Kernopleider – SSR

Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de rechterlijke organisatie? Solliciteer dan!

SSR zoekt een:

Inspirerende en enthousiaste kernopleider m/v (16 uur p/w)

 

Jouw uitdaging

Je faciliteert en begeleidt de professionele- en persoonlijke ontwikkeling van de rio tot het ambt van rechter. Dit vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de praktijkopleiders (PO’s), opleidingscoördinatoren van de gerechten, collega kernopleiders en cursusmanagers van SSR. Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Je voert gesprekken met de rio en maakt in overleg met de rio en PO afspraken over de inhoud van de voorfase;
  • Je denkt mee bij de invulling van het initiële onderwijsaanbod en u organiseert en faciliteert leer/werkteams;
  • Je begeleidt de rio naar het persoonlijk opleidingsplan (POP), de zelfevaluatie, bij het evalueren en eventueel bijstellen van het POP met een cyclus van 3 maanden en bij het samenstellen van het digitale portfolio;
  • Je begeleidt, coacht en adviseert zowel de rio als de PO’s m.b.t. de voortgang passend bij het leertraject en je beoordeelt de kwaliteit van de stageplaatsen;
  • Je brengt de kernwaarden van het ambt van rechter over en monitort de voortgang van het leerproces en bespreekt de tussentijdse vorderingen met de PO en de rio;
  • Je bevordert een stimulerend leerklimaat door verbinding te zoeken met alle bij de opleiding betrokkenen.

Enerzijds begeleid je het leerproces op individueel niveau, bij de evaluatiegesprekken e.d. En anderzijds begeleid je het leerproces op groepsniveau, bij de leerwerkteams en in de startweek. Je wordt in jouw begeleidingsactiviteiten indien mogelijk regionaal ingezet.

Bekijk dit filmpje om je nog meer beeld te geven van de functie. Je bent lid van de rechterlijke macht en wordt gerespecteerd om jouw professionele houding, toegankelijkheid en jouw persoonlijkheid. Je hebt ruime ervaring als rechter of raadsheer en als praktijkopleider en een brede blik op en enthousiasme voor het vak en de mensen. Je hebt de SSR-training voor praktijkopleiders gevolgd of bent bereid deze te volgen. Je hebt talent voor didactiek, groepsdynamiek, begeleiding, coaching. Je hebt affiniteit met het gebruik van nieuwe leermethoden en een digitale leeromgeving of bent bereid je hierop toe te leggen. Je bent bereid om te reizen voor jouw werkzaamheden als kernopleider.

Jouw profiel

Je bent lid van de rechterlijke macht en wordt gerespecteerd om jouw professionele houding, toegankelijkheid en jouw persoonlijkheid. Je hebt ruime ervaring als rechter of raadsheer en als praktijkopleider en een brede blik op en enthousiasme voor het vak en de mensen. Je hebt de SSR-training voor praktijkopleiders gevolgd of bent bereid deze te volgen. Je hebt talent voor didactiek, groepsdynamiek, begeleiding, coaching. Je hebt affiniteit met het gebruik van nieuwe leermethoden en een digitale leeromgeving of bent bereid je hierop toe te leggen. Je bent bereid om te reizen voor jouw werkzaamheden als kernopleider.

Ons aanbod

SSR biedt een prettige werkomgeving waar je kunt bijdragen aan een goed functionerende rechtspleging. Je kunt deze functie op detacheringbasis vervullen met behoud van alle rechtspositionele voorwaarden voor een periode van in beginsel drie jaar. De ingangsdatum van de detachering zal in overleg worden bepaald.

Organisatie informatie

 https://www.werkenbijderechtspraak.nl/nieuws/de-organisatie/landelijke-diensten/studiecentrum-rechtspleging

Inlichtingen

Telefonische inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij kernopleiders Jacqueline Dubois tel. 06-20 65 50 07 en Kees Peper tel. 06-25 76 25 62.

Sollicitatiewijze

Jouw sollicitatiebrief, voorzien van een CV, kun je mailen aan WervingSSR@ssr.nl o.v.v. vacature kernopleider.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.