Lector Strafrecht – SSR

 Wilt u een bijdrage leveren aan de bevordering van deskundigheid van de rechterlijke organisatie? Solliciteer dan!

SSR zoekt een:

Deskundige en energieke lector Strafrecht ZM m/v  (2-3 dagen per week)

 

Uw uitdaging

Als lector brengt u uw expertise in op het terrein van de strafrechtspleging en bent u uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U maakt de verbinding tussen de wetenschap, de praktijk en SSR. U bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de leeractiviteiten en leerlijnen binnen uw rechtsgebied.

Met het oog daarop bent u voortdurend betrokken bij de leeractiviteiten die door de cursusmanagers van SSR ontwikkeld worden en de docenten die hierop worden ingezet.

U zorgt er samen met uw collega lectoren voor dat gemeenschappelijke ontwikkelingen binnen de diverse rechtsgebieden ondervangen worden en dat die waar mogelijk rechtsgebiedoverstijgend worden opgepakt. Voor een adequate inschatting van de wensen van ‘de rechterlijke organisatie’ en een juiste inschatting van de urgentie van te ontwikkelen leeractiviteiten, bouwt en onderhoudt u een omvangrijk (inter)nationaal netwerk.

Uw profiel

U bent een gerespecteerd en gezaghebbend lid van de rechterlijke macht op het terrein van het strafrecht en heeft ervaring en/of affiniteit met opleidingsontwikkeling. Op basis van uw expertise weet u mede richting te geven aan het juridisch debat en de ambities van SSR. Als lector weet u draagvlak te creëren en mensen te inspireren en stimuleren.

U hebt diverse (inter)nationale contacten en u begeeft zich gemakkelijk in externe netwerken.

U weet te verbinden, kunt goed samenwerken en toont organisatiesensitiviteit en stevigheid.

U hebt daarnaast een aantoonbare wetenschappelijke belangstelling. U beschikt over onderwijskundig inzicht en vaardigheden of bent bereid u hierin te verdiepen. U heeft affiniteit met nieuwe (digitale) leermiddelen. U bent een innovatief denker en weet dit om te zetten naar vernieuwende leeroplossingen. U kunt buiten bestaande kaders denken.

Ons aanbod

U kunt deze functie op detacheringbasis vervullen met behoud van alle rechtspositionele voorwaarden voor een periode van in beginsel drie jaar. Het lectoraat bij SSR geeft u persoonlijk de gelegenheid om u te verdiepen in zowel de individuele-als organisatieontwikkeling. Bovendien profiteren u en uw gerecht van uw als lector opgedane kennis en ervaring in de ontwikkeling van uw gerecht en de rechterlijke organisatie naar een lerende organisatie. Het streven is u te laten starten per 1 juni of 1 juli 2020.

Organisatie informatie

Lees hier meer informatie over de organisatie.

Inlichtingen

Telefonische inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Berry Stinissen, Teamleider Opleidingen, telefoonnummer (06-12985823) of bij Mathilde Groenendijk (06-15 85 61 52)

Sollicitatiewijze

Uw interesse maakt u kenbaar door uiterlijk 15 november 2019 een e-mail met CV te sturen naar: WervingSSR@ssr.nl o.v.v. lector Strafrecht. De 1e sollicitatiegesprekken staan gepland op 6 december 2019 en indien u doorgaat naar het 2e gesprek dan worden die gepland in de ochtend van 17 december 2019, graag hiermee alvast rekening houden.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld