Raio-opleiding – SSR

In oktober 2012 is een laatste groep van 25 raio’s begonnen aan de traditionele Raio-opleiding. De Raio-opleiding is inmiddels vervangen door twee andere opleidingen: De Rio-opleiding voor rechters en raadsheren en de Oio-opleidingen voor (assistent) officieren van justitie. Er worden geen nieuwe raio’s meer aangenomen. De huidige raio’s ronden hun opleiding op de gebruikelijke wijze af.

De Raio-opleiding in het kort

De Raio-opleiding is de (voormalige) opleiding die juristen al werkend tot rechter of officier van justitie opleidt. De opleiding bestaat uit drie opleidingsperiodes:

  1. In de basisperiode volgen Raio’s achtereenvolgens een opleiding in de sector strafrecht, civiel recht, bestuursrecht en ten slotte op het parket. Aan het einde van de basisopleiding maken zij een keus voor een rechtsprekende functie of een functie als officier van justitie.
  2. In de verdiepingsperiode verdiepen zij zich gedurende tien maanden in één van de sectoren van de rechtbank of op een parket. Afhankelijk van hun keus.
  3. Daarna volgen zij een stage van (maximaal) 24 maanden buiten de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie. Het doel hiervan is te ervaren hoe recht en maatschappij op elkaar aansluiten en om het werk van rechter of officier van justitie vanuit een ander perspectief te ervaren.

Wanneer de opleiding met goed gevolg is doorlopen, krijgen de Raio’s een getuigschrift uitgereikt. Deze ‘akte van meesterschap’ is het  ‘toegangsbewijs’ om als rechter/officier van justitie aan de slag te gaan.

Raio-studiegids en -handboek

Meer informatie over de Raio-opleiding vindt u in de studiegids. De studiegids bevat, naast alle algemene informatie over de opleiding, het curriculum per opleidingsperiode.

Zie voor meer informatie over raio-beleid en -regelgeving het handboek Raio-regelingen.

MIJN SSR

Raio’s die op dit moment in opleiding zijn, loggen in op MIJN SSR voor praktische informatie.

Contact

Voor meer over de Raio-opleiding kunt u contact opnemen met het Raio-opleidingsbureau via Raio-opleidingsbureau@ssr.nl of 088 – 361 3212.

Sluiten