Kerndocent – SSR

Wilt u een belangrijke bijdrage leveren aan de deskundigheidsbevordering van de rechterlijke organisatie? Word kerndocent!

SSR zoekt onder de officieren van justitie enthousiaste Kerndocenten m/v 16 uur p/w

SSR organiseert jaarlijks meerdere leergangen voor officieren in opleiding (OIO), assistent-officieren en trainees. Dit kan niet zonder de hulp van OM’ers die doceren. SSR zet voor deze leergangen o.a. kerndocenten in.

Uw uitdaging

Het grootste deel van uw tijd als kerndocent verzorgt u onderwijs. OM en SSR hanteren de leerfilosofie dat alle leeronderdelen een sterke verbinding hebben met de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers. Daarbij heeft de docent meer de rol van procesbegeleider dan van informerende en instruerende docent.

U verzorgt leeractiviteiten op het gebied van (basis) formeel en materieel strafrecht (onder meer de leerstukken opzet en schuld, bewijs, tenlastenleggen en getuigenprocedure). Tijdens deze leeractiviteiten maar ook in speciaal daarop toegespitste activiteiten zal ook aandacht worden besteed aan zittingsvaardigheden en competenties als mondelige uitdrukkingsvaardigheid, luisteren, overtuigen en magistratelijk optreden. Deze leeractiviteiten geeft u zowel zelfstandig als samen met andere docenten/begeleiders. In de bijeenkomsten zal naast groepsgerichte leeractiviteiten ook aandacht zijn voor individuele coaching.

Uw profiel

U bent een enthousiaste en flexibele officier van justitie met ruime ervaring in de werkomgeving CVOM en/of Interventies. U draagt opleiden en kennis overdragen een zeer warm hart toe en wilt uw eigen praktijkervaring daartoe inzetten. U bent gedreven om een wezenlijke bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering en -continuering binnen de rechterlijke organisatie en aan de professionele ontwikkeling van (nieuwe) collega’s. U bent bereid te werken volgens de actuele onderwijskundige inzichten en de leerfilosofie van het OM en SSR. Ervaring met opleiden en doceren is een vereiste. Deze ervaring hoeft overigens niet per se binnen het Openbaar Ministerie te zijn opgedaan.

Ons aanbod

De kerndocent is voor twee dagen per week gedetacheerd bij SSR. Vanzelfsprekend dient de detachering met uw eigen parket afgestemd te worden.

Organisatie informatie

https://www.werkenbijderechtspraak.nl/de-organisatie/landelijke-diensten/studiecentrum-rechtspleging/

Inlichtingen

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, bel of mail met de lector Initieel OM Johanna Reddingius ( 06 51 35 37 11 of j.c.reddingius@ssr.nl).

Sollicitatiewijze

Uw sollicitatiebrief, voorzien van een CV, dient uiterlijk 17 mei 2020 o.v.v. Kerndocent te worden gemaild aan WervingSSR@ssr.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.