Leertraject Juridisch medewerker

Het leertraject ‘Startend juridisch medewerker’ bereidt juridisch medewerkers en sectoroverstappers in ongeveer zes maanden voor om aan de slag te gaan. Voor alle vakgebieden biedt SSR een leertraject aan:

  • Bestuursrecht
  • Civiel recht (handelsrecht) en kanton
  • Civiel recht (familie- en jeugdrecht)
  • Strafrecht

Doelgroep

Het leertraject voor de startende juridisch medewerker is bedoeld voor juridisch medewerkers die WO- of HBO-rechten afgestudeerd zijn. Ook andere bij justitie werkzame collega’s met een gelijkwaardig instroomniveau kunnen het traject volgen wanneer zij (binnenkort) in de functie van juridisch medewerker gaan werken.

Verplichte en keuze-leeractiviteiten

In het verlengde van de Rio-opleiding heeft SSR het leertraject ‘Startend juridisch medewerker’ opgesplitst in een vast en een flexibel deel. Hiermee sluit de opleiding beter aan bij het werk in uw eigen praktijk. De leertrajecten bestaan uit leeractiviteiten die SSR ook in haar permanente educatie (PE) aanbiedt. Naast een aantal verplichte leeractiviteiten (algemeen en voor iedereen waardevol) zijn er ook keuze-leeractiviteiten. Zo kunt u activiteiten kiezen die vooral voor u interessant zijn en aansluiten bij uw (komende) werkzaamheden. Na afloop ontvangt u van iedere gevolgde leeractiviteit een bewijs van deelname.

Inschrijven?

De leertrajecten ‘Startend juridisch medewerker’ worden het hele jaar door aangeboden. U kunt zich op elk gewenst moment aanmelden via het Inschrijfformulier. Bij uw aanmelding geeft u zowel het gewenste vakgebied als de gewenste keuze-leeractiviteiten aan. SSR maakt vervolgens op basis van beschikbaarheid – en de reeds geplande leeractiviteiten – een voorstel voor de te volgen leeractiviteiten. Na akkoord van uw leidinggevende wordt u ingeschreven.

Overzicht leertrajecten

Hieronder vindt u per vakgebied een overzicht met de verplichte en de keuze-leeractiviteiten die SSR aanbiedt.

Bestuursrecht

Verplicht

Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter

Schrijven van een bestuursrechtelijke uitspraak voor juridisch medewerkers

Keuze

Omvang van het geding

Bewijsregels in het bestuursrecht

Voorlopige voorziening

Beleidsregels

Vreemdelingenrecht, asiel

Vreemdelingenrecht, regulier

Vrijheidsbeneming – vreemdelingenbewaring, introductie

Werknemersverzekeringswetten, introductie

Participatiewet, introductie

Omgevingsrecht

Bouwen en het omgevingsrecht

Handhaving in het omgevingsrecht

Persoonlijke effectiviteit voor juridisch medewerkers ZM/OM

Civielrecht, handel en kanton

Verplicht

Burgerlijk procesrecht en verstekken en refertes, introductie

Bewijsrecht voor juridisch medewerkers

Civiel vonnis voor juridisch medewerkers

Keuze

Erfrecht voor juridisch medewerkers

Huurrecht

Arbeidsrecht voor juridisch medewerkers

Contractenrecht

Onrechtmatige daad en schade

Persoonlijke effectiviteit voor juridisch medewerkers ZM/OM

Het civiele beslissingsmodel

Kort geding voor juridisch medewerkers

Burgerlijk procesrecht, e-learningmodule

Civielrecht, Personen- en familierecht

Verplicht

Familiekamer, introductie

Familieprocesrecht, deel I

Beschikkingen maken in het familierecht

Keuze

IPR, personen- en familierecht

Alimentatierecht en -rekenen

Kinderbeschermingsmaatregelen

Huwelijksvermogensrecht

Persoonlijke effectiviteit voor juridisch medewerkers ZM/OM

Strafrecht

Verplicht

Uit de leerlijn Strafvonnis: 348/350 Sv, strafvonnis en promis (Module 1)

Uit de leerlijn Strafvonnis: De bewijsmotivering (strafrecht) (Module3)

Uit de leerlijn Strafvonnis: Responderen op verweren (Module 5)

Onderzoek ter terechtzitting

Keuze

Uit de leerlijn Strafvonnis: Schriftelijk argumenteren in strafzaken (Module 2)

Uit de leerlijn Strafvonnis: De strafmotivering (Module 4)

Uit de leerlijn Strafvonnis: Schrijfvaardigheden (stijl) (Module 6)

Deelnemingsvormen

Onvoltooide delicten

Opzet en schuld

Verweren in het strafrecht

Persoonlijke effectiviteit voor juridisch medewerkers ZM/OM

U dient de modules uit de leerlijn Strafvonnis 1 t/m 6 in volgorde te volgen.

Sluiten