Familieprocesrecht: verzoekschrift – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Procesrecht / Familieprocesrecht: verzoekschrift

Familieprocesrecht: verzoekschrift

De verzoekschriftprocedure

In deze cursus wordt aandacht besteed aan het burgerlijk procesrecht, toegespitst op de diverse soorten familiezaken. De familierechter heeft te maken met contentieuze geschillen, maar ook met zaken waarvan de rechtsgevolgen niet ter vrije bepaling van partijen staan. Wat betekent dat voor de houding van de rechter, wanneer is hij actief en wanneer lijdelijk? Wat is de processuele positie van de diverse ketenpartners en belanghebbenden? Hoe gaat de familierechter om met het bewijsrecht? De verschillende procesbelangen en de driehoeksverhouding tussen verzoeker, belanghebbende(n) en rechter staan centraal. Er is tijdens deze cursus veel aandacht voor discussie en inbreng van praktijkdilemma’s.

Doel

Na afloop van de cursus beschik je over kennis van en methodisch inzicht in het familieprocesrecht. Je bent in staat om in een standaard familierechtelijke zaak procesrechtelijke aspecten en complicaties te herkennen, in kaart te brengen en het procesrecht adequaat toe te passen en je bent je bewust van het belang van conflicthantering. Het gaat om zaken op het gebied van (echt)scheiding, alimentatie, omgang, verdeling/verrekening, OTS/UHP en Boek 1 BW.

Doelgroep

Rechters (in opleiding), raadsheren (in opleiding) en gerechtsjuristen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • bronnen van procesrecht;
 • algemene beginselen van procesrecht (afd. 1.1.3 Rv);
 • soort procedures: dagvaarding of verzoekschrift;
 • hoofdlijnen van de verzoekschriftprocedure, waaronder:
  1. bevoegdheid;
  2. ouderschapsplan;
  3. oproeping en betekening;
  4. spelers in de procedure;
  5. wijziging verzoek;
 • processuele aspecten van de mondelinge behandeling;
 • positie minderjarige en jong meerderjarige;
 • verzoeken tot voorlopige – en nevenvoorzieningen;
 • voorkomen van vechtscheidingen;
 • procespositie minderjarige en jong meerderjarige.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagen (vier dagdelen), waarvan 2 dagdelen zelfstudie en voorbereiding binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR en 2 dagdelen contactonderwijs op locatie op één dag, waarbij theorie en casuïstiek elkaar afwisselen.

Voorkennis

Van je wordt verwacht dat je op korte termijn begint of kort geleden bent gestart in de familiekamer.

Bijzonderheden

Deze cursus heeft een relatie met de leeractiviteit  Familieprocesrecht, bewijs.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 160,00