organisatie heeft ervoor gekozen de initiële opleidingen (tot rechter en officier van justitie), evenals de leiderschapstrajecten en een groot deel van de scholing in het kader van permanente educatie (PE) bij het eigen opleidingsinstituut onder te brengen vanuit de overtuiging dat de kennis, vaardigheden en ethiek van magistraten alleen vanuit de eigen organisatie onderricht kunnen worden.

De verbondenheid met de rechterlijke organisatie komt in de bemensing van SSR onder andere tot uiting door de tijdelijke detachering van rechters en officieren van justitie als lector bij de opleidingsteams van SSR. Ook de opleidingsadviseurs, de kerndocenten, de kernopleiders en een groot deel van de docenten zijn afkomstig uit de rechterlijke organisatie. De lectoren worden evenals de kernopleiders en kerndocenten rechtstreeks door het College van Bestuur aangestuurd.

De opleidingsteams bij SSR zijn ingericht op vakgebied; civiel recht, familie- en personenrecht, bestuursrecht, internationaal recht, strafrecht, initiële opleidingen Rechtspraak en management development.

Het College van Bestuur bestaat uit een lid vanuit de Rechtspraak (de voorzitter, mr. G. (Gerard) Tangenberg) en een lid vanuit het Openbaar Ministerie (mr. drs. R.L.H. (Remco) van Tooren MPA). De dagelijkse leiding van SSR berust bij de directeur, drs. I.R.L. (Ivo) Blommaart. Het CvB wordt ondersteund door de bestuurssecretaris, drs. E.M. (Else) Bremer.

De organisatie is weergegeven in het volgende organigram van SSR, dat ook te downloaden is als PDF

SSR wordt bestuurd door een College van Bestuur. Dit College bestaat uit twee personen: een voorzitter en een vicevoorzitter. Het College van Bestuur richt zich met name op de externe ontwikkelingen en relaties, de toekomst van de organisatie en het uitzetten van de inhoudelijke koers van de organisatie. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris en de Stafdienst communicatie. Onder de stafdienst Communicatie valt ook het team Events, dat ondersteunt bij de organisatie van grotere evenementen.

De dagelijkse operationele leiding van SSR berust bij de directeur en de teamleiders van SSR.

SSR is opgebouwd uit acht opleidingsteams verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het SSR-programma-aanbod. Aan elk van de vakgebieden strafrecht (ZM = zittende magistratuur = Rechtspraak ), strafrecht (OM = Openbaar Ministerie), civiel recht, personen- en familierecht en bestuursrecht is een lector gekoppeld. Daarnaast hebben de teams initieel ZM, dat zich richt op de opleiding tot rechter en de leergangen voor juridisch medewerkers en initieel OM, dat zich richt op alle initiële leergangen voor medewerkers van het Openbaar Ministerie, en team Leiderschap, dat zich richt op leiderschapsontwikkeling, een lector.  SSR heeft ook een lector onderwijskunde. Om aansluiting te houden met het eigen vakgebied zijn de lectoren parttime werkzaam bij SSR. Voor de uitvoering van de leeractiviteiten worden docenten ingehuurd. De lectoren vallen rechtstreeks onder het College van Bestuur maar werken nauw samen met de opleidingsteams.

Daarnaast bestaat SSR uit 7 teams bedrijfsvoering. De frontoffice van de Servicedesk is het eerste aanspreekpunt van onze klanten. De backoffice van de Servicedesk werkt nauw samen met de opleidingsteams op het gebied van logistieke planning van de cursussen. De andere teams bedrijfsvoering zijn verantwoordelijk voor HRM, financiën, de ontwikkeling van het digitale leeraanbod, ICT en facilitaire ondersteuning.

De deelnemers aan de initiële leergangen worden begeleid door kernopleiders en landelijk adviseurs. Ook deze vallen rechtsreeks onder het College van Bestuur. Voor de initiële leergangen van het Openbaar Ministerie worden ook kerndocenten ingezet, die direct onder het College van bestuur vallen.