Adviseur voor de selectie van rechters en raadsheren – SSR

Wil jij een bijdrage leveren aan de bevordering van deskundigheid van de rechterlijke organisatie? Solliciteer dan!

SSR zoekt een:

Adviseur voor de selectie van rechters en raadsheren m/v (32-36 uur per week)

De selectie van rechters en raadsheren wordt – in samenwerking met en voor de gerechten – uitgevoerd door de Landelijke selectiecommissie rechters (LSR), die bestaat uit 18 selecteurs (deels afkomstig uit de rechterlijke macht en deels uit het maatschappelijke veld) en een coördinerend Presidium bestaande uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter (beiden presidenten van gerechten) en twee lid-secretarissen, afkomstig uit een gerechtshof c.q. een rechtbank. De LSR kent 6 wervingsrondes gedurende 4 perioden in het jaar. De LSR-activiteiten vinden nu nog plaats in Den Haag en Utrecht. Het is de bedoeling om dit in de toekomst volledig in Utrecht te laten plaatsvinden. Het secretariaat van de LSR is ondergebracht bij Studiecentrum Rechtspleging (SSR), het opleidingsinstituut voor de rechterlijke organisatie in Utrecht.

Jouw uitdaging

Je adviseert samen met een collega-adviseur de gerechten bij de werving van rechters en raadsheren. Je adviseert en faciliteert de inhoudelijke voorbereiding van de selectiegesprekken en begeleidt de LSR in het werving- en selectieproces. Deze adviesrol is nieuw voor de LSR. Je bent verantwoordelijk voor een goed werving- en selectieproces dat voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria en voor het tijdig en onderbouwd voorleggen van bruikbare adviezen en beleidsvoorstellen voor aanpassing van het werving- en selectiesysteem of het proces. Je zorgt voor afstemming met relevante partners. Je neemt deel aan de (voorbereiding en nabespreking van de) selectiegesprekken. Je organiseert en bereidt inhoudelijk bijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld de kwaliteit dag, werkgroepen, presidium vergaderingen) voor en bewaakt de uitvoering van actiepunten. Je levert een bijdrage aan het opleiden en bijscholen van LSR-leden en je draagt zorg voor de interne communicatie door middel van bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Je werkt samen met jouw collega’s binnen SSR aan een goede aansluiting tussen het werven en selecteren, opleiden en beoordelen en verbetering van de werving en selectie rechterlijke macht vanuit kennis van het geheel. Je werkt nauw samen met het bureau dat de LSR administratief ondersteunt en de planning van de procedures verzorgt. Je bent het aanspreekpunt voor meer complexe vragen. 

Jouw profiel

Je beschikt over een WO werk- en denkniveau en bent deskundig op het terrein van arbeids- en organisatiepsychologie. Ervaring met selecteren op competenties is een pre. Je beschikt bij voorkeur over ervaring met het opstellen van beleidsadviesnota’s. Je hebt ervaring met advisering en gespreksbegeleiding van professionals en kunt daarbij omgaan met gevoeligheden en lastige situaties. Je beschikt over overtuigingskracht, bent een stevige persoonlijkheid en brengt daarmee het juiste gewicht in de schaal. Je denkt vooruit en bent gericht op samenwerking en verbetering van het proces. Organisatiesensitiviteit en kennis van de rechterlijke organisatie is een pre. Daarnaast beschik je over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, kun je goed organiseren en ben je zorgvuldig, discreet en representatief. Bij voorkeur kun je op basis van de verwerkte gegevens in spreadsheets analyses maken ten behoeve van verbetering van de werving en selectie. Je ervaart het als uitdaging om jouw positie te verwerven vanuit een nieuwe rol die is toegevoegd ter versterking van de LSR.

Ons aanbod

SSR biedt een prettige werkomgeving waar je kunt bijdragen aan een optimaal functionerende rechtspleging. Het salaris voor deze functie bedraagt minimaal € 3.256,52 en maximaal € 5.003,97 bruto (schaal 11 CAO Rijk) per maand bij een 36-urige werkweek. Afhankelijk van ervaring behoort inschaling in een aanloopschaal tot de mogelijkheden.

Wij bieden je in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een detachering voor de duur van 1 jaar.

Organisatie informatie

https://www.werkenbijderechtspraak.nl/de-organisatie/landelijke-diensten/studiecentrum-rechtspleging/

Inlichtingen

Meer informatie over de inhoud van deze functie kun je inwinnen bij Lisalotte Hage, teamleider 06 29 25 93 71 of Carmen Piscopo, adviseur 06 31 96 49 18.

Sollicitatiewijze

Je interesse maak je kenbaar door uiterlijk 17 januari 2020 per e-mail een motivatiebrief met CV o.v.v. adviseur LSR te sturen naar: WervingSSR@ssr.nl.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag middag 27 januari 2020 graag hiermee alvast rekening houden.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.