Kerndocenten – SSR

Enthousiaste kerndocenten  (1,5 dag p/w)

 

SSR organiseert jaarlijks meerdere leergangen voor officieren in opleiding (OIO), adjunct-officieren in opleiding en OM-trainees. Dit kan niet zonder de hulp van OM’ers die doceren. SSR zet voor met name de Introductieperiode van deze leergangen (o.a.) Kerndocenten in. 

Jouw uitdaging

Het grootste deel van jouw tijd als kerndocent verzorg je onderwijs. Het overige deel besteed je aan voorbereiding, overleggen of aanpassen van (de inhoud) van de cursus(sen) en het opstellen van casuïstiek voor de Proeven van Bekwaamheid.

Het OM en SSR hanteren de leerfilosofie dat alle leeronderdelen een sterke verbinding hebben met de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers. Daarbij heeft de docent vooral de rol van  richting gevende en inspirerende begeleider – meer dan een rol als informerende en instruerende docent.

Je verzorgt leeractiviteiten op het gebied van (basis) formeel en materieel strafrecht – onder meer de leerstukken opzet en schuld, bewijs, tenlastelegging en getuigenprocedure. Tijdens deze leeractiviteiten en daarnaast in speciaal daarop toegespitste activiteiten zal ook aandacht worden besteed aan het (verder) ontwikkelen van zittingsvaardigheden en van  competenties zoals mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, luisteren, overtuigen en magistratelijk optreden; in alle leeractiviteiten wordt ook steeds nadrukkelijk aandacht besteed aan “houding en gedrag”. Deze leeractiviteiten geef je zowel zelfstandig als samen met andere docenten/begeleiders. In de bijeenkomsten zal naast groepsgerichte leeractiviteiten ook aandacht zijn voor meer individuele training en coaching.

Jouw profiel

Je bent een enthousiaste en flexibele officier van justitie of advocaat generaal. Je draagt opleiden en kennis overdragen een zeer warm hart toe en wil jouw eigen praktijkervaring daartoe inzetten. Je bent gedreven om een wezenlijke bijdrage te leveren aan kwaliteitsontwikkeling en -verbetering  binnen de rechterlijke organisatie en aan de professionele ontwikkeling van (nieuwe) collega’s. Je bent bereid te werken volgens de actuele onderwijskundige inzichten en de leerfilosofie van het OM en SSR. Ervaring met opleiden en doceren is een vereiste. Deze ervaring hoeft overigens niet per se binnen het Openbaar Ministerie te zijn opgedaan.

Ons aanbod

De kerndocent is voor twee dagen per week gedetacheerd bij SSR. Vanzelfsprekend dient de detachering met jouw eigen parket afgestemd te worden.

Organisatie informatie

Studiecentrum Rechtspleging – Werken bij de Rechtspraak

Inlichtingen

Heb je interesse of wil je meer informatie, bel of mail met de lector Initieel OM Johanna Reddingius ( 06 51 35 37 11 of j.c.reddingius@ssr.nl ).

Sollicitatiewijze

Jouw sollicitatiebrief, voorzien van een CV, dient o.v.v. Kerndocent kan gemaild worden aan WervingSSR@ssr.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.