Sind 2019 bieden we met onze podcast SSR Meestervertellers verhalen die je aan het denken zetten over onderwerpen die spelen binnen de rechterlijke organisatie. Food for thought!
SSR Meestervertellers beluister je waar en wanneer je dat wilt. Iedere maand verschijnt er een nieuwe aflevering. Vaker, als de actualiteit daar om vraagt. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Nieuwe afleveringen worden dan automatisch opgehaald.

Afleveringen:

 

57. Jonathan Soeharno – Rechtspraak in gepolariseerde zaken

Het vonnis in de Urgenda-zaak, of een rechtbank die oordeelt dat de tijd rijp is voor een derde gender….Steeds vaker leggen belanghebbenden zaken aan de rechter voor waar nog geen of nauwelijks wetgeving voor is. Wat doe je dan als rechter? Trek je je handen er vanaf en verwijs je naar de wetgever? Of zoek je naar wat er wél is en maak je op basis daarvan een afweging? Daan Langkamp praat met Jonathan Soeharno, hoogleraar Rechtspleging, advocaat en raadsheer-plaatsvervanger. Soeharno legt uit hoe je als rechter kunt voorkomen dat je activistisch wordt.

Relevant cursusaanbod SSR: Beroepsehtiek

56. Bart Nitrauw – De festivalsnuiver blijft buiten schot

De handel in cocaïne is net als andere soorten handel een kwestie van vraag en aanbod. Maar waarom pakken we de straatdealertjes en drugsbaronnen dan wel aan en blijft de hoogopgeleide festivalsnuiver buiten schot? Is ons gedoogbeleid ten opzichte van gebruik nog wel houdbaar? Officier van justitie Bart Nitrauw praat met Daan Langkamp over hoe een ‘onschuldig’ lijntje snuiven op een feest of festival een geweldspiraal in stand houdt die al lang niet meer beperkt blijft tot alleen het drugsmilieu.

55. Willem Nijkerk – To offend, shock or disturb

“To offend, shock, or disturb” Zo ruim definieerde het Europees Hof in 1976 de vrijheid van meningsuiting. Ruim maar niet onbegrensd. Bij discriminatiezaken gaat het vaak om een botsing van grondrechten waarbij die vrijheid van meningsuiting een rol speelt. En dat het ene grondrecht niet zwaarder weegt dan het andere, dat maakt het lastig maar ook juist interessant. Willem Nijkerk is hoofd van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD). In deze aflevering legt hij uit hoe het LECD de verschillende parketten helpt om die lastige afweging van tegengestelde belangen met zorg te maken.

54. Ferry van Veghel – Procesafspraken

Is het maken van procesafspraken bij strafzaken een goede manier om het proces te versnellen, of doen we daarmee ‘het recht’ geweld aan? Daan Langkamp spreekt erover met recherche officier Ferry van Veghel. Van Veghel legt op welke manier procesafspraken in nieuwe én oude zaken tot een sneller vonnis kunnen leiden.

53. Janine Janssen – Femicide

Femicide, de term is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor een afschuwelijk fenomeen: het doden van vrouwen omdat ze vrouw zijn.
Maar is elke vrouw die vermoord wordt dan ook slachtoffer van femicide? En zouden deze zaken door een rechter anders behandeld moeten worden? In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat bijzonder hoogleraar Janine Janssen in gesprek met Daan Langkamp over onder meer de juridische kant van femicide. Eén woord blijkt hierbij allerbelangrijkste: preventie.

52. Aisha Dutrieux – De beslismachine

Wat doe je als je als rechter vindt dat je door werkdruk je werk niet meer goed kunt doen? Ga je dan de barricaden op? Neem je genoegen met minder kwaliteit? Of stop je er mee? Aisha Dutrieux wilde geen beslismachine meer zijn en koos voor een andere carrière. In gesprek met Daan Langkamp roept Dutrieux op om eens naar rechters luisteren. Niet voor het in kaart brengen van het probleem maar voor de oplossing ervan.

51. Derk Venema en Arie-Jan Kwak – De integere rechter

De kernwaarden waarmee je als rechter moet werken, kunnen complex zijn en soms zelfs met elkaar in strijd. Welke keuzes maak je dan als je integer wilt handelen? Arie-Jan Kwak en Derk Venema, beiden universitair docent en docent beroepsethiek bij SSR,  gaan in deze aflevering van SSR Meestervertellers met Daan Langkamp in gesprek over verschillende ethische aspecten in het werk én het privéleven van de rechter.

Relevant cursusaanbod: Beroepsethiek – SSR

50. Margreet Blaisse en Remco van Tooren – Van buiten naar binnen

Negenenveertig afleveringen lang probeerden we met zeer uiteenlopende gasten stof tot nadenken te bieden over zaken die spelen binnen de rechterlijke organisatie. Voor deze 50e aflevering richten we de blik van buiten naar binnen: wat kan SSR als opleidingsinstituut van Rechtspraak en Openbaar Ministerie zelf bijdragen? Margreet Blaisse en Remco van Tooren, rector en conrector van SSR, kregen een paar minuten voor opname een lijst met prangende vragen. Ze gingen de uitdaging aan en kwamen spontaan, al improviserend tot hun antwoorden.

49. Jan Vleggeert – Dubbele petten in het fiscaal recht

Een kwart van álle geldstromen binnen multinationals loopt via Nederland. En dat heeft natuurlijk een reden. Maakt dat Nederland een belastingparadijs? We vragen het Jan Vleggeert, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden. In deze aflevering van SSR Meestervertellers legt Vleggeert uit waarom Nederland zo aantrekkelijk is voor multinationals en hoe een zuivere discussie daarover moeilijk is als de meeste fiscale wetenschappers ook belangen hebben in de commerciële praktijk.

48. Kees Verhoeven – Inzet van technologie voor de veiligheid van de burger

‘De verkeerde inzet van digitale technologie is een gevaar voor de rechtstaat’. Dat stelt voormalig Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. Tegenwoordig is Verhoeven adviseur cybersecurity en digitale zaken. In deze aflevering van SSR Meestervertellers praat hij met Daan Langkamp over hoe goed bedoelde interventies tóch verkeerd kunnen uitpakken en waarom de afweging om digitale technologie in te zetten voor de veiligheid van de burger altijd met de grootste zorg genomen moet worden.

47. Sanderijn Wierink en Marcel Snijders – De rechter in opleiding springt in het diepe

Als je rechter wilt worden, dan volg je eerst de rio-opleiding bij SSR. Rio staat voor rechter – of raadsheer – in opleiding. Maar hoe verloopt zo’n opleiding eigenlijk? Zit je een paar jaar met je neus in de wetboeken of ga je gelijk aan de slag in de rechtszaal?
In deze podcast praat Daan Langkamp met rio Sanderijn Wierink en praktijkopleider Marcel Snijders over die vraag: Spring je als rechter in opleiding gelijk in het diepe?

46. Aleid Wolfsen en Diederik Greive – Grondrechten wegen

Aleid Wolfsen is voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, Diederik Greive hoofdofficier van justitie. Samen houden ze lichaam en geest in conditie door filosofische gesprekken te voeren tijdens lange wandelingen over de hei. Op verzoek van SSR Meestervertellers deden ze dat voor één keer achter onze podcast microfoon.
Dus doe je wandelschoenen aan, je oortjes in en laat je meevoeren in deze wandeling langs Emanuel Kant, het parlement der dingen en het bewaken en wegen van grondrechten.

45. Charlotte Meindersma – Juice channels

Rechters leven in hun eigen bubbel, maar beseffen dat niet. Dat probeert juriste Charlotte Meindersma duidelijk te maken in deze aflevering van SSR Meestervertellers. Als je nog nooit gehoord hebt van juice channels, Samantha Steenwijk of Famke Louise dan ben je na het beluisteren van deze podcast weer helemaal bij. Meindersma gaat in onze podcast in gesprek met Daan Langkamp over de balans tussen het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting en waarom juridisch je gelijk halen soms slecht voor je kan uitpakken.

44. Rinus Otte – Maatwerk of rechtszekerheid

Procureur generaal Rinus Otte gooit graag een steen in de vijver. Een goed functionerende rechtstaat is namelijk gebaat bij een stevige discussie. In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat Rinus Otte in gesprek met Daan Langkamp over het spanningsveld tussen maatwerk en rechtszekerheid en de disbalans tussen de wetgevende macht en de rechtgevende macht.

43. Gerbrig Klos en Mpanzu Bamenga – De blinddoek van Vrouwe Justitia 2

Beoordeeld worden op je huidskleur, dat is een inbreuk op je menswaardigheid en ook een inbreuk op je rechten. Zeker als het gebeurt door een overheidsinstantie. Amnesty International, Controle Alt Delete, RADAR, PILP-NJCM en twee individuele burgers dagvaarden Koninklijke Marechaussee om een einde te maken aan discriminerende grenscontroles. Ze verloren de zaak. In deze aflevering van SSR Meestervertellers spreekt Daan Langkamp met Gerbrig Klos van Amnesty International en Mpanzu Bamenga, één van de individuele eisers.

42. Willemijn Bezemer en Arjen Leerkes – De blinddoek van Vrouwe Justitia 1

De oververtegenwoordiging van bepaalde groepen jongeren in de strafrechtketen is voor het grootste gedeelte niet te herleiden tot crimineel gedrag. Heb je een migratie-achtergrond of een lagere sociaal-economische positie, dan heb je bij gelijk crimineel gedrag flink meer kans om als verdachte te worden aangemerkt. In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat Daan Langkamp hierover in gesprek met Willemijn Bezemer en Arjen Leerkes, sociologen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Over hoe vooroordelen doorwerken in de hele strafrechtketen.

41. Lisan Wösten – Handen af van onze hulpverleners

Stoeptegels gooien naar de politie, de brandweer beschieten met vuurwerk, ambulance-medewerkers in het gezicht spugen; de hulpdiensten krijgen het regelmatig zwaar te verduren. Wat kunnen we ertegen doen?  In deze aflevering van SSR Meestervertellers praat Daan Langkamp met Lisan Wösten, plaatsvervangend hoofdofficier in Rotterdam en als portefeuillehouder Veilige Publieke Taak namens het OM lid van de Taskforce Onze Hulpverleners Veilig. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen met z’n handen van onze hulpverleners afblijft?

40. Diederik Greive – Recht met krom als uitgangspunt

Eenheidsdenken, mensen in hokjes stoppen, de werkelijkheid proberen te passen binnen onze regels. We doen het allemaal en we moeten ervan af. Dat vindt Diederik Greive, hoofdofficier van justitie bij Parket Noord Nederland. In deze aflevering van SSR Meestervertellers haalt onze – inmiddels – vaste columnist de hang naar eenvormigheid genadeloos onderuit. Greive ziet het verschil als basis van onze werkelijkheid en vraagt ruim baan voor grijze gebieden en voor de schoonheid van wat niet recht maar krom is. Geniet van het verschil en maak het verschil!

39. Suzanne Nieuwenhuijs – Hoogsensitief op de werkvloer

Suzanne Nieuwenhuijs is jurist en zelfstandig trainer/coach bij Werkgelukt. In haar werk breekt ze graag een lans voor hoogsensitiviteit op de werkvloer. Een eigenschap die vaak niet goed wordt herkend en erkend, maar de sterke en positieve kanten die deze eigenschap met zich meebrengt, zouden volgens haar vaker ingezet kunnen worden tijdens het werk. Suzanne Nieuwenhuijs gaat in gesprek met Daan Langkamp over de kwaliteiten van hoogsensitieve medewerkers en jobcrafting.

38. Frank Wieland – De mens als rechter

Frank Wieland was rechter in de zaak Holleeder. Diens levenslang was het laatste vonnis dat hij uitsprak voor hij met pensioen ging.
In deze extra lange aflevering van onze podcast SSR Meestervertellers praat hij aan de hand van enkele geruchtmakende zaken over wat rechter zijn met een mens doet. Wat doe je met emoties binnen en buiten de rechtszaal en mag je als rechter lachen om de grapjes van Holleeder? Luister naar Frank Wieland en Daan Langkamp over de mens als rechter en het belang van een goed gesprek.

37. Reijer Passchier – Digitalisering en de balans van de trias politica

Reijer Passchier is universitair docent staatsrecht bij de Open Universiteit en de Universiteit Leiden.  Naar aanleiding van zijn boek Artificiële intelligentie en de rechtstaat gaat hij in op de verschuivende machtsverhoudingen binnen de trias politica. Door de inzet van kunstmatige intelligentie wordt de uitvoerende macht steeds efficiënter. Tegelijkertijd loopt de rechterlijke macht achter bij deze digitalisering. Hoe erg is dat en wat kunnen we daar aan doen? Passchier gaat met Daan Langkamp in gesprek over techniek als een sociaal fenomeen en besluiten die niemand meer kan uitleggen.

36. Rens Vliegenthart – Media, maatschappij en de Rechtspraak

Rens Vliegenthart is hoogleraar media en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. Hij ziet de onafhankelijkheid van de Rechtspraak als een complicerende factor in de omgang van rechters met pers en publiek. Toch zijn er momenten waarop contact met de media wenselijk is.
In deze aflevering van SSR Meestervertellers verkent Vliegenthart – in gesprek met Daan Langkamp – de grenzen en de mogelijke gevolgen van interactie tussen de media, de maatschappij en de Rechtspraak.

35. Gea Peper –  Werkgeluk

Gea Peper is eigenaar en oprichter van het HappinessBureau. Als werkgeluk-expert ondersteunt zij organisaties die het werkgeluk van hun medewerkers willen vergroten. Ze bespreekt met Daan Langkamp wat organisaties daar precies voor kunnen doen en wat je zelf kunt doen om gelukkiger te worden van je werk.


Hoe gelukkig ben je op je werk? Ben je na het beluisteren van deze podcast benieuwd naar hoe gelukkig jij bent op je werk? Doe dan de Werkgeluktest. Het HappinessBureau stelt deze test en het e-book ‘De 12 dingen die je moet weten over gelukkig werken’ gratis beschikbaar voor luisteraars van SSR Meestervertellers:
ebook 12-dingen-gelukkig-werken
Werkgeluktest

Relevant cursusaanbod: Vergroot je eigen werkgeluk

34. Ybo Buruma – Rechters tussen Urgenda en toeslagenaffaire

Zijn rechters té activistisch? Of juist niet activistisch genoeg? Deze prikkelende vraag stelt Ybo Buruma, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schetst de positie van de Rechtspraak in de huidige risicosamenleving en daarna. Urgenda of de toeslagenaffaire: hoe moet een rechter zich opstellen?

33. Sjoerd Bakker – Contract en corona

In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Sjoerd Bakker te gast. Raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden en verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2012 promoveerde hij op redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht. Een onderwerp dat volop in de belangstelling staat in deze tijden van corona. Wat corona voor het contractenrecht betekent en hoeveel vragen het oproept, daarover gaat Sjoerd Bakker met Daan Langkamp in gesprek.

Relevant cursusaanbod: Contract en Corona – SSR

32. Johan Bac – Het lot van de taakstraf

In deze aflevering is te gast: Johan Bac, algemeen directeur van Reclassering Nederland. Naar aanleiding van het voorgenomen taakstrafverbod gaat hij met Daan Langkamp in gesprek over het belang van de taakstraf. De taakstraf is – naast de geldboete en vrijheidsbeneming – al zo’n 20 jaar één van de drie hoofdstraffen in ons rechtsstelsel. Toch worden aan het opleggen van een taakstraf steeds vaker voorwaarden gesteld. Bac legt uit waarom hij dit een zorgelijke ontwikkeling vindt.

Relevant cursusaanbod: Executie van straffen – SSR

31. Jacqueline Bonnes – De Rotterdamse webcamhacker

Jacqueline Bonnes doet als officier van justitie grote onderzoeken op het gebied van cybercrime. In deze aflevering kijkt ze met cyber-expert Chris van ’t Hof terug op de zaak van de Rotterdamse webcamhacker. Bonnes legt uit waarom deze zaak bepalend is geweest voor de manier waarop we in Nederland computercriminaliteit benaderen.


Meer informatie? Relevant cursusaanbod vind je op de cybercrime overzichtspagina van onze website.

30. Brenno de Winter – Ethisch hacken

In deze aflevering spreekt cyber-expert Chris van ’t Hof met Brenno de Winter. In zijn rol als onderzoeksjournalist kaartte De Winter misstanden aan door het hacken van onder meer de OV-chipkaart. Tegenwoordig treedt hij op als expert in rechtszaken en adviseert hij organisaties over het verbeteren gegevensbescherming. Waar zit het verschil tussen computervredebreuk en ethisch hacken? Aan de hand van enkele bekende hacks geeft de Winter uitleg over subsidiariteit en proportionaliteit.


Meer informatie? Relevant cursusaanbod vind je op de cybercrime overzichtspagina van onze website.

29. Wytske van der Wagen – Cybercrime of cyborg crime?

In deze aflevering is te gast Wytske van der Wagen, assistent professor criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit New York gaat ze met Chris van ’t Hof in gesprek over haar proefschrift From Cybercrime to Cyborg crime. In haar proefschrift gaat van der Wagen in op de interactie tussen dader en technologie bij het plegen van internetcriminaliteit.


Meer informatie? Relevant cursusaanbod vind je op de cybercrime overzichtspagina van onze website.

28. Jan-Jaap Oerlemans – Encrochat

In deze aflevering spreekt cyber-expert Chris van ’t Hof met Jan-Jaap Oerlemans, bijzonder hoogleraar inlichtingen en recht. Oerlemans geeft in deze podcast tekst en uitleg over de zaak encrochat; de hack van versleutelde telefoonberichten van criminelen door de Franse en Nederlandse politie.


Meer informatie? Relevant cursusaanbod vind je op de cybercrime overzichtspagina van onze website.

27. Jacqueline Bonnes – Ransomware

In deze aflevering spreekt cyber-expert Chris van’t Hof met Jacqueline Bonnes. Als officier van justitie doet Bonnes grote onderzoeken op het gebied van cybercrime. Aan de hand van een voorbeeld geeft ze in deze podcast uitleg over de aanpak van afpersing met gijzelsoftware, beter bekend als ransomware.

Meer informatie? Relevant cursusaanbod vind je op de cybercrime overzichtspagina van onze website.

26. Brenno de Winter – Digitale bewijsvoering

In deze aflevering spreekt cyber-expert Chris van’t Hof met Brenno de Winter. In zijn rol als onderzoeksjournalist probeerde De Winter misstanden aan te kaarten door hacks van onder meer de OV-chipkaart. Tegenwoordig helpt hij organisaties met het verbeteren van gegevensbescherming.
Van ’t Hof en de Winter praten in deze podcast over digitale bewijsvoering. Ze vragen zich af: “In hoeverre moet een rechter zélf ICT-kennis hebben en welke experts kan de rechter vertrouwen om een oordeel te vellen?”


Meer informatie? Relevant cursusaanbod vind je op de cybercrime overzichtspagina van onze website. Ook kun je het boek Survivalgids voor de Digitale Jungle downloaden.

25. Diederik Greive – Recht met een traan

Hoofdofficier Diederik Greive ziet de rechtspraktijk als een podium voor tragedies. En van die tragiek moeten we afblijven. Greive pleegt met deze aflevering van SSR Meestervertellers een daad van verzet tegen de neiging om alles recht te spreken wat krom is.
In 10 minuten neemt hij je mee langs Plato, juridische tangverlossingen, Nietzsche, morele intuïtie en de toeslagenaffaire. Amor fati!

24. Jos van Oijen – Ratio en emotie in de rechtszaal

In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Jos van Oijen te gast. Van Oijen is lector bij SSR en rechter bij de rechtbank Zeeland – West Brabant.
Met Daan Langkamp gaat hij in gesprek over de voortdurende uitdaging van de Rechtspraak om aansluiting te houden bij een snel veranderende samenleving. Ze spreken over Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak, het belang van empathie en de balans tussen ratio en emotie in de rechtszaal.

Relevant cursusaanbod: Professionele Vaardigheden en Persoonlijke Ontwikkeling

23. André Verburg – Procedurele rechtvaardigheid 2

‘Ben ik eerlijk behandeld?’ In het tweede deel van het tweeluik over procedurele rechtvaardigheid is staatsraad André Verburg te gast. Hilke Grootelaar gaat met hem in gesprek over zijn proefschrift ‘Bestuursrechtspraak in balans’.

22. Hilke Grootelaar – Procedurele rechtvaardigheid 1

‘Ben ik eerlijk behandeld?’. Dat is waar procedurele rechtvaardigheid over gaat. In de maand oktober presenteert SSR Meestervertellers een tweeluik over dit onderwerp. In het eerste deel is te gast Hilke Grootelaar, adviseur bij Andersson Elffers Felix. Hilke Grootelaar gaat met André Verburg in gesprek over haar proefschrift Interacting with Procedural Justice in Courts.

21. Remco van Tooren – Het geheugen

In deze aflevering van SSR Meestervertellers is te gast Remco van Tooren, namens het Openbaar Ministerie lid van het College van bestuur van SSR. Hij spreekt in deze podcast over het geheugen.
Bij het vinden van de waarheid maakt hij als officier van justitie veel gebruik van verklaringen van bijvoorbeeld getuigen. Maar is het geheugen eigenlijk wel betrouwbaar?

20. Tjip de Jong – Veranderen in organisaties

“Verandering in organisaties, ga er maar aan staan!” In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Tjip de Jong te gast. Tjip de Jong is onderzoeker, adviseur en publicist op het gebied van onderwijs en verandermanagement. Hij geeft in korte tijd 10 praktische tips over hoe je veranderprocessen wél kunt laten werken.

19. Frank Oelmeijer – Stress

“Onzekerheid leidt tot stress”. Frank Oelmeijer, senior rechter bij de rechtbank Limburg, ziet parallellen tussen de huidige covid-crisis en zijn werk als familie- en jeugdrechter. In deze aflevering van SSR Meestervertellers spreekt hij over de behoefte aan controle. Zijn boodschap als het gaat over het houden van controle en het weggaan bij stress is: ‘Ga naar binnen, ga naar jezelf’. Luister naar de podcast om te horen hoe je dat kunt doen.

18. Brigitte Spee – Verliefd op het brein

“Iedereen moet de gebruiksaanwijzing van zijn eigen hersenen leren kennen. Als je die kent, dan weet je ook hoe je bijvoorbeeld beter en sneller kunt leren of concentreren.” In deze aflevering van SSR Meestervertellers is te gast Brigitte Spee, breinexpert en trainer/adviseur bij de NS. In deze podcast vertelt ze wat je eraan hebt als je weet hoe je brein werkt en geeft ze tips om jezelf voor de gek te houden.

Relevant cursusaanbod: Focusmanagement – online

17. Maureen Sie – Impliciete vooroordelen

Maureen Sie is hoogleraar filosofie van moreel handelen aan de Universiteit van Tilburg. Ze onderzoekt onder meer de invloed van emoties en impliciete vooroordelen op ons oordeelsvermogen. In gesprek met Daan Langkamp vertelt ze over hoe vooroordelen een rol dienen in ons dagelijks functioneren, maar tegelijkertijd ook gelijke behandeling van groepen bemoeilijken. Een zeer actueel onderwerp in deze tijden van wereldwijd protest tegen discriminatie.

16. Gerard Tangenberg – Klare Taal

“En veroordeelt gedaagde hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd de hoofdsom te betalen”. In deze aflevering van SSR Meestervertellers is te gast Gerard Tangenberg, bestuursvoorzitter van SSR. Als civiel rechter ervaart hij dat ‘gewoon’ uitleggen opeens moeilijk wordt als je een vonnis moet schrijven. In deze podcast onderzoekt hij waar dat moeilijke taalgebruik vandaan komt en wat er op dit moment gebeurt om duidelijke en toegankelijke beslissingen te schrijven in Klare Taal.

15. Sonja Meijer – Corona en detentie

Anderhalvemetersamenleving? Hoe moet dat als je met zijn tweeën in één cel zit? In de nieuwste aflevering van SSR Meestervertellers is te gast Sonja Meijer, hoogleraar Penitentiair recht aan de Radboud Universiteit. In de podcast gaat Meijer onder meer in op de vraag hoe de corona-maatregelen zich verhouden tot de fundamentele rechten van gedetineerden.

14. Robine de Lange – Innovatie in de Rechtspraak

Robine de Lange is president van de rechtbank Rotterdam. De huidige corona-crisis heeft haar een nieuwe kijk gegeven op innovatie en op de veranderkracht binnen de Rechtspraak.
De bereidheid om te innoveren bestond echter al langer. Tot voor kort was Robine de Lange voorzitter van het Platform Innovatieve Projecten (PIP), nu voorzitter van de regiegroep Innovatie. Ze bespreekt in deze podcast de stand van zaken van verschillende innovatie projecten in de Rechtspraak.

13. Benjamin van Rooij – Intelligente lockdown?

In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Benjamin van Rooij te gast. Als hoogleraar Law and society begon Benjamin van Rooij half maart met een internationaal onderzoek naar de naleving van de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek behandelt hij in deze podcast de vraag: Is de Nederlandse intelligente lockdown eigenlijk wel zo intelligent?

12. Jan Brouwer en Jon Schilder – Noodverordeningen

In deze extra lange aflevering zijn te gast hoogleraren Jan Brouwer en Jon Schilder. Zij zien de overheid een nationale crisis bestrijden met regionale noodverordeningen. Wordt met deze noodverordeningen de grondwet niet opzij gezet? En wat betekent dit voor het huisrecht en onze vrijheid van onderwijs, vergaderen en betogen? Brouwer en Schilder zijn kritisch, maar gaan in hun gesprek ook op zoek naar juridische rechtvaardigingen voor de genomen maatregelen.

Relevant cursusaanbod: Gemeenterecht en openbare orde

11. Brigit Toebes – Internationaal gezondheidsrecht

Hoe zit het met de bescherming van onze belangen en rechten op grond van de internationale mensenrechten ten tijde van een wereldwijde virusuitbraak? En wat is de rol van de World Health Organization (WHO) in de reactie van landen op deze coronapandemie?
Brigit Toebes is hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief  en doet onderzoek naar regulering van ongezond gedrag als preventie voor chronische ziekten. Nu we overvallen worden door het Covid-19 virus stelt ze de vraag: Is er een internationaal juridisch antwoord op infectieziekten?

10. Marco Loos – Consumentenrecht

De reis die je hebt geboekt, is geannuleerd in verband met corona-maatregelen. Heb je nu recht hebt op jouw geld terug, of moet je genoegen moet nemen met een voucher? En hoe zit het met het abonnement op de sportschool?
In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Marco Loos, hoogleraar privaatrecht en in het bijzonder Europees consumentenrecht aan de Universiteit van Amsterdam, te gast. Als expert in het consumentenrecht praat hij je bij over jouw rechten en plichten als consument.

Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/crzscons/

9. Reyer Baas – De meerwaarde van meervoud

Naar aanleiding van zijn promotieonderzoek is in deze aflevering van SSR Meestervertellers Reyer Baas te gast. Hij onderzocht de verschillen en overeenkomsten tussen meervoudige en enkelvoudige zaken en woonde daarvoor raadkamers bij. “Het meest opvallende aan de raadkamer vond ik de vrije en open sfeer die er heerste én het gebrek aan structuur dat er bestond”. Reyer Baas gaat met Tamara Trotman in gesprek over de meerwaarde en de valkuilen van meervoud.

Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/arrlzvbk/ en https://ssr.nl/cursus/szzmvmsv/

8. Remco van Tooren – Liegen

‘We liegen allemaal. Als mensen niet meer zouden liegen, zou de wereld onleefbaar worden. Toch is voor het OM, een organisatie die draait om waarheidsvinding, kennis over liegen essentieel’. Remco van Tooren is namens het Openbaar Ministerie lid van het College van bestuur van SSR. In de nieuwste aflevering van de podcast SSR Meestervertellers spreekt hij over liegen. Wat maakt dat mensen meer of minder liegen en kunnen we dat beïnvloeden?

Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/srrsgvth/

7. Annemarie Kemp – De impact op de professional

Zorg goed voor jezelf! Annemarie Kemp wordt in haar werk als officier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg regelmatig geconfronteerd met heftige dossiers in de kindermishandelingszaken die ze behandelt. In deze aflevering van SSR Meestervertellers vertelt ze over de impact die deze zaken op haar als professional kunnen hebben en over de noodzaak de balans te bewaren bij zaken die je persoonlijk raken. Zorg goed voor jezelf (en houd je collega’s in de gaten). Interview: Daan Langkamp.

Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/srrskimi/

6. Tjip de Jong – Kennis delen

Wat heeft gezamenlijk pauzeren met goed werkende printers te maken? Tjip de Jong is onderzoeker, adviseur en publicist op het gebied van onderwijs en verandermanagement. In deze aflevering van SSR Meestervertellers legt hij uit waarom kennisdeling vraagt om ontmoeting, vertrouwen en urgentie.
Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/intervisie/ en https://ssr.nl/cursus/alrsewka/

5. Reza Gerretsen – Forensische antropologie

Wat doet een forensisch antropoloog? En op welke manier kan de inzet van een forensisch antropoloog van nut zijn voor met name de politie en de officier van justitie? In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat Daan Langkamp in gesprek met Reza Gerretsen, arts forensisch antropoloog bij het Nederlands Forensisch Instituut, over de mogelijkheden van de specifieke vorm van forensisch onderzoek.
Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/srrsfoex/

4. Barend Barentsen – Wnra

Op 1 januari 2020 vindt voor ambtenaren de Big Bang plaats; Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt hun aanstelling van rechtswege omgezet naar een arbeidsovereenkomst. Barend Barentsen (hoogleraar arbeidsrecht en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen bij de overheid) legt nader uit en gaat in op de gevolgen van de Wnra voor collega’s werkzaam in het civiele recht. Interview: Daan Langkamp. Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/crzsarak/ en https://ssr.nl/cursus/crzsaaac/

3. Rosa Jansen – Het slachtoffer verdient een goede motivatie

Rosa Jansen (bestuursvoorzitter Slachtofferhulp Nederland) over de rechten van het slachtoffer in de rechtszaal en waarom het slachtoffer een goede motivatie verdient. Interview: Daan Langkamp. Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/srrmmslr/ en https://ssr.nl/cursus/srzmbesl/

2. Judith van Schoonderwoerd den Bezemer – De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Judith van Schoonderwoerd den Bezemer (coördinerend jeugdofficier in Den Haag en waarnemend landelijk officier huiselijk geweld) in gesprek over ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Interview: Carlo Zoppi. Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/srrskimi/ en https://ssr.nl/cursus/srrshugw/

1. Diederik Greive – Oordelen

Diederik Greive (hoofdofficier, directeur Parket Generaal) op zoek naar antwoord op de vraag; Wie ben jij als rechter of officier van justitie om te oordelen over anderen? Een lastige vraag, maar bestaat er ook een antwoord? Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/soomparr/

SSR Meestervertellers podcast met Aleid Wolfsen en Diederik Greive

Datum: 30-08-2022

Aleid Wolfsen is voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, Diederik Greive hoofdofficier van justitie. Samen houden ze lichaam en geest in conditie door filosofische gesprekken te voeren tijdens lange wandelingen over de hei. Op verzoek van SSR Meestervertellers deden ze dat…

SSR Meestervertellers podcast met Gerbrig Klos en Mpanzu Bamenga

Datum: 17-02-2022

Beoordeeld worden op je huidskleur, dat is een inbreuk op je menswaardigheid en ook een inbreuk op je rechten. Zeker als het gebeurt door een overheidsinstantie. Amnesty International, Controle Alt Delete, RADAR, PILP-NJCM en twee individuele burgers vroegen de rechter…

SSR Meestervertellers podcast met Willemijn Bezemer en Arjen Leerkes

Datum: 13-01-2022

De oververtegenwoordiging van bepaalde groepen jongeren in de strafrechtketen is voor het grootste gedeelte níet te herleiden tot crimineel gedrag. Heb je een migratie-achtergrond of een lagere sociaal-economische positie, dan heb je bij gelijk crimineel gedrag flink meer kans om…

SSR Meestervertellers met Jacqueline Bonnes over webcamhacker

Datum: 25-03-2021

Welkom bij Plaats delict: internet. Een speciale aflevering van SSR Meestervertellers over de aanpak van internetcriminaliteit. Jacqueline Bonnes doet als officier van justitie grote onderzoeken op het gebied van cybercrime. In deze aflevering kijkt ze met cyber-expert Chris van ’t…

SSR Meestervertellers podcast over ethisch hacken met Brenno de Winter

Datum: 10-03-2021

Wegens succes geprolongeerd! Plaats delict: internet. Een speciale serie van de podcast SSR Meestervertellers over de aanpak van internetcriminaliteit. In deze aflevering spreekt cyber-expert Chris van ’t Hof met Brenno de Winter. In zijn rol als onderzoeksjournalist kaartte De Winter…

SSR Meestervertellers podcast met Tjip de Jong – veranderen in organisaties

Datum: 10-09-2020

"Verandering in organisaties, ga er maar aan staan!" In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Tjip de Jong te gast. Tjip de Jong is onderzoeker, adviseur en publicist op het gebied van onderwijs en verandermanagement. Hij geeft in korte tijd…