Rechter/raadsheer in opleiding – SSR

De Rio-opleiding is de initiële opleiding tot rechter of raadsheer. SSR verzorgt deze opleiding in samenwerking met de gerechten. De rio’s (rechters en raadsheren in opleiding) zijn tijdens de opleiding zowel actief binnen een gerecht als bij SSR.

Filosofie Rio-opleiding

De Rio-opleiding sluit aan op de ervaring en de leerbehoefte van de rio. Zij doorlopen geen standaardprogramma, maar een traject dat qua inhoud en duur op hen is afgestemd. De rio is een collega die vraagt en leert, maar die ook zijn eigen ervaringen en kennis deelt met de organisatie. Verantwoordelijkheid voor de eigen opleiding is het uitgangspunt van de leerfilosofie. De organisatie biedt handvatten, maar de rio is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van de juiste kennis en vaardigheden. Een actieve houding ten opzichte het regelen van stages en leeractiviteiten of het verkrijgen van feedback en beoordelingen is essentieel. Hiermee weerspiegelt de opleiding het verantwoordelijke vak van rechter of raadsheer.

Competentiegericht opleiden

De Rio-opleiding is gericht op een doorgaande ontwikkeling van competenties. Dit competentiegericht opleiden resulteert in de vorming van magistraten die binnen de veranderende samenleving en rechterlijke organisatie kunnen staan voor kwalitatief goede rechtspraak. Juridische kennis is daarbij een voorwaarde, maar geen op zichzelf staande doorslaggevende factor. Het ontwikkelen van competenties als samenwerken, communicatie, magistratelijkheid en professionalisering vormt eveneens een belangrijk onderdeel van de opleiding. De ontwikkeling van competenties gaat vaak het beste in groepsverband. Samenwerking met andere rio’s binnen leerwerkteams is daarom een integraal onderdeel van de opleiding.

Duur opleiding tot rechter en raadsheer

De duur van de opleiding tot rechter of raadsheer is gebaseerd op de reeds opgedane werkervaring, de eigen leerbehoefte en de behoefte van het gerecht. In de werving- en selectieprocedure wordt het volgende onderscheid gemaakt:

  • Rio’s die over ten minste zes jaar relevante juridische werkervaring beschikken na het afstuderen, waarvan ten minste twee jaar buiten de rechterlijke organisatie.
  • Rio’s die over ten minste twee jaar en maximaal zes jaar relevante juridische werkervaring beschikken vanaf het moment van afstuderen, waarvan ten minste twee jaar buiten de rechterlijke organisatie.

De duur van de opleiding tot rechter of raadsheer is gebaseerd op de reeds opgedane werkervaring, de eigen leerbehoefte en de behoefte van het gerecht. De opleiding tot rechter of raadsheer kent vier startmomenten per jaar, namelijk in januari, april, juli en oktober.

Schematische weergave Rio-opleiding

Werving en selectie

De werving en selectie voor de Rio-opleiding wordt gedaan door de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR). Meer informatie over de selectieprocedure lees je op werkenbijderechtspraak.nl. Op deze website zijn tevens de vacatures bij de gerechten te zien.

Studiegids Rio-opleiding

Wil je meer weten over de opzet en de werkwijze van de opleiding tot rechter en raadsheer? Bekijk dan de studiegids Rio-opleiding.