Podcast SSR Meestervertellers – SSR

Welkom bij SSR Meestervertellers. In afleveringen van maximaal 15 minuten hoort u inspirerende verhalen over onderwerpen die spelen binnen de rechterlijke organisatie.
Met deze podcast biedt SSR sprekers van binnen of buiten de rechterlijke organisatie de mogelijkheid om luisteraars te inspireren of aan het denken te zetten. Food for thought! Daarnaast springt SSR met deze podcast in op actuele vakinhoudelijke zaken, zoals nieuwe wetgeving.

Op de hoogte blijven?

SSR Meestervertellers beluistert u waar en wanneer u dat wilt. Iedere maand verschijnt er een nieuwe aflevering. Vaker, als de actualiteit daar om vraagt. Wilt u geen aflevering missen? Abonneer u dan op onze podcast via Apple Podcast, Spotify of Stitcher. Nieuwe afleveringen worden dan automatisch opgehaald.

Maak van uw reistijd inspiratietijd!

16. Gerard Tangenberg – Klare Taal

“En veroordeelt gedaagde hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd de hoofdsom te betalen”. In deze aflevering van SSR Meestervertellers is te gast Gerard Tangenberg, bestuursvoorzitter van SSR. Als civiel rechter ervaart hij dat ‘gewoon’ uitleggen opeens moeilijk wordt als je een vonnis moet schrijven. In deze podcast onderzoekt hij waar dat moeilijke taalgebruik vandaan komt en wat er op dit moment gebeurt om duidelijke en toegankelijke beslissingen te schrijven in Klare Taal.

15. Sonja Meijer – Corona en detentie

Anderhalvemetersamenleving? Hoe moet dat als je met zijn tweeën in één cel zit? In de nieuwste aflevering van SSR Meestervertellers is te gast Sonja Meijer, hoogleraar Penitentiair recht aan de Radboud Universiteit. In de podcast gaat Meijer onder meer in op de vraag hoe de corona-maatregelen zich verhouden tot de fundamentele rechten van gedetineerden.

14. Robine de Lange – Innovatie in de Rechtspraak

Robine de Lange is president van de rechtbank Rotterdam. De huidige corona-crisis heeft haar een nieuwe kijk gegeven op innovatie en op de veranderkracht binnen de Rechtspraak.
De bereidheid om te innoveren bestond echter al langer. Tot voor kort was Robine de Lange voorzitter van het Platform Innovatieve Projecten (PIP), nu voorzitter van de regiegroep Innovatie. Ze bespreekt in deze podcast de stand van zaken van verschillende innovatie projecten in de Rechtspraak.

13. Benjamin van Rooij – Intelligente lockdown?

In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Benjamin van Rooij te gast. Als hoogleraar Law and society begon Benjamin van Rooij half maart met een internationaal onderzoek naar de naleving van de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek behandelt hij in deze podcast de vraag: Is de Nederlandse intelligente lockdown eigenlijk wel zo intelligent?

12. Jan Brouwer en Jon Schilder – Noodverordeningen

In deze extra lange aflevering zijn te gast hoogleraren Jan Brouwer en Jon Schilder. Zij zien de overheid een nationale crisis bestrijden met regionale noodverordeningen. Wordt met deze noodverordeningen de grondwet niet opzij gezet? En wat betekent dit voor het huisrecht en onze vrijheid van onderwijs, vergaderen en betogen? Brouwer en Schilder zijn kritisch, maar gaan in hun gesprek ook op zoek naar juridische rechtvaardigingen voor de genomen maatregelen.

Relevant cursusaanbod: Gemeenterecht en openbare orde

11. Brigit Toebes – Internationaal gezondheidsrecht

Hoe zit het met de bescherming van onze belangen en rechten op grond van de internationale mensenrechten ten tijde van een wereldwijde virusuitbraak? En wat is de rol van de World Health Organization (WHO) in de reactie van landen op deze coronapandemie?
Brigit Toebes is hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief  en doet onderzoek naar regulering van ongezond gedrag als preventie voor chronische ziekten. Nu we overvallen worden door het Covid-19 virus stelt ze de vraag: Is er een internationaal juridisch antwoord op infectieziekten?

10. Marco Loos – Consumentenrecht

De reis die u heeft geboekt, is geannuleerd in verband met corona-maatregelen. Heeft u nu recht hebt op uw geld terug, of moet u genoegen moet nemen met een voucher? En hoe zit het met het abonnement op de sportschool?
In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Marco Loos, hoogleraar privaatrecht en in het bijzonder Europees consumentenrecht aan de Universiteit van Amsterdam, te gast. Als expert in het consumentenrecht praat hij u bij over uw rechten en plichten als consument.

Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/crzscons/

9. Reyer Baas – De meerwaarde van meervoud

Naar aanleiding van zijn promotieonderzoek is in deze aflevering van SSR Meestervertellers Reyer Baas te gast. Hij onderzocht de verschillen en overeenkomsten tussen meervoudige en enkelvoudige zaken en woonde daarvoor raadkamers bij. “Het meest opvallende aan de raadkamer vond ik de vrije en open sfeer die er heerste én het gebrek aan structuur dat er bestond”. Reyer Baas gaat met Tamara Trotman in gesprek over de meerwaarde en de valkuilen van meervoud.

Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/arrlzvbk/ en https://ssr.nl/cursus/szzmvmsv/

8. Remco van Tooren – Liegen

‘We liegen allemaal. Als mensen niet meer zouden liegen, zou de wereld onleefbaar worden. Toch is voor het OM, een organisatie die draait om waarheidsvinding, kennis over liegen essentieel’. Remco van Tooren is namens het Openbaar Ministerie lid van het College van bestuur van SSR. In de nieuwste aflevering van de podcast SSR Meestervertellers spreekt hij over liegen. Wat maakt dat mensen meer of minder liegen en kunnen we dat beïnvloeden?

Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/srrsgvth/

7. Annemarie Kemp – De impact op de professional

Zorg goed voor jezelf! Annemarie Kemp wordt in haar werk als officier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg regelmatig geconfronteerd met heftige dossiers in de kindermishandelingszaken die ze behandelt. In deze aflevering van SSR Meestervertellers vertelt ze over de impact die deze zaken op haar als professional kunnen hebben en over de noodzaak de balans te bewaren bij zaken die je persoonlijk raken. Zorg goed voor jezelf (en houd je collega’s in de gaten). Interview: Daan Langkamp.

Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/srrskimi/

6. Tjip de Jong – Kennis delen

Wat heeft gezamenlijk pauzeren met goed werkende printers te maken? Tjip de Jong is onderzoeker, adviseur en publicist op het gebied van onderwijs en verandermanagement. In deze aflevering van SSR Meestervertellers legt hij uit waarom kennisdeling vraagt om ontmoeting, vertrouwen en urgentie.
Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/intervisie/ en https://ssr.nl/cursus/alrsewka/

5. Reza Gerretsen – Forensische antropologie

Wat doet een forensisch antropoloog? En op welke manier kan de inzet van een forensisch antropoloog van nut zijn voor met name de politie en de officier van justitie? In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat Daan Langkamp in gesprek met Reza Gerretsen, arts forensisch antropoloog bij het Nederlands Forensisch Instituut, over de mogelijkheden van de specifieke vorm van forensisch onderzoek.
Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/srrsfoex/

4. Barend Barentsen – Wnra

Op 1 januari 2020 vindt voor ambtenaren de Big Bang plaats; Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt hun aanstelling van rechtswege omgezet naar een arbeidsovereenkomst. Barend Barentsen (hoogleraar arbeidsrecht en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen bij de overheid) legt nader uit en gaat in op de gevolgen van de Wnra voor collega’s werkzaam in het civiele recht. Interview: Daan Langkamp. Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/crzsarak/ en https://ssr.nl/cursus/crzsaaac/

3. Rosa Jansen – Het slachtoffer verdient een goede motivatie

Rosa Jansen (bestuursvoorzitter Slachtofferhulp Nederland) over de rechten van het slachtoffer in de rechtszaal en waarom het slachtoffer een goede motivatie verdient. Interview: Daan Langkamp. Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/srrmmslr/ en https://ssr.nl/cursus/srzmbesl/

2. Judith van Schoonderwoerd den Bezemer – De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Judith van Schoonderwoerd den Bezemer (coördinerend jeugdofficier in Den Haag en waarnemend landelijk officier huiselijk geweld) in gesprek over ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Interview: Carlo Zoppi. Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/srrskimi/ en https://ssr.nl/cursus/srrshugw/

1. Diederik Greive – Oordelen

Diederik Greive (hoofdofficier, directeur Parket Generaal) op zoek naar antwoord op de vraag; Wie bent u als rechter of officier van justitie om te oordelen over anderen? Een lastige vraag, maar bestaat er ook een antwoord? Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/soomparr/