Ons aanbod – SSR

Naast de opleidingen tot rechter/raadsheer en (adjunct) officier van justitie en het OM-traineeship biedt SSR permanente educatie (PE) aan om de kennis en vaardigheden van medewerkers in de rechterlijke organisatie te onderhouden en aan te scherpen.

SSR biedt een breed curriculum aan contactonderwijs (online of op locatie) en zelfstudiemodules (webcolleges en e-learning modules). Deze modules zijn altijd plaats- en tijdonafhankelijk en kosteloos te volgen via de digitale leeromgeving MIJN SSR. Een groot deel van het aanbod is blended en daarmee bieden we een combinatie van (online) leervormen.

Onze cursussen, trainingen en trajecten worden online gegeven, op eigen cursuslocaties of op externe locaties. Onze activiteiten kunnen daarnaast ook incompany bij een rechtbank of parket worden aangeboden of als maatwerk.

Voor en door de rechterlijke organisatie

Een groot deel van onze docenten is zelf rechter, officier van justitie of een andere professional in de rechterlijke organisatie. Dat maakt SSR uniek. Zo zijn we er voor en door de rechterlijke organisatie. De kennis en ervaring van deze docenten is leidend en richtinggevend. Als opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie zijn we daarmee een ontmoetingsplek om met én van elkaar te leren.

Coaching en intervisie

Naast inhoudelijke cursussen, trainingen en trajecten, bieden we medewerkers uit de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie ook coaching en intervisie. Zo faciliteren we (team)coaching, intervisie, supervisie en reflectie, om te reflecteren op eigen handelen en te leren van elkaar.

Aanbod persoonlijke ontwikkeling

Ook bieden we een leeractiviteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling aan voor alle medewerkers uit de rechterlijke organisatie. Voor een gevarieerd en actueel programma werken we vaak samen met diverse externe aanbieders.

Leiderschapsprogramma

In samenwerking met de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie is een  leiderschapsprogramma opgesteld met diverse leergangen voor startende en ervaren leidinggevenden binnen de rechterlijke organisatie.

Internationaal aanbod

SSR faciliteert de internationale samenwerking en uitwisseling van kennis, onder meer door het regelen van stages, werkbezoeken en studiereizen naar het buitenland.

Aanbod IVO Rechtspraak en DVOM

Op de website tonen we naast ons eigen opleidingsaanbod ook het aanbod van Informatievoorziening Rechtspraak (IVO Rechtspraak) en de Dienstverleningsorganisatie OM (DVOM). Daarmee is ssr.nl de plek voor leren en ontwikkelen voor alle medewerkers uit de rechterlijke organisatie.

Aanbod voor derden

Een deel van ons aanbod staat open voor derden. Het gaat hierbij om ‘professionele ontmoetingen’ waarbij vanuit onderwijskundig perspectief de aanwezigheid van ketenpartners (o.a. advocatuur, rijksrecherche en politie) een meerwaarde heeft. Voor derden berekent SSR een afwijkende prijs. Deze staat vermeld op de cursuspagina. Op dezelfde pagina is het voor derden mogelijk zich aan te melden via het inschrijfformulier. SSR is een door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) erkende onderwijsinstelling. Een bij SSR gevolgde leeractiviteit levert dan ook NOVA-punten op. Deze staan eveneens vermeld op de betreffende cursuspagina.