Jaarplan/Jaarverslagen – SSR

SSR Jaarplan 2024

In het jaarplan heeft SSR de ambities voor 2024 beschreven. Zo lees je er hoe we onze tijd gaan benutten door te werken aan onder andere de modernisering van ons aanbod en de herinrichting van onze organisatiestructuur. Keuzes en prioriteiten worden daarbij vanzelfsprekend bepaald door de wensen van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie; onze eigenaren.

Enkele speerpunten voor komend jaar zijn:

 • uitbreiding van de initiële opleidingen (op verzoek van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie)
 • het traineeprogramma Rechtspraak (gestart in november 2023) verder ontwikkelen
 • verbeteren van de vindbaarheid van het aanbod
 • de kwaliteit van het aanbod verder verbeteren door innovatieve (online) leervormen in te zetten en cursusevaluaties te verrijken
 • extra aandacht voor de beschikbaarheid van voldoende vakbekwame docenten

De uitwerking van het plan vind je uiteindelijk terug in het aanbod op onze website. Sommige vertrouwde titels verdwijnen, andere worden geactualiseerd en uiteraard is er ook nieuw aanbod. Aanbod dat tot stand komt met de inbreng van een groot aantal collega’s uit de gerechten en parketten. Aanbod dat vorm krijgt door onze docenten die voor een groot deel afkomstig zijn uit diezelfde organisaties. ‘Voor en door’ blijft een onderscheidend kenmerk van SSR.

Die verwevenheid tussen opleiding en werkveld zien we op tal van plaatsen terug in de organisatie. Kernopleiders, lectoren, kerndocenten en landelijke adviseurs opleiden; allemaal collega’s die met één been in de dagelijkse praktijk van het gerecht/parket staan en met één been in de cursus-/opleidingswereld van SSR.

Benieuwd?  Bekijk hier het SSR Jaarplan 2024

SSR Jaaroverzichten

Het jaaroverzicht is een beschrijving van de activiteiten van SSR over het afgelopen jaar. Daarin staat onder andere beschreven hoeveel leeractiviteiten er zijn uitgevoerd en de gemiddelde waardering ervan. En hoe deze cijfers zich verhouden tot die van de afgelopen jaren. Daarnaast staat in elk verslag beschreven welke nieuwe ontwikkelingen we het afgelopen jaar hebben ontplooid op het gebied van leren en ontwikkelen.

Cursusjaar 2022

 • 2.123 uitvoeringen waarvan 942 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 28.331 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 8,2

Download her het SSR jaaroverzicht 2022

Cursusjaar 2021

 • 2.094 uitvoeringen waarvan 1.134 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 30.499 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 8,2

Download hier het SSR jaaroverzicht 2021

Cursusjaar 2020

 • 1.524 uitvoeringen waarvan 761 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 19.823 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 8,2

Download hier het SSR jaaroverzicht 2020

Cursusjaar 2019

 • 2.070 uitvoeringen waarvan 1.026 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 26.608 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 8,1

Download hier het SSR jaaroverzicht 2019

Cursusjaar 2018

 • 2.093 uitvoeringen waarvan 1.194 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 27.980 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 7,9

Download hier het SSR jaarverslag 2018

Cursusjaar 2017

 • 1.982 uitvoeringen waarvan 1.052 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 27.001 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 7,9

Download hier het SSR jaarverslag 2017

Cursusjaar 2016

 • 1.554 uitvoeringen waarvan 741 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 22.532 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 8,0

Download hier het SSR jaarverslag 2016

Cursusjaar 2015

 • 1.458 uitvoeringen waarvan 697 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 22.423 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 8,0

Download hier het SSR jaarverslag 2015

Cursusjaar 2014

 • 1.223 uitvoeringen waarvan 564 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 19.481 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 7,8

Download hier het SSR jaarverslag 2014

Cursusjaar 2013

 • 1.093 uitvoeringen waarvan 544 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 20.192 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 7,9

Download hier het SSR jaarverslag 2013

Cursusjaar 2012

 • 1109 uitvoeringen waarvan 515 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 19.663 deelnemers
 • Gemiddelde cursuswaardering 7,8

Download hier het SSR jaarverslag 2012

Cursusjaar 2011

 • 1.272 uitvoeringen waarvan 551 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 23.170 deelnemers
 • Gemiddelde cursuswaardering 7,8

Download hier het  SSR jaarverslag 2011

Cursusjaar 2010

 • 1.319 uitvoeringen, waarvan 582 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 24.458 deelnemers
 • Gemiddelde cursuswaardering: 7,7

Download hier het SSR jaarverslag 2010