Coronabeleid – FAQ cursisten – SSR
 • Waarom zet SSR in op ‘onderwijs op afstand’?

Een belangrijke reden voor het (blijven) inzetten op onderwijs op afstand (online leren), is dat de huidige cursuslocaties niet voldoen als de anderhalve meter-regel in acht moet worden genomen in relatie tot het ingeschreven aantal cursisten. Met diverse vormen van ‘onderwijs op afstand’ zijn we in staat het overgrote deel van ons leeraanbod te blijven aanbieden.

 • Hoe weet ik of mijn cursus (online) doorgang vindt?

Per cursustitel wordt bekeken of deze online kan worden gegeven en of dezelfde dag van de uitvoering kan worden gehandhaafd. Per inschrijving ontvang je bericht of de leeractiviteit (digitaal) doorgaat. Ook bij annulering of verplaatsing ontvang je bericht. Heb je vragen over de voortgang van jouw cursus? Neem dat contact op met de Servicedesk (088-3613212 / ssrservicedesk@ssr.nl). 

 • Waarom wordt mijn cursusdatum verplaatst? 

We proberen zoveel mogelijk leeractiviteiten door te laten gaan op de geplande datum in verband met de zittingsroosters. Helaas zijn onze Virtual Classrooms niet altijd beschikbaar omdat er meerdere cursussen op een dag gepland staan. Daarnaast zijn sommige cursussen niet geschikt voor een online versie. Als hier sprake van is, wordt de uitvoering geannuleerd of verplaatsts. Per inschrijving krijg je bericht hierover. Neem contact op met onze Servicedesk (088-3613212 / ssrservicedesk@ssr.nl) wanneer de nieuwe datum je niet schikt.

 • Sommige cursussen maken deel uit van een leerlijn. Wat gebeurt er als één van die cursussen verplaatst wordt?

Door de uitzonderlijke situatie kan het voorkomen dat sommige cursussen ‘uit elkaar gehaald worden’ waarbij deelonderwerpen los van elkaar worden aangeboden. SSR bespreekt dit vooraf met de docent. Cursisten worden hierover geïnformeerd.

 • Kan ik een online cursus volgen op een ander moment dan op de geplande dag?

Als er sprake is van een online uitvoering van de training met één of meer interactieve onderdelen waar je ‘live’ bij aanwezig moet zijn, is deelname op een ander tijdstip of andere dag niet mogelijk. In dit geval geldt, net als bij reguliere cursussen, dat je contact op kan nemen met je opleidingscoördinator om te kijken of inschrijving op een andere uitvoering mogelijk is.

 • Welke online vormen van het SSR aanbod kan ik volgen?

Er zijn verschillende online vormen in ons aanbod:

• E-learning module – Een digitale zelfstudietraining die kosteloos en tijd-/plaatsonafhankelijk te volgen is. Te vinden via het filter ‘e-learning’.

• Webcollege – Korte en informatieve video’s die kosteloos en tijd-/plaatsonafhankelijk te volgen zijn. Deze zijn te vinden via het filter ‘Video/webcollege’

• Online contactonderwijs – Online uitvoeringen van cursussen waarbij gebruik wordt gemaakt van een Virtual Classroom. Je volgt deze uitvoeringen op een vast tijdstip met docent en medecursisten. Voor deze uitvoering moet je je aanmelden via de opleidingscoördinator in je gerecht of parket. Deze online uitvoeringen zijn te vinden via het filter ‘online’.

 • Hoe ziet een online uitvoering van contactonderwijs eruit?

Online uitvoeringen van een cursus kunnen verschillen. SSR maakt daarbij gebruik Virtual Classrooms. De docent staat daarbij in contact met alle cursisten die hij op schermen aan de wand voor zich ziet. Docent(en) en medecursist(en) zijn dus ‘live’ online aanwezig. Tijdens deze interactieve onderdelen kunnen gemaakte opdrachten worden besproken. Er vindt discussie plaats aan de hand van stellingen, er wordt ruimte geboden voor het stellen van vragen en er zijn break-out momenten met medecursisten.

 • Kan ik met mijn privé-mailadres e-learning module, webcollege of online cursus (contactonderwijs) volgen?

Een e-learning module of webcollege volg je via MIJN SSR. Dit kan zowel via je werklaptop als op een privé laptop/pc.

Voor deelname aan een Virtual Classroom ontvang je een link. Medewerkers van de Rechtspraak kunnen dit zowel via hun werklaptop als privé pc bijwonen. Medewerkers van het Openbaar Ministerie moeten echter een apart account aanmaken op hun privé laptop. Reden is dat de op dit moment gebruikte browser bij het Openbaar Ministerie niet goed werkt in combinatie met de Virtual Classroom.

 • Waarom zie ik op www.ssr.nl nog steeds veel uitvoeringen op locatie vermeld?

Uitvoeringen moeten in de planning passen als er gebruik wordt gemaakt van onderwijs op afstand. Daarom kunnen we soms pas laat duidelijkheid geven en staan cursussen tot die tijd vermeld met een uitvoering op locatie.

 • Welke regels gelden er ten aanzien van de voorbereiding van cursussen op locatie?

Naast voorbereidingsopdrachten in MIJN SSR zijn er voor sommige cursussen ook andere vormen van voorbereiding op locatie nodig, zoals het bijwonen van een zitting. Als er sprake is van deze of andere opdrachten die nu minder makkelijk uitvoerbaar zijn, verzoeken wij je daarom om in overleg met je opleidingscoördinator, leidinggevende of praktijkopleider te kijken wat wel tot de mogelijkheden behoort. Wellicht is het mogelijk om bijvoorbeeld een zitting bij te wonen via een Skype-verbinding.

 • Kan ik alvast readers/huiswerk ontvangen om me voor te bereiden?

Voor de meeste cursussen is dit niet mogelijk. In het algemeen geldt dat de cursuspagina opengezet wordt zodra de cursus inhoudelijk af is. Normaal gesproken is dat drie á vier weken vóór de cursusdag. Een enkele keer komt het voor dat de cursus eerder af is. Deze worden dan eerder online gezet en dan kun je wel bij de inhoud en het voorbereidend materiaal. Je ontvangt hierover een mail.

 • Krijg ik ook PE-punten bij online-uitvoeringen?

PE-punten blijven gehandhaafd bij gedigitaliseerde cursussen. Je hebt hiervoor wel een bewijs van deelname nodig om aan te tonen dat je de digitale versie gevolgd hebt.

 • Hoe krijg ik een bewijs van deelname bij een online uitvoering?

Een bewijs van deelname krijg je, als je na afloop van de online uitvoering de evaluatie invult, per mail toegezonden.

 • Hoe weet ik voor welke cursussen ik ingeschreven ben?

Zodra je inlogt op MIJN SSR, zie je ‘Mijn cursusinschrijvingen’ staan. Hier staan alle (toekomstige) cursussen waarvoor je staat ingeschreven.