Wie zijn wij? – SSR

SSR (Studiecentrum Rechtspleging) is sinds 1960 het eigen opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Deze unieke positie zorgt ervoor dat we alle medewerkers van de rechterlijke organisatie een praktijkgericht (voor én door) leer- en opleidingsaanbod kunnen bieden. Zo zijn we een ontmoetingsplek om met en van elkaar te leren; een vertrouwde omgeving om te netwerken en met elkaar in gesprek te gaan.

Wij verzorgen de opleidingen tot rechter/raadsheer en (adjunct) officier van justitie, het OM traineeship en de leertrajecten voor de (startende) juridisch medewerker en interventiejurist. Daarnaast bieden we een breed curriculum aan juridisch-inhoudelijke cursussen, leiderschapstrajecten, themadagen, professionele ontmoetingen, trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en coaching- en intervisiemogelijkheden om medewerkers te ondersteunen in hun dagelijks werk.

Ook zijn we internationaal actief; naast ons lidmaatschap in het European Judicial Training Network (EJTN), ondersteunen we diverse programma’s binnen en buiten Europa. We bieden daarbij inhoudelijke ondersteuning op het gebied van didactiek en adviseren over organisatie en opbouw van het cursusaanbod. Hierbij werken we nauw samen met de Raad voor de rechtspraak, het College van Procureurs-Generaal, het Ministerie van Justitie en andere ketenpartners binnen het justitienetwerk. We zijn eveneens lid van de International Organisation for Judicial Training en het Euro-Arab Judicial Training Network.