OM-traineeship – SSR

Het OM-traineeship duurt twee jaar en biedt je als afgestudeerd jurist een vooropleiding voor juridische functies als interventiejurist en onderzoeksjurist binnen de verschillende werkomgevingen van het Openbaar Ministerie (OM).

Voor deze opleiding kom je in aanmerking, wanneer je:

  • recentelijk bent afgestudeerd als jurist;
  • maximaal 2 jaar werkervaring hebt.

Opzet OM-traineeship

Het OM-traineeship bestaat uit 4 blokken: blok 1 duurt 3 maanden en blok 2 duurt 4 maanden. Tijdens deze twee eerste blokken ga je als trainee aan het werk bij het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Blok 3 duurt 7 maanden en tijdens deze periode ga je aan de slag op het Arrondissementsparket (AP). In blok 4, duur 7 – 10 maanden, werk je als trainee bij een parket in het land. Dit blok kan in team Onderzoeken bij het Arrondissementsparket zijn of op één van de landelijke onderdelen, zoals bij het Landelijk Parket (LP), Ressortsparket of Functioneel Parket (FP) plaatsvinden.

Het traineeship start twee keer per jaar in maart en september. Wanneer je bent aangenomen voor het OM-traineeship op het parket, word je bij SSR aangemeld voor de opleiding.

Start van de opleiding

De opleiding start met introductiedagen verdeeld bij zowel het CVOM als bij SSR. Tijdens deze introductiedagen maak je kennis met de andere mede-trainees, het OM als organisatie en jouw werkzaamheden tijdens de opleiding. Verder worden de dilemma’s waar je als medewerker van het OM tegenaan kan lopen besproken en ook de rol en magistratelijkheid van de OM-er. Daarnaast is er door middel van een speeddate de mogelijkheid om andere OM-collega’s te leren kennen.

Verschillende opleidingsblokken

Na de introductiedagen starten de verschillende blokken, die elk een ander thema beslaan: introductie en verkeer, commuun, interventies en onderzoeken/landelijke onderdelen. Gedurende deze blokken wordt de ’training on the job’ gecombineerd met verschillende leeractiviteiten en activiteiten bij de landelijke opleidingsomgevingen en de arrondissementsparketten.

Blok 1: Introductie en verkeer: 3 maanden

De eerste 3 maanden bij het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) staan in het teken van kennis maken met het werk als beoordelaar van verkeerszaken. Gedurende deze periode zal er met name aandacht zijn voor de volgende onderwerpen: het opdoen van kennis van de digitale systemen binnen het OM, het beoordelen van verkeerszaken, het vergroten van kennis op het gebied van verkeersrecht en het oefenen met beoordelen.

Blok 2: Commuun: 4 maanden

Ook de volgende 4 maanden vinden plaats bij het parket CVOM. Gedurende dit blok houd je je als trainees bezig met het beoordelen van commune strafzaken (veel voorkomende criminaliteit). Hier zal met name aandacht zijn voor: het beoordelen van mishandeling, opiumzaken, diefstal, stalking, oplichting etc.

Blok 3: Interventies: 7 maanden

Het derde blok (7 maanden) vindt plaats op een Arrondissementsparket, op de afdeling Interventies. Tijdens deze periode zal met name aandacht zijn voor het beoordelen van zaken op ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat), het vergroten en toepassen van juridische kennis, samenwerken met ketenpartners en het ontwikkelen van omgevingsbewustzijn en organisatiesensitiviteit.

Blok 4: Onderzoeken/Landelijk onderdelen: 7 – 10 maanden

Gedurende het laatste blok werk je als trainee verspreid door het land op de afdeling Onderzoeken op een Arrondisementsparket (AP) of ga je werken voor één van de verschillende afdelingen van de landelijke onderdelen: Landelijk Parket (LP), Functioneel Parket (FP) of het Ressortsparket. Wanneer je – in overleg – naar het Arrondisementsparket gaat, richt deze periode zich met name op inzicht krijgen in de wijze van opsporing en de vervolging van zwaardere delicten. Wanneer je besluit dit laatste blok op één van de landelijke onderdelen te laten plaatsvinden, word je opgeleid in het beoordelen en verwerken van zaken binnen de specifieke onderdelen van het betreffende parket.

Portfolio bijhouden

Gedurende de gehele opleiding houd je een portfolio bij. Op basis van het portfolio vindt er halverwege de opleiding een tussenbeoordeling plaats. Als deze voldoende is, vindt er aan het einde van de opleiding een eindbeoordeling plaats. Als trainee moet je op het moment van de eindbeoordeling aan alle eindtermen en competenties voldoen, deze moet je in jouw portfolio kunnen aantonen.

Parketvaardigheidsbewijs

Na een voldoende beoordeling van de opleiding ontvang je het parketvaardigheidsbewijs en kun je instromen in één van de landelijke onderdelen als interventiejurist of onderzoekjurist.

Vragen OM-traineeship?

Heb je inhoudelijke vragen over het OM-traineeship, neem dan contact op met de SSR Servicedesk (telefonisch via 088-3613232 of per mail (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur).