Organigram – SSR

SSR is het eigen opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. De rechterlijke organisatie heeft ervoor gekozen de initiële opleidingen (tot rechter en officier van justitie), evenals de leiderschapstrajecten en een groot deel van de scholing in het kader van permanente educatie (PE) bij het eigen opleidingsinstituut onder te brengen vanuit de overtuiging dat de kennis, vaardigheden en ethiek van magistraten alleen vanuit de eigen organisatie onderricht kunnen worden.

De verbondenheid met de rechterlijke organisatie komt in de bemensing van SSR onder andere tot uiting door de tijdelijke detachering van rechters en officieren van justitie als lector bij de opleidingsteams van SSR. Ook de opleidingsadviseurs, de kerndocenten, de kernopleiders en een groot deel van de docenten zijn afkomstig uit de rechterlijke organisatie. De lectoren worden evenals de kernopleiders en kerndocenten rechtstreeks door het College van Bestuur aangestuurd.

De opleidingsteams bij SSR zijn ingericht op vakgebied; civiel recht, familie- en personenrecht, bestuursrecht, internationaal recht, strafrecht, initiële opleidingen Rechtspraak en management development.

Het College van Bestuur bestaat uit een lid vanuit de Rechtspraak (de voorzitter, mr. G. (Gerard) Tangenberg) en een lid vanuit het Openbaar Ministerie (mr. drs. R.L.H. (Remco) van Tooren MPA). Het College van Bestuur van SSR vervult tevens de functie van rector van de raio’s. De dagelijkse leiding van SSR berust bij de directeur, drs. I.R.L. (Ivo) Blommaart. Het CvB wordt ondersteund door de bestuurssecretaris, drs. E.M. (Else) Bremer en een stafafdeling marketingcommunicatie.

De organisatie is weergegeven in het volgende organigram van SSR, dat ook te downloaden is als PDF

SSR organogram website

Sluiten