Kernopleider – SSR

Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de rechterlijke organisatie? Solliciteer dan!

SSR zoekt een:

Inspirerende en enthousiaste kernopleider m/v (16 uur p/w)

 

Uw uitdaging

U faciliteert en begeleidt de professionele- en persoonlijke ontwikkeling van de rio tot het ambt van rechter. Dit vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de praktijkopleiders (PO’s), opleidingscoördinatoren van de gerechten, collega kernopleiders en cursusmanagers van SSR. Uw werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • U voert gesprekken met de rio en maakt in overleg met de rio en PO afspraken over de inhoud van de voorfase;
  • U denkt mee bij de invulling van het initiële onderwijsaanbod en u organiseert en faciliteert leer/werkteams;
  • U begeleidt de rio naar het persoonlijk opleidingsplan (POP), de zelfevaluatie, bij het evalueren en eventueel bijstellen van het POP met een cyclus van 3 maanden en bij het samenstellen van het digitale portfolio;
  • U begeleidt, coacht en adviseert zowel de rio als de PO’s m.b.t. de voortgang passend bij het leertraject en u beoordeelt de kwaliteit van de stageplaatsen;
  • U brengt de kernwaarden van het ambt van rechter over en monitort de voortgang van het leerproces en bespreekt de tussentijdse vorderingen met de PO en de rio;
  • U bevordert een stimulerend leerklimaat door verbinding te zoeken met alle bij de opleiding betrokkenen en u treedt op als trainer in de leergang praktijkopleider.En anderzijds begeleidt u het leerproces op groepsniveau, bij de leerwerkteams en in de startweek. U wordt in uw begeleidingsactiviteiten indien mogelijk regionaal ingezet.

 

Enerzijds begeleidt u het leerproces op individueel niveau, bij de evaluatiegesprekken e.d. En anderzijds begeleidt u het leerproces op groepsniveau, bij de leerwerkteams en in de startweek. U wordt in uw begeleidingsactiviteiten indien mogelijk regionaal ingezet.

Uw profiel

U bent lid van de rechterlijke macht en wordt gerespecteerd om uw professionele houding, toegankelijkheid en uw persoonlijkheid. U hebt ruime ervaring als rechter of raadsheer en als praktijkopleider en een brede blik op en enthousiasme voor het vak en de mensen. U heeft de SSR-training voor praktijkopleiders gevolgd of bent bereid deze te volgen. U heeft talent voor didactiek, groepsdynamiek, begeleiding, coaching. U heeft affiniteit met het gebruik van nieuwe leermethoden en een digitale leeromgeving of bent bereid zich hierop toe te leggen. U bent bereid om te reizen voor uw werkzaamheden als kernopleider.

Ons aanbod

SSR biedt een prettige werkomgeving waar u kunt bijdragen aan een goed functionerende rechtspleging. U kunt deze functie op detacheringbasis vervullen met behoud van alle rechtspositionele voorwaarden voor een periode van in beginsel drie jaar. De ingangsdatum van de detachering zal in overleg worden bepaald. Graag werken wij u in vanaf oktober 2018 of januari 2019 zodat u tijdig de rio’s over kunt nemen van de uitstromende kernopleiders en daarmee de continuïteit van de opleiding kunt waarborgen. Wij nodigen vooral collega’s uit midden en zuid Nederland graag uit om interesse te tonen. Mocht u uit een andere regio komen en interesse hebben schroom dan ook niet om te solliciteren. Op langere termijn ontstaan in die regio’s ook weer vacatures.

Organisatie informatie

https://www.werkenbijderechtspraak.nl/de-organisatie/ssr/

Inlichtingen

Telefonische inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij een van de kernopleiders:

Milou van der Bel 06-46908262

Erna van Keken 06-52565034

Evelien Grosheide 06-52455510

Jacqueline Dubois 06-25762658

Kees Peper 06-25762562

Marjorie Kok 06-15010384

Esther van den Heuvel 06-12560819

Sollicitatiewijze

Uw sollicitatiebrief, voorzien van een CV, mailen naar WervingSSR@ssr.nl o.v.v. vacature kernopleider.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluiten