Jaarplan/Jaarverslagen – SSR

SSR Jaarplan 2024

In het jaarplan heeft SSR de ambities voor 2024 beschreven. Zo lees je er hoe we onze tijd gaan benutten door te werken aan onder andere de modernisering van ons aanbod en de herinrichting van onze organisatiestructuur. Keuzes en prioriteiten worden daarbij vanzelfsprekend bepaald door de wensen van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie; onze eigenaren.

Enkele speerpunten voor komend jaar zijn:

 • uitbreiding van de initiële opleidingen (op verzoek van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie)
 • het traineeprogramma Rechtspraak (gestart in november 2023) verder ontwikkelen
 • verbeteren van de vindbaarheid van het aanbod
 • de kwaliteit van het aanbod verder verbeteren door innovatieve (online) leervormen in te zetten en cursusevaluaties te verrijken
 • extra aandacht voor de beschikbaarheid van voldoende vakbekwame docenten

De uitwerking van het plan vind je uiteindelijk terug in het aanbod op onze website. Sommige vertrouwde titels verdwijnen, andere worden geactualiseerd en uiteraard is er ook nieuw aanbod. Aanbod dat tot stand komt met de inbreng van een groot aantal collega’s uit de gerechten en parketten. Aanbod dat vorm krijgt door onze docenten die voor een groot deel afkomstig zijn uit diezelfde organisaties. ‘Voor en door’ blijft een onderscheidend kenmerk van SSR.

Die verwevenheid tussen opleiding en werkveld zien we op tal van plaatsen terug in de organisatie. Kernopleiders, lectoren, kerndocenten en landelijke adviseurs opleiden; allemaal collega’s die met één been in de dagelijkse praktijk van het gerecht/parket staan en met één been in de cursus-/opleidingswereld van SSR.

Benieuwd?  Bekijk hier het SSR Jaarplan 2024

SSR Jaaroverzichten

Het jaaroverzicht is een beschrijving van de activiteiten van SSR over het afgelopen jaar. Daarin staat onder andere beschreven hoeveel leeractiviteiten er zijn uitgevoerd en de gemiddelde waardering ervan. En hoe deze cijfers zich verhouden tot die van de afgelopen jaren. Daarnaast staat in elk verslag beschreven welke nieuwe ontwikkelingen we het afgelopen jaar hebben ontplooid op het gebied van leren en ontwikkelen.

Cursusjaar 2023

 • 2.176 uitvoeringen waarvan 959 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 30.785 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 8,1

Download hier het SSR jaaroverzicht 2023

Cursusjaar 2022

 • 2.123 uitvoeringen waarvan 942 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 28.331 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 8,2

Download hier het SSR jaaroverzicht 2022

Cursusjaar 2021

 • 2.094 uitvoeringen waarvan 1.134 cursusuitvoeringen in het kader van permanente educatie (PE)
 • 30.499 deelnemers
 • gemiddelde cursuswaardering: 8,2

Download hier het SSR jaaroverzicht 2021