Fiscaal boeterecht, basis – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Belastingrecht / Fiscaal boeterecht, basis

Fiscaal boeterecht, basis

Wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie in het fiscaal boeterecht

Met regelmaat maken (fiscale) boetes deel uit van het geding voor de belastingkamers van de gerechtshoven en van de belastingprocedures voor de rechtbanken. Beoordeling van onder meer de rechtmatigheid en de hoogte van boetes vereist een gedegen kennis van de desbetreffende wet- en regelgeving alsmede van relevante jurisprudentie. In deze gedegen basiscursus leer je hier alles over van twee zeer deskundige docenten.

Doel

Het verwerven van (basis)kennis van het fiscale boeterecht en de actuele ontwikkelingen daarbinnen. Na afloop van de cursus ben je in staat een reguliere boetezaak te behandelen.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters-in-opleiding, leden zittende magistratuur, gerechtsjuristen en gerechtsauditeurs/rechters-plv in opleiding die recent in de belastingkamer van het gerechtshof of de sector bestuursrecht (belastingrechtspraak in rijksbelastingzaken) zijn gestart of zullen starten. Voor ervaren rechters en raadsheren is deze cursus wellicht minder geschikt, maar zij zijn van harte welkom.

Inhoud

In ieder geval komen tijdens de cursus de volgende thema’s en onderwerpen aan de orde: beboetbare gedragingen en daderschap, bewijslevering, de begrippen opzet en grove schuld, de inkeerregeling, straftoemeting en rechtsbescherming.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen en heeft een actief karakter. De docenten dragen zelf kennis over, maar zoeken ook graag de dialoog met de deelnemers. Ook worden er casussen met vragen uitgereikt die de deelnemers alleen of samen beantwoorden, gevolgd door gezamenlijke bespreking.

Je dient rekening te houden met enige voorbereiding.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over een redelijke basiskennis van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), opgedaan door studie en/of in de praktijk.

Bijzonderheden

Deze cursus wordt aanbevolen voor rio’s werkzaam in het belastingrecht.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 445,00