Annuleringsregeling – SSR

Waarom een annuleringsregeling?

De middelen die de Rechtspraak en het OM voor opleiding beschikbaar stellen zijn beperkt. Annulering leidt tot minder efficiency, hogere kosten en heeft bovendien invloed op het behalen van leerresultaten van andere deelnemers. Door annuleringskosten in rekening te brengen beogen de Raad voor de rechtspraak, het College van Procureurs-generaal en SSR annuleringen zoveel mogelijk te beperken.

Toepassingsgebied

Deze annuleringsregeling is van toepassing op iedere inschrijving op een leeractiviteit van SSR, tenzij bij de informatie over de leeractiviteit of in een desbetreffende overeenkomst expliciet anders wordt aangegeven.

Algemeen

Een deelnemer kan een inschrijving op een leeractiviteit van SSR kosteloos annuleren tot vier weken voor de datum waarop de eerste leeractiviteit plaatsvindt. Is de deelnemer werkzaam bij een gerecht of parket, dan dient annulering te gebeuren door de desbetreffende opleidingscoördinator. De opleidingscoördinator kan bij de annulering in plaats van de verhinderde deelnemer een vervanger voor de leeractiviteit opgeven. Deze vervanger dient te behoren tot de doelgroep waarop de leeractiviteit is gericht.

Annulering is alleen per mail (SSRservicedesk@ssr.nl) mogelijk.

Permanente educatie

Bij annulering van een inschrijving of overnachting binnen vier weken voor de datum waarop de eerste leeractiviteit plaatsvindt, resp. de overnachtingsdatum, dan wel indien de ingeschreven deelnemer niet op de leeractiviteit verschijnt, brengt SSR de volgende kosten in rekening:*

  1. bij een deelnemer uit een OM-onderdeel brengt SSR €200 per leeractiviteit, in rekening bij het OM-onderdeel;
  2. bij alle andere deelnemers brengt SSR de volledige prijs van de leeractiviteit in rekening. Bij een deelnemer uit een gerecht of landelijke organisatie van de Rechtspraak worden deze kosten in rekening gebracht bij het gerecht, resp. de landelijke organisatie.

Er worden geen kosten in rekening gebracht als in plaats van de verhinderde deelnemer een vervanger wordt opgegeven. Voorwaarden hierbij zijn dat deze persoon behoort tot de doelgroep waarop de leeractiviteit is gericht en dat hij/zij nog voldoende tijd heeft om eventuele voorbereidende opdrachten hiervoor te maken

Als een ingeschreven deelnemer, die werkzaam is bij de Rechtspraak, niet op de leeractiviteit verschijnt, dan brengt SSR de desbetreffende opleidingscoördinator en de functionele autoriteit van de afwezigheid op de hoogte.

Cursussen die onderdeel zijn van een initiële opleiding

Voor rio’s geldt voorts:

Annulering van deelname aan een verplichte leeractiviteit waarop de rio is ingeschreven is niet mogelijk. Als een rio door overmacht verhinderd is aan een verplichte leeractiviteit deel te nemen dan dient deze de niet gevolgde verplichte leeractiviteit in te halen, zo mogelijk bij een volgende uitvoering. De rio dient contact op te nemen met het rio-bureau. Van overmacht kan alleen sprake zijn als de reden van annulering noch aan de rio noch aan de organisatie waar de rio werkzaam is, is toe te rekenen.

Voor oio’s, adjunct-officieren in opleiding, OM-trainees en advocaten-generaal in opleiding geldt voorts:

Annulering van deelname aan een leeractiviteit waarvoor men was ingeschreven in het kader van een initiële opleiding, door een oio, adjunct-officier in opleiding, is niet mogelijk. Als een oio, adjunct-officier in opleiding, OM-trainee of advocaat-generaal in opleiding door overmacht verhinderd is aan een dergelijke leeractiviteit deel te nemen dan dient deze de niet gevolgde leeractiviteit in te halen, zo mogelijk bij een eerstvolgende uitvoering. Hierover dient de kandidaat contact op te nemen met de SSR-Servicedesk. Van overmacht kan alleen sprake zijn als de reden van annulering noch aan de oio, adjunct-officier in opleiding, OM-trainee of advocaat-generaal in opleiding noch aan de organisatie waar deze werkzaam is, is toe te rekenen.

* Deze kosten zijn gebaseerd op de met de Raad voor de rechtspraak en het OM gemaakte prijsafspraken.

Annuleringsregeling SSR (PDF)