Werken of doceren bij SSR – SSR

Goede rechtspraak, opsporing en vervolging zijn gebaat bij kwalitatief hoogwaardige juridische professionals. Goed opgeleide magistraten en hun medewerkers staan garant voor een rechtvaardige samenleving. Dat is de uitdaging waar we bij Studiecentrum Rechtspleging (SSR) elke dag samen voor staan.

Opleidingsinstituut sinds 1960

Als sinds 1960 is SSR, als het eigen opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie, verantwoordelijk voor het opleidings-, scholings- en ontwikkelingsaanbod voor de gehele rechterlijke organisatie. We zijn de plek in Nederland waar juristen worden opgeleid tot rechters en (assistent) officieren van justitie. Ook verzorgen we het permanente educatieaanbod voor alle medewerkers van de rechterlijke organisatie, waarmee ze hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen en aanscherpen, een werkend leven lang.

Continue ontwikkeling van actueel leeraanbod

Om een opleidingsaanbod te garanderen dat nauw aansluit bij de huidige ontwikkelingen en de wisselende vraag naar leeractiviteiten, zijn we continu in beweging. Onze cursusmanagers, (kern)docenten en lectoren ontwikkelen in samenspraak met de opdrachtgevers nieuwe leeractiviteiten. Hiermee spelen we in op maatschappelijke trends, nieuwe wetgeving en thema’s  zoals leiderschapsontwikkeling en KEI. Samen met alle docenten doen onze teamassistenten, servicedesk, planning- en facilitair medewerkers doen er alles aan om de uitvoeringen zo goed mogelijk te verzorgen. Met ruim 100 medewerkers verzorgt SSR jaarlijks een indrukwekkende hoeveelheid cursussen, trainingen, leertrajecten, events, themadagen, leiderschapsprogramma’s, coaching-, inter- en supervisietrajecten en maatwerkactiviteiten. Ook zijn we betrokken bij internationale samenwerking en uitwisseling.

Integratie van werken en leren

In onze visie op leren krijgt de rechterlijke organisatie een belangrijke plek. We streven naar de integratie van werken en leren, met daarbij de mogelijkheid om 24/7 te kunnen leren. Hiertoe investeren wij in een online digitale leeromgeving MIJN SSR met diverse platforms en een videobibliotheek. In groeiende mate ontwikkelen we e-learning en blended leeractiviteiten zoals flipped classrooms.

Interesse in werken bij SSR?

SSR is een organisatie met ambitie. We werken continu aan nieuwe ideeën op het gebied van leervormen en –activiteiten. Onze medewerkers hebben een hoog expertiseniveau binnen hun specifieke vakgebied en zijn creatief, initiatiefrijk en pro-actief. Zij krijgen veel vrijheid bij het invullen van hun werkzaamheden en dragen de verantwoordelijkheid voor hun eigen acties. Met elkaar zorgen we voor een professioneel opleidingsprogramma, waarmee we de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak indirect verhogen. Wilt u een waardevolle bijdrage leveren aan de kennisoverdracht binnen de rechterlijke organisatie? Kijk dan bij onze vacatures.

Interesse in doceren bij SSR?

Doceren bij SSR is bijdragen aan de ontwikkeling van ambitieuze mensen tot rechter, officier van justitie, dan wel juridisch of administratief medewerker. Doceren bij SSR is ook: bijdragen aan de permanente educatie van betrokken professionals in de rechtspraak. Doceren bij SSR is deelnemen aan een netwerk van experts. En: een bijzondere bijdrage aan uw CV. Doceren voor SSR is voor elke medewerker van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie een uitdaging. Denkt u zelf een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de kennisoverdracht binnen de rechterlijke organisatie? Bent u geïnteresseerd in een docentschap voor SSR? Neem dan contact op met de afdeling HRM.