Jaarplan/Jaarverslagen – SSR

SSR Jaarplan 2022

In de afgelopen jaren heeft SSR voor het aankomende jaar steeds gewerkt met een leerplanner, die tot stand kwam in overleg met de Landelijke Overleggen Vakinhoud (LOV’s). De leerplanner ging vergezeld van een beknopte oplegnotitie waarin de opleidingsspeerpunten voor het komende jaar werden toegelicht. Het laatste extensieve jaarplan stamt uit 2017. Omdat de (eerste) Covid-19-jaren 2020 en 2021 bijzondere jaren zijn geweest, die tot ingrijpende wijzigingen op het gebied van leren en werken hebben geleid – en omdat er enkele grote projecten op de planning staan voor 2022 – is ervoor gekozen om voor aankomend jaar weer een uitgebreid jaarplan op te stellen.

2022 zal voor SSR onder andere in het teken staan van het vinden van de optimale mix tussen online onderwijs en contactonderwijs op locatie en het monitoren en bevorderen van de leereffecten van de leeractiviteiten. Andere belangrijke punten van aandacht voor 2022 zijn:

 • De beschikbaarheid van voldoende kernopleiders, docenten en praktijkopleiders;
 • Docentprofessionalisering door middel van ‘binden en boeien’ en het aanscherpen en uitbreiden van trainingen voor docenten.
 • Het ontwikkelen van nieuw aanbod en het actualiseren, herzien en/of verruimen van het bestaande cursusaanbod.

In het kader van interne organisatieontwikkeling gaat SSR daarnaast aan de slag met de uitwerking van een organisatiebreed programma voor inclusiviteit, een nieuwe vorm van ophalen en uitwerken van thema’s voor organisatieverbetertrajecten op structurele basis, en het herontwerpen van de SSR school (het scholingsprogramma voor medewerkers van SSR).

Bekijk het SSR Jaarplan 2022

SSR Jaarverslagen

Het jaarverslag is een beschrijving van de activiteiten van SSR over het afgelopen jaar. Daarin staat onder andere beschreven hoeveel leeractiviteiten er zijn uitgevoerd en de gemiddelde waardering ervan. En hoe deze cijfers zich verhouden tot die van de afgelopen jaren. Daarnaast staat in elk verslag beschreven welke nieuwe ontwikkelingen we het afgelopen jaar hebben ontplooid op het gebied van leren en ontwikkelen.

Cursusjaar 2021

 • 1.524 uitvoeringen waarvan 1.134 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 30.499 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 8,2

Download hier het SSR jaaroverzicht 2021

Cursusjaar 2020

 • 1.524 uitvoeringen waarvan 761 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 19.823 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 8,2

Download hier het SSR jaaroverzicht 2020

Cursusjaar 2019

 • 2.070 uitvoeringen waarvan 1.026 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 26.608 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 8,1

Download hier het SSR jaaroverzicht 2019

Cursusjaar 2018

 • 2.093 uitvoeringen waarvan 1.194 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 27.980 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 7,9

Download hier het SSR jaarverslag 2018

Cursusjaar 2017

 • 1.982 uitvoeringen waarvan 1.052 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 27.001 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 7,9

Download hier het SSR jaarverslag 2017

Cursusjaar 2016

 • 1.554 uitvoeringen waarvan 741 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 22.532 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 8,0

Download hier het SSR jaarverslag 2016

Cursusjaar 2015

 • 1.458 uitvoeringen waarvan 697 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 22.423 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 8,0

Download hier het SSR jaarverslag 2015

Cursusjaar 2014

 • 1.223 uitvoeringen waarvan 564 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 19.481 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 7,8

Download hier het SSR jaarverslag 2014

Cursusjaar 2013

 • 1.093 uitvoeringen waarvan 544 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 20.192 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 7,9

Download hier het SSR jaarverslag 2013

Cursusjaar 2012

 • 1109 uitvoeringen waarvan 515 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 19.663 deelnemers
 • Gemiddelde cursuswaardering 7,8

Download hier het SSR jaarverslag 2012

Cursusjaar 2011

 • 1.272 uitvoeringen waarvan 551 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 23.170 deelnemers
 • Gemiddelde cursuswaardering 7,8

Download hier het  SSR jaarverslag 2011

Cursusjaar 2010

 • 1.319 uitvoeringen, waarvan 582 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 24.458 deelnemers
 • Gemiddelde cursuswaardering: 7,7

Download hier het SSR jaarverslag 2010