Kernopleider rio-opleiding – SSR

Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de rechterlijke organisatie? Solliciteer dan!

Inspirerende en enthousiaste kernopleider m/v (16 uur p/w)

Uw uitdaging:

U faciliteert en begeleidt de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de rechter in opleiding (rio) tot het ambt van rechter. Dit vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de praktijkopleiders (PO’s), opleidingscoördinatoren van de gerechten, collega kernopleiders en cursusmanagers van SSR. Uw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • U voert gesprekken met de rio en maakt in overleg met de rio en PO afspraken over de inhoud van de voorfase.
  • U denkt mee bij de invulling van het initiële onderwijsaanbod en u organiseert en faciliteert leerwerkteams.
  • U begeleidt de rio naar het persoonlijk opleidingsplan (POP), de zelfevaluatie, bij het evalueren en eventueel bijstellen van het POP met een cyclus van 3 maanden en bij het samenstellen van het digitale portfolio.
  • U begeleidt, coacht en adviseert zowel de rio als de PO’s met betrekking tot de voortgang passend bij het leertraject en u beoordeelt de kwaliteit van de stageplaatsen.
  • U brengt de kernwaarden van het ambt van rechter over en monitort de voortgang van het leerproces en bespreekt de tussentijdse vorderingen met de PO en de rio.
  • U bevordert een stimulerend leerklimaat door verbinding te zoeken met alle bij de opleiding betrokkenen en u treedt op als trainer in de leergang praktijkopleider.

Enerzijds begeleidt u het leerproces op individueel niveau, bij de evaluatiegesprekken e.d. en anderzijds begeleidt u het leerproces op groepsniveau, bij de leerwerkteams en in de startweek. U wordt in uw begeleidingsactiviteiten indien mogelijk regionaal ingezet.

Uw profiel

U bent lid van de rechterlijke macht en wordt gerespecteerd om uw professionele houding, toegankelijkheid en uw persoonlijkheid. U hebt ruime ervaring als rechter of raadsheer en als praktijkopleider en een brede blik op en enthousiasme voor het vak en de mensen. U heeft de SSR-training voor praktijkopleiders gevolgd of bent bereid deze te volgen. U heeft talent voor didactiek, groepsdynamiek, begeleiding, coaching. U heeft affiniteit met het gebruik van nieuwe leermethoden en een digitale leeromgeving of bent bereid zich hierop toe te leggen. U bent bereid om te reizen voor uw werkzaamheden als kernopleider.

Ons aanbod

SSR biedt een prettige werkomgeving waar u kunt bijdragen aan een goed functionerende rechtspleging. U kunt deze functie op detacheringbasis vervullen met behoud van alle rechtspositionele voorwaarden voor een periode van in beginsel drie jaar. De ingangsdatum van de detachering zal in overleg worden bepaald.

Organisatie informatie

https://www.werkenbijderechtspraak.nl/nieuws/de-organisatie/landelijke-diensten/studiecentrum-rechtspleging/

Inlichtingen:

Telefonische inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij kernopleiders Jacqueline Dubois tel. 06-20 65 50 07 en Kees Peper tel. 06-25 76 25 62.

Sollicitatiewijze:

Uw sollicitatiebrief, voorzien van een CV, dient uiterlijk 16 oktober 2020 te worden gemaild aan WervingSSR@ssr.nl o.v.v. vacature kernopleider.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld